Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Употреба на наркотици. Забранена ли е?

Употреба на наркотици. Забранена ли е?

Употреба на наркотици

Изследване на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите от 2020 г. относно случаите на употреба на наркотици показва, че 25,2 млн. европейци са употребявали канабис през последната година; 4,3 млн. са употребявали кокаин; 2,7 млн. – MDMA; 2 млн. – амфетамин, а 1,3 млн. – опиоиди. И макар на фона на общия брой европейски граждани тези данни да отразяват употреба на наркотици от по – малко от 1% от населението на Европа, то все пак се оказва, че наркотиците са широко разпространени и широко достъпни.

В някои държави самата употреба на наркотици е престъпление. В други – престъпление е присъствието на публично място в нетрезво състояние. В трети – да се употребяват наркотици е престъпление или закононарушение само в определени хипотези.

Как е уреден този въпрос в България обясняваме по – долу.

Употреба на наркотици – кога е налице престъпление?

В България, самата употреба на наркотици не е забранена, следователно не може да съставлява нито престъпление, нито какво да е друго правонарушение. Правните забрани, свързани с наркотични вещества са за тяхното производство, преработка, придобиване, притежание и разпространение.

Съществуват, обаче, редица хипотези, в които при употреба на наркотици е налице престъпление.

Първият такъв случай касае управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотици. Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода от една до три години, глоба от двеста до хиляда лева, както и лишаване на виновния водач от право да управлява моторно превозно средство. За извършването на това престъпление съдът задължително отнема превозното средство в полза на държавата.

Това е и едно от най – често коментираните престъпления в общественото пространство. Проблемът при него произтича от формулировката на закона, която наказва шофирането след употреба на наркотици, а не под въздействието на такива. По този начин се оказва, че често се получават осъдителни присъди от хора, които са употребили достатъчно дълго време преди да шофират, така че към момента на предприемане на тази дейност са в ясно съзнание и по никакъв начин не поставят в опасност нито живота и здравето на участниците в движението, нито нечие имущество.

Така предвидената широка формулировка е от естество да доведе до практическо криминализиране на самата употреба на наркотици.

Въпреки недостатъка на законодателния подход в това отношение, съдебната практика е установила определени критерий, при приложението на които е възможно произнасянето на оправдателна присъда по отношение на водач на моторно превозно средство, който е употребил наркотични вещества, но към момента на шофирането не се намира под тяхното въздействие.

Вторият такъв случай се отнася до причиняването на пътно – транспортно произшествие след употреба на наркотици, от което са възникнали средна или тежка повреда или смърт на едно или повече пострадали лица. Не е задължително употребата на наркотични вещества да се намира в пряка причинно – следствена връзка с настъпилата злополука. Тоест, не е задължително употребата да е станала причина за настъпване на пътно – транспортното произшествие.

В този случай наказанията са, както следва:
1. при тежка или средна телесна повреда наказанието е лишаване от свобода от една до шест години; в особено тежки случаи наказанието е от две до десет години лишаване от свобода;
2. при смърт наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години; в особено тежки случаи – от десет до двадесет години лишаване от свобода.

Предвижда се и лишаване на виновния водач от право да управлява моторно превозно средства за определен срок. Едновременно с това, при тези престъпления съдът може да отнеме моторното превозно средство, но не е длъжен да го направи.

При това престъпление съществува същия проблем като посочения по – горе, а именно че се касае за шофиране след употреба на наркотични вещества, а не под въздействието на такива.

Отново, съдебната практика е тази, която предолява законодателния недостатък, като голяма част от съдебните състави анализират връзката между момента на употреба спрямо момента на настъпване на пътно – транспортното произшествие.

Третият такъв случай се отнася до хипотезите на употреба на наркотици на обществени места. Това деяние може да се определи като вид непристойно действие, което грубо нарушава обществения ред и изразява явно неуважение към обществото. В този случай предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

Четвъртият такъв случай касае склоняването и принудата към употреба на наркотици. Това деяние е престъпление, когато е извършено с особена цел, а именно лицето, което се склонява или принуждава да употреби наркотичните вещества да бъде мотивирано към проституиране, съвкупление, блудствени действия или извършване на полово сношение или действие на полово удовлетворение с лице от същия пол.

В този случай е налице класическо престъпление против половата неприкосновеност на лицето, което се склонява или принуждава да употреби наркотични вещества. Това е така, поради факта, че при употреба на наркотици почти винаги се стига до такава качествена промяна на съзнанието, че е възможно да се преодолее волята на употребяващия, който е трезво състояние не е дал или не би дал съгласие за участие в изброените действия.

Наказанието е изключително сериозно – лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева.

Последният такъв случай се отнася до простото склоняване или подпомагане на другиго към употреба на наркотици. В този случай, за да е налице престъпление, законодателят не предвижда това действие да преследва особена цел. Достатъчно е едно лице да е склонено или подпомогнато да употреби наркотични вещества. Касае се за класическо престъпление против народното здраве. Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

__________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща със специалисти с богат опит в успешното представителство по наказателни дела в полза на обвиняеми, подсъдими и пострадали.

Правни консултации се предоставят по телефон или на място в кантората само с предварително записан час.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

 

No Comments

Leave a Comment