Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Телесна повреда по хулигански подбуди

Масовите сбивания, които са типични прояви по време на футболни мачове, протести или в нощни клубове, често водят до нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди, а макар рядко се стига и до причиняване на смъртта на пострадалия. Официалната статистика на Националния статистически институт за 2021 г. показва, че причиняването на телесна повреда се класира на седмо място по брой произнесени осъдителни присъди измежду всички предвидени в Наказателния кодекс престъпления.

Случаи от кантората на причинена телесна повреда по хулигански подбуди

Адвокатите по наказателно право от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполагат с богат опит в защитата на обвиняеми и подсъдими за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди, както и за хулиганство.

Случай 1: 

Ивайло и Мартин*, заедно с компания от техни приятели отишли на дискотека, където приели голямо количество алкохол. Непознат младеж започнал настойчиво да притеснява едно от момичетата в компанията им, като двамата многократно му направили забележка, но въпреки това младежът не променил поведението си. В крайна сметка Мартин се ядосал и избутал младежа с думите „Разкарай се!“. Виждайки спречкването между двамата, петима души от компанията на младежа тръгнали към Мартин, като един от тях направил опит да му нанесе удар с юмрук в лицето.

Мартин успял да избегне удара, а в този момент се намесил Ивайло, който нанесъл силен удар в областта на челюстта на нападателя, вследствие на който той паднал на земята и за кратко загубил съзнание. Следва масов бой между двете компании, който приключвил със задържането на Ивайло и Мартин за 24 часа в най – близкото полицейско управление.

Първоначално срещу Ивайло е повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди, а срещу Мартин – за лека телесна повреда по хулигански подбуди. Със съдействието на адвокат по наказателно право от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и след проведено разследване досъдебното производство срещу двамата в крайна сметка е прекратено.

Случай 2:

Прибирайки се след работа към дома си Станислав* забелязал неправилно паркиран автомобил непосредствено пред блока, в който живее. Той решил да „маркира“ нарушението, като вдигне чистачките на автомобила. В момента, в който Станислав вече бил вдигнал едната чистачка и пристъпвал към вдигане и на другата се появил собственика на автомобила, придружаван от други двама мъже, които започнали да обиждат и да псуват Станислав, нанасяйки му множество удари с юмруци и ритници в тялото и главата.

По време на побоя Станислав припаднал двукратно, а след приключването му – още два пъти. Със съдействието на адвокат по наказателно право от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е подаден сигнал до прокуратурата, въз основа на който срещу нападателите на Станислав е образувано наказателно дело за нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

* С оглед запазване на адвокатската тайна имената за променени.

Кога е налице телесна повреда по хулигански подбуди?

За да се квалифицира престъплението като причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди, необходимо е с едно деяние:

  1. да е причинена тежка, средна или лека телесна повреда;
  2. то да представлява непристойно действие, с което грубо се нарушава обществения ред и се изразява явно неуважение към обществото.

Кога е налице тежка телесна повреда по хулигански подбуди?

Телесната повреда е тежка, когато е причинено трайно разстройство на съзнанието; слепота; глухота; загуба на реч; детеродна неспособност; обезобразяване, довело до необратимо разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на бъбрек, слезка или крило на бял дроб; загуба или осакатяване на крайник; постоянно общо разстройство на здравето, неопасно за живота.

Кога е налице средна телесна повреда по хулигански подбуди

Телесната повреда е средна, когато е причинено трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Кога е налице лека телесна повреда по хулигански подбуди?

Телесната повреда е лека във всички останали случаи, като тя може да се изразява във временно разстройство на здравето, неопасно за живота или в болка и страдание.

Пример:
Счупен нос телесна повреда – лека
Счупен нос с разместване на носни кости, водещи до промяна във външния вид на лицето – средна телесна повреда.

Дело за лека телесна повреда, когато не е причинена по хулигански побуди може да се заведе пред съда чрез подаване на частна тъжба за лека телесна повреда.

Кога нанасянето на телесна повреда представляв непристойно действие, с което грубо се нарушава обществния ред и се изразява явно неуважение към обществото?

Причиняването на телесна повреда може да се характеризира като такова по хулигански подбуди, когато е извършено на публично място при демонстрация на безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото, телесната неприкосновеност, честта и достойнството и при липса на личен мотив във взаимоотношенията между дееца и пострадалия.

Наказания и защита при причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Наказанията за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди са различни в зависимост от нейната степен.

Когато телесната повреда е тежка, наказанието е от три до петнадесет години лишаване от свобода.

Така определения размер на наказанието показва, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право е възможно да бъдат постигнати следните по – благоприятни последици в случай на постановяване на осъдителна присъда:

  1. условно осъждане, ако бъде наложено минималното предвидено в закона наказание и са налице останалите предпоставки за това;
  2. налагане на наказание под най – ниския предел.

Когато телесната повреда е средна, наказанието е от две до десет години лишаване от свобода. Възможностите за постигане на по – благоприятно наказание при постановяване на осъдителна присъда са същите, като при тежката телесна повреда.

Когато е причинена лека телесна повреда във формата на временно разстройство на здравето, неопасно за живота наказанието е до три години лишаване от свобода.

Така определения размер на наказанието показва, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право е възможно да бъдат постигнати следните по – благоприятни последици в случай на постановяване на осъдителна присъда:

  1. освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“;
  2. замяна на наложено наказание „лишаване от свобода“ с пробация /това би имало съществено значение, когато е причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди в рамките на изпитателния срок на условна присъда; при налагане на наказание „пробация“ съдът няма право да приведе в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“ по условната присъда, т.е. в този случай деецът няма да влезе в затвора за нито едно от престъпленията/;
  3. отлагане изпълнението на наложено наказание „лишаване от свобода“ /условно осъждане/.

Когато е причинена лека телесна повреда по хулгански подбуди във формата на болка и страдание, наказанието е до една година лишаване от свобода или пробация. Тъй като в този случай наказанията са предвидени алтернативно, съдът ще преценява дали да наложи лишаване от свобода или пробация. В този случай също е възможно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Във всички случаи възможностите за постигане на по – благоприятно наказание или оправдателна присъда се преценяват с оглед фактите и обстоятелствата по конкретния случай след подробно запознаване с доказателствата по него. 

_________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, разполагаща с опитни и утвърдени адвокати по наказателно право.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.
Адвокатите от кантората предоставят правна помощ на цялата територия на Република България, както и в Република Турция. 

No Comments

Leave a Comment