Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Тормоз в училище. Как да се защитя?

Тормоз в училище. Как да се защитя?

Тормоз в училище

Осъществяването на тормоз в училище или в детската градина е сред честите причини за депресия и мисли за самоубийство при децата и учениците. Именно, поради тези обстоятелства, в някои държави това деяние съставлява престъпление, което се наказва с лишаване от свобода и високи глоби.

На територията на Република България, повечето от случаите на тормоз в училище или в детската градина, извършен от друго дете или деца, ще е налице нарушение на Закона за предучилищното и училищното образование. Когато тормозът е осъществен от учител или възпитател, в общия случай ще става въпрос за дисциплинарно нарушение по смисъла на Кодекса на труда.

В други случаи, обаче, осъществяването на тормоз в училище или в детската градина може да се окаже противообществена проява и дори престъпление.

В днешната статия ще разгледаме случаите на тормоз, извършван както от други деца, така и от учители или възпитатели. Ще разгледаме и средствата, с които пострадалият от такъв тормоз може да защити правата си и да търси неговото преустановяване.

Кога е налице тормоз в училище или в детската градина?

Според Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката тормоз в училище или в детската градина е налице тогава, когато се осъществява злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете. Тази проява обикновено се извършва от доминиращата позиция на едната страна, която се използва, за да бъде другата страна наранена физически или психически, унизена или изолирана. Изключително типично за тормоза е, че той се повтаря многократно във времето.

Експертите на Министерството на образованието и науката идентифицират няколко вида насилие и тормоз:
1. физически;
2. психически;
3. сексуален;
4. кибер тормоз.

По отношение на сексуалното насилие и тормоз следва да се отбележи, че те могат да имат множество различни проявни форми, като например наричане със сексуализирани имена и прякори, коментари за нечия външност, подигравки със сексуален характер, неподходящо докосване и др. действия със сексуално съдържание, които могат да достигнат и до сексуално нападение.

Как да се защитим при тормоз в училище или в детската градина?

Както беше отбелязано по – горе, дете може да бъде пострадал от тормоз в училище или детската градина, извършен както от други деца, така и от учители, или възпитатели.

В зависимост от извършителя на тормоза, различна е и защитата, която се предвижда в полза на пострадалия.

Тормоз в училище или детска градина, осъществяван от други деца

Сред по – често срещаните случаи на тормоз е този, който се осъществява между деца.

Според Закона за предучилищното и училищното образование едно от основните задължения на учениците е да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.

За неизпълнение на това задължение, на извършителите на неправомерното поведение може да бъде наложено едно от изчерпателно изброените в закона пет вида наказания. Те са:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Тези наказания могат да бъдат наложени със заповед на директора на училището по предложение на класния ръководител или на педагогическия съвет в зависимост от вида на предложеното наказание.

Възможно е извършеният тормоз да е с толкова висок интензитет (напр. физическо нападение, довело до счупване на нос, ръка, крак и др.), че да осъществява признаците на престъпление, което ще се квалифицира според конкретните наранявания.

В този случай защитата ще зависи от възрастта на извършителя.

Българското наказателно право предвижда, че наказателно отговорни за лицата, навършили пълнолетие.  По изключение, наказателна отговорност може да носи и лице, което е навършило 14-годишна възраст, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Наличието на тези условия се установява за всеки отделен случай според степента на психо – емоционално и физическо развитие на конкретния извършител.

Това, че тормозът е извършен от лице, което не е навършило 14 години, не означава, че деянието ще остане безнаказано. Напротив. В този случай защитата може да се осъществи чрез сезиране на съответната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Повече информация за тази процедура можете да намерите в статията „Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Защита.“.

Тормоз в училище или детска градина, осъществяван от учители или възпитатели

Насилие и тормоз в училище или детската градина, макар и в по – редки случаи, могат да бъдат извършени и от учители или възпитатели.

Във всички случаи, това деяние ще представлява дисциплинарно нарушение, а на извършителя може да бъде наложено наказание забележка, предупреждение за уволнение или уволнение. Активирането на дисциплинарна процедура става чрез работодателя, т.е. чрез директора на училището или детската градина.

По отношение на извършено физическо насилие, ситуацията се решава по същия начин като тази, когато извършителят е друго дете, т.е. в зависимост от вида на нанесената телесна повреда, ще бъде налице престъпление, което се преследва или чрез прокуратурата, или директно чрез съда.

По – различен е случаят на осъществен психически тормоз в училище или детската градина, който може бъде извършен чрез думи или поведение. В този случай е налице т.нар. „непозволено увреждане“ и може да се търси обезщетение от учителя или възпитателя, който го е извършил.

ВАЖНО! В някои случаи, вследствие на осъществен тормоз в училище или детската градина, пострадалият може да направи опит за самоубийство или да се самоубие. В този случай винаги ще бъде образувано наказателно производство за склоняване към самоубийство и ако пострадалият е бил жертва на тормоз, това обстоятелство задължително трябва да се посочи на разследващите органи.

В заключение

Много често, самите деца, извършители на тормоз в училище или детската градина, страдат от определени психологически смущения и се нуждаят от помощта и вниманието на възрастните. Това, разбира се, не означава, че по отношение на тях не следва да се предприемат никакви мерки за преодоляване на проблемното поведение. Точно обратното. Училищните власти имат задължение да положат всички възможни усилия това да се случи бързо и ефективно, като се следи най – добрия интерес както на пострадалия, така и на самия извършител.

