Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Условна присъда. Как и кога?

Условна присъда. Как и кога?

Условна присъда

„Мога ли да получа условна присъда?“ – това е един от най – често срещаните въпроси, които се отправят към адвокатите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“.

Ето защо днес ще разгледаме условията и реда, при които е възможно постановяването на условна присъда при повдигнато обвинение за извършено престъпление.

Какво означава „условна присъда“?

Когато държавата, чрез своите компетентни органи, установи, че конкретно лице е извършило определено престъпление, тя има три изчерпателно определени правомощия във връзка с реализирането на наказателната отговорност, а именно да наложи наказание, да го изпълни и да третира извършителя като осъждан. Като титуляр на наказателноправната принуда, държавата може да се откаже от упражняването на всяко едно от тези правомощия.

Терминът „условна присъда“ е разговорен и всъщност се отнася до предоставената от Наказателния кодекс възможност за съда да отложи изпълнението на наказанието, което налага, след като признава подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. По този начин държавата се отказва от второто си правомощие, предвидено във връзка с реализиране на наказателната отговорност, а именно да изпълни наложеното наказание.

Това означава, че за да е налице условна присъда, задължително е да има наложено наказание и то да е лишаване от свобода. Изпълнението на всички останали наказания не може да бъде отлагано.

При постановяване на условно осъждане съдът отлага за определен период от време изпълнението на наложеното наказание в неговия пълен размер като поставя на осъдения две условия: в рамките на изпитателния срок да не извършва други престъпления и да работи или да учи, освен ако е задължен да се лекува. Целта на този подход е чрез минимална степен на държавна принуда, т.е. чрез минимално засягане на законни права и интереси на осъдения, той да бъде поправен и превъзпитан към спазване на закона и установените в обществото правила на поведение.

Кога може да се постанови условна присъда?

Отлагането на изпълнението на наложеното наказание не е задължение за съда, а само възможност. Тоест, дори и да са изпълнени всички предвидени в закона условия да бъде постановена условна присъда, съдът има правото да прецени дали въпреки това да не определи наложеното наказание лишаване от свобода да бъде изтърпяно ефективно.

А тези условия са две.

Първо, необходимо е, при определянето на наказанието лишаване от свобода съдът да го определи за срок не по – дълъг от три години. Това означава, че практически условно осъждане е възможно за почти всяко престъпление. Това се отнася и до тези престъпления, специалният минимум на чието наказание е над три години. Причината за това се крие във възможността на съда да наложи наказание под този минимум, ако престъплението е извършено при множество смекчаващи отговорността обстоятелства или при наличието на едно изключително такова.

Такова изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, например би било налице в случаите, в които лекар, страдащ от алкохолна зависимост, причини смъртта на пациент, поради немарливо изпълнение на медицинска дейност. В този случай алкохолната зависимост, като факт, който често се намира извън контрола на страдащия, може да доведе до налагане на наказание под предвидения минимум от пет години лишаване от свобода, респ. наложеното наказание да бъде отложено, но заедно с него да бъде постановено принудително лечение.

Второто условие, за да бъде отложено изпълнението на наложеното наказание, е съдът да установи, че за да бъдат постигнати неговите цели и най – вече за поправянето на извършителя, не е необходимо той да го изтърпи. Такава преценка може да се прави най – често в случаите, в които осъденият има чисто съдебно минало, не показва склонност към трайно престъпно поведение и има добри характеристични данни (напр. образование, работа, семейство и др. под.).

Както беше отбелязано по – горе, обаче, дори и тези условия да бъдат налице, съдът все пак може, макар и да го прави рядко, да реши наложеното наказание лишаване от свобода да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие.

Наличието на множество смекчаващи отговорността обстоятелства или съществуването на едно изключително такова, както и възможността за поправяне на осъдения без ефективно изтърпяване на наказанието се доказва от защитника – адвокат на обвинения в извършването на престъпление.

 

________________________________________________________________________

Може ли да се избегне лишаване от свобода при извършване на престъпление в изпитателния срок? Отговор на този въпрос можете да намерите в статията на адв. Силвия Петкова – „Нарушаване на условна присъда. Последици и защита?“.

Още интересни теми, свързани с правата и възможностите на обвиняемите и подсъдимите за извършени престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя професионална правна помощ, процесуално представителство, защита и съдействие от опитни адвокати по наказателно право при повдигнато обвинение за извършено престъпление.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят след предварително записан час.

Условна присъда. Как и кога? 3

1 Comment

Leave a Comment