Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Търговско и корпоративно право  > Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

Търговско наименование

С все по-динамичната пазарна обстановка и развиващи се търговски взаимоотношения, неизбежно се стига до ситуации на неправомерно използване на търговско наименование.

Какво представлява правото на търговско наименование?

Съгласно нашето и европейското законодателството, наименованието, под което едно дружество се е регистрирало и упражнява своята дейност, се ползва със засилена закрила от недобросъвестното му използване от други лица. Търговецът разполага с тази защита, независимо от това дали наименованието му е регистрирано като търговска марка.

 

Правото на наименование /или както се нарича в закона правото на фирма/ е изключително право на търговеца, който го регистрирал, да го използва в цялостната си дейност – в отношенията с други търговци, при рекламна дейност на предлаганите от него стоки и/или услуги, при сключване на договори и други.

Контакти

Какви са способите за защита на правото на търговско наименование?

В зависимост от начина, по който са засегнати правата му спрямо наименованието му, търговецът разполага с различни способи за защита.

 

Възможно е извършеното нарушение относно търговското наименование да се изразява в нелоялна конкуренция чрез използване на утвърденото име на търговеца на пазара.

 

В какво се изразява нелоялната конкуренция? В законодателството ни е прието, че нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяването на търговска дейност, което противоречи на добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите. Може да се прояви по различни начини: чрез твърдения или разпространяване на неверни сведения, с които се цели увреждането на доброто име, доверието и предлаганите от конкурентите стоки и услуги. 

 

Друг начин е използването на заблуждаваща или сравнителна реклама. Най-често срещаният начин е имитацията, при която чрез използването на различни средства се цели потребителите да бъдат заблудени относно действителния производител или продавач, както и относно количеството, качеството и естеството на предлаганите стоки. В тези случаи, търговецът разполага с правото да сезира Комисия за защита на конкуренцията, която след като се запознае със становищата на страните и събере необходимите доказателства, да се произнесе с решение, с което да преустанови занапред извършването на нелоялната конкуренция и да санкционира нарушителя.

Регистрация на чуждо търговско наименование като търговска марка

 

Често срещана ситуация е регистрацията на търговско наименование на друг търговец като марка. Как се случва това? Търговец с регистрирано дружество под конкретно наименование развива своята дейност дълги години и се утвърждава на пазара, където името му е разпознаваемо. Търговецът обаче не регистрира своето наименование като търговска марка. В един момент, друг търговец, който си е учредил ново дружество, проверявайки че утвърденият вече на пазара търговец не е регистрирал като марка своето търговско наименование, решава да регистрира той като марка ползваното от другия търговец търговско наименование. 

 

Това действие на практика е позволено, тъй като регистрите на Патентното ведомство и Търговския регистър не са свързани и не се изисква от законодателството ни при подадено заявление от дадено лице до единия регистър, да се извършва проверка в другия. След като вече е регистрирал като своя марка чуждото наименование, търговецът може да иска от всяко друго лице да преустанови използването в своята дейност на регистрираната марка, като по този начин може да се опита да задължи регистрирания по-рано търговец да продължи да извършва дейността си, но под друго име, тъй като той разполага с права върху това наименование. 

 

Тези целенасочени, увреждащи и заобикалящи закона действия могат да бъдат преодолени, тъй като практиката на съдилищата е категорична, че макар и да не е регистрирано като търговска марка, търговското наименование се ползва с изключителна закрила, която може да бъде потърсена от съда. Увреденият търговец разполага и с правото да поиска от компетентния административен орган /в случая това е Патентното ведомство/ заличаване на регистрацията на марката, която се състои от или съдържа неговото търговско наименование и е регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги. 

В заключение

Може да се отбележи, че правото на търговско наименование може да бъде нарушено по многобройни начини, като средствата за защита са също толкова разнообразни и зависят от спецификата на конкретния случай.

 

Още интересни теми, свързани с правата на търговците, можете да намерите в секцията “Търговско право“.

 

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ в сферата на търговското и конкурентното право.

 

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: 
гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел.: 
+359 885 47 77 57
email: 
office@petkovalegal.com

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим? 3

No Comments

Leave a Comment