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани правата и задълженията на гражданите във връзка с извършени административни нарушения или престъпления, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ както за пострадали от тормоз в училище или в детската градина, така и за обвинени в извършване на такъв.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com
Специалистите на кантората работят по конкретни казуси с предварително записан час.

Тормоз в училище. Как да се защитя? 3

10 Comments

 • Албена Петрова
  Отговор 26.03.2022 at 10:51

  Здравейте, бих искала да ви попитам относно следния казус: Синът ми е в 6 клас, възпитаник е на 0У в София. В 6 клас назначиха нова учителка по български език и литература. Проблема идва от там, че прекалено много товари децата с домашни работи и е безкомпромисна в това отношение. Можем ли по извънсъдебен път да и въздействаме, например с жалба до директора. Децата имат 5 часа в седмицата български език и литература. Знам че звучи смешно и безсмислено, но обема на домашните наистина е голям. Може ли да ни помогнете

 • Севинч Османова
  Отговор 20.09.2022 at 14:04

  Здравейте,синът ми е на 4години и посещава детска градина.Тази година не иска да ходи на градина с обяснение че една от госпожите му се кара и го удря.Тои е доста притеснително дете и много го е срам.Не знае добре български език и госпожата постоянно го обвинява за това.Детето ми е малко пълничко и тази въпросната госпожа веднъж ми каза,че той не правел ништо друго освен да яде.
  Моля Ви за съвет.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.09.2022 at 22:29

   Здравейте.
   Тормозът в училище или в детската градина е изключително сериозен проблем, който, особено в ранна възраст, може да доведе до поражения в психиката на детето, които понякога могат да бъдат трудно обратими. Поради това, важно е да бъдат предприети своевременни мерки за закрила с цел преустановяване на тези действия, както и с цел понасяне на дисциплинарна и имуществена отговорност от въпросната възпитателка.
   Специалистите на кантората осъществяват правна помощ по повод извършен тормоз в училище или детска градина, вкл. и по дискриминационни подбуди.
   Работим само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Теодора Тодорова
  Отговор 21.01.2023 at 14:42

  Здравейте,

  Синът ми е на 13 години, ученик в 7 клас във Варна. От около година класната му, която преподава математика целенасочено му намалява успехът.Имаме снимки на контролни, които му зачерква задачите, самата тя обърква формулите и му пише слаб 2. Преди около 2 месеца проведохме разговор, в който и казах, че наблюдавам лично отношение и ако нещата продължават ще се обърна към инспектората.В рамките на 2 месеца имаше затишие, но от нова година насам, нещата започнаха отново да ескалират.Започна да пише забележки и ме уведоми, че ще задвижат процедурата за Подкрепата на психическото и възпитателно действие върху детето ми.Един вид морална подкрепа. Попих в какво се изразява процедурата.Беше ми обяснено, че много лошо, защото детето трябва да остане след училище за разговори с различни учители и психолога за неговото поведение. Моят отговор беше, че това е добре, защото, така ще опознаят детето.Това се случва на 19.01.2023 сутринта.Вечерта установявам, че синът ми има забележка, че е без домашна работа/ решил е 2 зад. От домашното, другите 2 зад. Не ги разбира/.Решаваме задачите за домашно за следващия ден, за да няма нова забележка. Но уви!На 20.01.2023 имаме нова забележка/ Не подготвен за час/ и оценка слаб 2.Моля за вашето съдействие какви мерки да предприема, за да спре този термоз, както към детето ми, така и към мен.
  Предварително ви благодаря!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.01.2023 at 16:13

   Здравейте.
   За подробно разглеждане на случая и предприемане на мерки за защита, следва да се обадите на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. за записване на час за среща.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Маргарита Христова
  Отговор 10.02.2023 at 15:56

  Здравейте. Дъщеря ми е в първи клас и имат едно дете в класа ,което всекидневно налага физически тормоз над всички,дори и към госпожата… Говоря,за хвърляне на чинове по тях,блъскане на главите им в стената и т.н. Говорили сме с директора,но всеки вдига рамене… Закона го защитавал.. Нашите деца,като потърпевши кой ги защитава? Трябва ли да се случи най-лошото ,че да се обърне внимание? Има ли начини да се направи нещо?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 13.02.2023 at 20:56

   Здравейте.
   В статията, под която коментирате са посочени подробно начините за действие при подобни проблеми, като подаването на сигнали до директора не са единствената възможност за получаване на защита. Както е посочено в статията, компетентни са и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които имат правомощия да налагат санкции в подобни случаи.
   Кантората разполага със специалисти в сферата на борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Работим само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Серкан
  Отговор 05.05.2023 at 8:15

  На къде и кого да се обърна.Учителката всеки час пише отсъствия при положение че съм в мас имам запосан звукозапис в телефона как се държи в час помогнете моля

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 06.05.2023 at 7:59

   Здравейте.
   За тормоз от учител е възможно подаване на сигнал до директора на училището, както и завеждане на гражданско дело за обезщетение срещу училището.
   Подробни и конкретни правни консултации и поемане на представителство се осъществява само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. В случай че сте непълнолетен, записването на час и организирането на правни мерки следва да стане чрез родител.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment