Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Тротинетки и опиати. Случай от кантората

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Тротинетки и опиати. Случай от кантората

Тротинетки и опиати. Случай от кантората

Все по – широкото навлизане на електротическите тротинетки в ежедневието подтикнаха българския законодател да предприеме законодателни изменения с цел уреждане на правила за тяхното ползване. 2019 г. беше белязана от множество обсъждания и спорове във връзка с новите превозни средства. Много специалисти се включиха в дискусиите относно това представляват ли електрическите тротинетки моторни превозни средства (МПС) и следва ли да подлежат на регистрация. (Мнението на адв. Петкова по темата можете да чуете тук и тук).

Не се оказаха и малко случаите на съставени актове, заради липса на регистрация на електрическите тротинетки. Друг е въпросът, че няма предвиден изричен правен ред за такава регистрация. А тази липса е достатъчно основание подобни актове да бъдат отменяни от съдилищата.

Въпросът дали електрическите тротинетки представляват МПС или не, повдига още един проблем. Той е свързан с употребата на алкохол и/или наркотични вещества при управлението им. Именно такъв е казусът, който ще обсъдим в днешната статия.

Случаят на г-н А.

Преди няколко дни в кантората позвъни г-н А. Току – що бил освободен от ареста след полицейско задържане (какво да правим в този случай говорихме в статията посветена на темата „полицейско задържане„). Било му повдигнато и обвинение.

Г-н А. се прибирал към дома си със своята електрическа тротинетка, когато бил спрян от служители на сектор „Пътна полиция“, които поискали да му направят тест за употреба на алкохол и наркотични вещества. Г-н А. не знаел, че има възможност да откаже такъв тест и затова дал проба. Дрегерът показал, че не е употребил алкохол, но наркотичният тест установил наличието на „опиати“. Поради това, той бил задържан от полицаите за 24 часа. Г-н А. има и условна присъда за шофиране в нетрезво състояние от преди две години. Тоест, той все още е в изпитателен срок.

Обяснението на г-н А. за наличието на опиати в организма му е свързано с наскоро проведено лечение от сериозно заболяване. Той твърди, че не е употребил наркотични вещества, а въпросните опиати вероятно са се съдържали в препаратите, с които е бил лекуван.

Към настоящия момент наказателното производство срещу г-н А. за „управление на МПС под въздействието на наркотични вещества“ е висящо.

Линия на защита

Линията на защита в случая на г-н А. се провежда в няколко направления. Успешното доказване на което и да било от тях би довело до успешен изход от ситуацията за г-н А. Допълнителен и много сериозен проблем при него е и наличието на предишна условна присъда за шофиране в нетрезво състояние, изпитателният срок за която все още не е изтекъл. Това означава, че ако съдът приеме, че осъщественото от него управление на тротинетката под въздействието на наркотични вещества съставлява престъпление, г-н А. ще бъде осъден на ефективно лишаване от свобода. Тоест, той ще отиде в затвора.

Направление 1: Управлението на електрически тротинетки под въздействието на алкохол/наркотични вещества не е престъпление

Впрочем, не следва да бъде и административно нарушение по смисъла на Закона за движението по пътищата. Защо? Най – простият отговор на този въпрос е: „защото не е предвидено като престъпление в Наказателния кодекс“. Всъщност, съгласно него:

Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.

и

Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

Престъпление, а и административно нарушение представлява управлението на МПС под въздействието на алкохол/наркотични вещества. По този начин се връщаме обратно в спора представляват ли електрическите тротинетки МПС. Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен, тъй като е налице празнота в закона. Ето защо, съществуващата уредба подлежи на тълкуване. Безспорно е, че електрическите тротинетки са пътно превозно средство (ППС) по смисъла на Закона за движението по пътищата. Управлението на ППС под въздействието на алкохол/наркотични вещества, обаче, не е нито престъпление, нито административно нарушение.

Моторни превозни средства ли са електрическите тротинетки?

Съгласно Закона за движението по пътищата

„Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

И така, на пръв поглед, се стига до извода, че според техническите си характеристики, електрическите тротинетки притежават признаците на МПС, определени в закона. Това е така, тъй като те са съоръжения, придвижвани по пътя на колела, снабдени са с двигател за задвижване и се използват за превозване на хора. (Мощността на двигателите на най – разпространената марка електрически скутери е 250 W – колкото на гаражна врата, някои тонколони и пасатори).

Всички МПС, за които съществува законодателна уредба, се разделят на определени категории, съобразно които се предвиждат различни видове изисквания. Електрическите тротинетки, обаче, не попадат в нито една категория МПС, тъй като не са оборудвани (фабрично) с най – малко едно място за сядане. Поради това, липсват каквито и да било изисквания по отношение на тези превозни средства.

Ето защо, макар и обективно техническите характеристики на електрическите тротинетки да се обхващат от определението за МПС, дадено в закона, те все пак не следва да се приравняват на МПС за целите на административно – наказателния и наказателния процес. Това е така, най – малко, заради принципа за законоустановеност на нарушението/престъплението и наказанието, който в конкретния случай не е спазен, поради спорната природа на електрическите тротинетки.

В случая на г-н А. може да се търси защита и поради липса на субективния елемент на престъплението, в което той е обвинен. Този субективен елемент се състои в необходимостта престъпния деец да е съзнавал и разбирал общественоопасния характер на деянието си, както и неговите общественоопасни последици. В допълнение той трябва да е искал или допускал тяхното настъпване. За да е налице такова съзнание, прокуратурата следва да докаже, че г-н А. е осъзнавал и разбирал, че неговата електрическа тротинетка представлява МПС по смисъла на закона.

ВАЖНО!!!

Този елемент, обаче, може да бъде изключен, съответно не би имало престъпление. Това е така, тъй като в рамките на широката обществена дискусия по темата за обществото стана ясно едно – не може да се даде ясно и категорично становище представляват ли електрическите тротинетки МПС или не. Съответно, при липса на категорично законодателно становище по въпроса, не следва да се счита, че г-н А. също е имал ясно съзнание за това, че управлява МПС под въздействието на опиати.

Направление 2: Употребата на опиати не е умишлена

Както споменахме по – горе, г-н А. твърди, че наскоро е бил подложен на лечение от сериозно заболяване. Съответно допуска, че е възможно опиатите в организма му да са били част от съдържанието на препаратите, с които е лекуван. Такава защитна теза е напълно правдоподобна. Наркотични вещества са не само познатите на всички марихуана, кокаин, амфетамини, метаамфетамини, халюциногени. Тези, които изброихме, са забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Съществуват, обаче, множество наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Много от тях се използват в терапията при определени видове заболявания.

Нека дадем няколко примера за такива вещества и заболявания

Едно от най – често прилаганите наркотични вещества в хуманната медицина е диазепамът. Той се използва за сравнително широк спектър от заболявания. Например, при епилепсия, като успокоително и сънотворно, при алкохолни зависимости и като антидепресант.

Друго често използвано в хуманната медицина наркотично вещество е кодеинът. Той се среща като съставка в някои сиропи за кашлица, вкл. такива, които намират приложение и при деца. Среща се и в различни видове силни болкоуспокояващи препарати.

Бензодиазепините са група лекарства, които се прилагат при генерализирано тревожно разстройство, панически атаки, нарушения на съня, алкохолна абстиненция, мускулни спазми и нощни крампи. Те, обаче, също са наркотични вещества по смисъла на закона, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина.

Трамадолът също е известно наркотично вещество, което е част от състава на някои болкоуспокояващи лекарствени средства. Прилага си при умерени до силни болки. Същото се отнася и до фентанила.

Ксанаксът е един от най – често използваните препарати при лечение на тревожност, смесени тревожно – депресивни състояния или депресия, свързана с други заболявания. Той се използва за лечение и на панически разстройства. Приложението му е изключително широко, а в листовката му е записано единствено, че може да предизвика сънливост и да повлияе при шофиране и работа с машини. Рядко, обаче, приемащият този препарат знае, че той съдържа два вида наркотични вещества по смисъла на закона. Това са бензодиазепините и алпразоламът.

Не на последно място е и морфинът, който е известно силно болкоуспокояващо. Използва се широко за облекчаване на болки при онкологични заболявания. Това, което, обаче, може би не е толкова широко известно е, че морфинът е и наркотично вещество.

Всички изброени до момента лекарствени средства са една много малка част от наркотичните вещества, които са разрешени за употреба в хуманната медицина. Всички наркотични вещества, както и техните аналози, обаче, са забранени за употреба при управление на МПС.

Твърде често, обаче,

при предписване на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, лекуващите лекари единствено предупреждават пациента, че трябва да избягва шофиране и работа с машини, докато приема предписания препарат. Още по – често, обаче, пациентите не спазват тези препоръки. Съответно, управляват МПС, без да знаят, че всъщност са приели наркотично вещество. Това незнание произлиза от факта, че рядко лекарите увемяват пациентите си за състава на предписаното лекарство. Този факт изключва втората част от субективния елемент, за който говорихме по – горе. Съответно, дори и да се приеме, че управляваната от г-н А. тротинетка е МПС, той не е знаел, че с лекарството е приел и наркотично вещество. Освен, ако, разбира се, прокуратурата не докаже обратното.

А ако употребата е умишлена?

В случая на г-н А. може да се каже, че той има известна доза късмет, заради това, че опиатът му е бил предписан от лекар. Той самият не е знаел, че е употребил наркотично вещество. Какво става, обаче, в случаите в които водачът умишлено е употребил алкохол или наркотично вещество? В този случай линията на защита следва да се съсредоточи върху тезата, че тротинетката не следва да се приравнява на МПС.

В заключение

Към настоящия момент продължава теоритичният и практически спор представляват ли електрическите тротинетки МПС. При действащата правна уредба, те със сигурност са ППС. Всъщност, забрана за употреба на алкохол и наркотични вещества при управлението на ППС съществува в закона. Тя, обаче, не е скрепена с никаква санкция. А както многократно сме обръщали внимание, задължение, което не е скрепено със санкция, няма правна стойност.

От друга страна, още от средата на 2019 г., българският законодател се опитва да уреди правния режим на електрическите тротинетки. За момента тази уредба е все още на ниво проект. Ще я обсъдим в детайли тогава, когато бъде приета окончателно и влезе в сила. За сега можем само да кажем, че тротинетките се предвижда да бъдат уредени като „индивидуални електрически превозни средства“. 

За тях няма да се изисква регистрация, нито ще бъде необходима правоспособност. В момента, в проекта не се предвижда и санкция в случай, че бъдат управлявани под въздействието на алкохол/наркотични вещества. Не се предвиждат и промени в Наказателния кодекс, които да криминализират управлението на индивидуални електрически превозни средства след употреба на опиати. Дали това е законодателен пропуск или умишлено не е предвидена такава уредба, предстои да разберем.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми в сферата на административното, административно – наказателното и наказателното право, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя висококвалифицирана правна помощ при задържане и повдигане на обвинение.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

5 Comments

Leave a Comment