Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Успешен трансфер на осъден в чужбина

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Успешен трансфер на осъден в чужбина

Успешен трансфер на осъден в чужбина

Трансфер на осъден в чужбина

Със съдействието на кантората беше постигнато изпълнение на условията за успешен трансфер на осъден в чужбина български гражданин, като беше призната и приета за изпълнение в Република България влязла в сила присъда на съдебните власти на Република Унгария  за незаконен трафик на нелегални мигранти.

Трансфер на осъден в чужбина – присъда в Унгария

Кирил* е осъден за незаконен трафик на нелегални мигранти на три години лишаване от свобода, които да изтърпи в затвор в Унгария. Престъплението е извършено чрез превозване на десет нелегални мигранти от вътрешността на Унгария към австрийската граница с цел получаване на имотна облага. Допълнителни квалифициращи признаци на деянието на Кирил е обстоятелството, че е бил част от група за незаконен трафик на нелегални мигранти, използвал е моторно превозно средство, подпомогнал е нелегалното преминаване на границата от повече от едно лице, като някои от лицата са били и непълнолетни.

Относително ниския размер на наложеното наказание, унгарският съд обосновава с факта, че към момента на извършване на престъплението, Кирил е с чисто съдебно минало и е изключително млад – едва на 20 години.

След влизането на присъдата на Кирил в сила и въдворяването му в унгарски затвор, семейството му се свързва с Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ с цел ангажиране на адвокат по международно наказателно право, който да инициира процедурата по признаване на унгарската присъда, приемането ѝ за изпълнение и осъществяването на трансфер на осъден в чужбина български гражданин.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.

Трансфер на осъден в чужбина – определението на българския съд

Съдебното заседание за признаване и приемане за изпълнение на унгарската присъда е насрочено три седмици след подаване на молбата за трансфер на осъден в чужбина български гражданин.

В рамките на това съдебно заседание българският съд се произнесе с определение, с което прие, че са налице всички основания за признаване и приемане за изпълнение на присъдата, тъй като престъплението е свързано с подпомагане на незаконно влизане и пребиваване в страната – деяние, за което не се изисква двойна наказуемост като условие за трансфер на осъден в чужбина. Предвид наличието в българското законодателство на напълно идентичен престъпен състав на този, въз основа на който българският гражданин е осъден, не се наложи приспособяване или намаляване на наказанието, тъй като определения от унгарските власти срок за лишаване от свобода се намира в границите, предвидени в българския Наказателен кодекс.

Режимът на изтърпяване на наказанието беше определен на „общ“, което означава, че осъденият има право да работи, съответно срока за лишаване от свобода ще бъде намален, като два работни дни се считат за три дни лишаване от свобода. Времето, в което осъденият е търпял наказанието си в Унгария, беше приспаднато.

Условно предсрочно освобождаване ще бъде възможно след изтърпяване на най – малко 1/2 от наложеното или намалено с работа наказание.

Накрая, българският съд разпореди да бъдат уведомени унгарските власти след влизане в сила на определението с цел организиране на физическия трансфер на осъден в чужбина български гражданин.

______________________________________________________________________________________________

С още интересни случаи от успешно водените дела на кантората можете да се запознаете в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за трансфер на осъден в чужбина от опитни в тази сфера адвокати по наказателно право.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората, както и поемане на представителство по дела се осъществява само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment