Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Фалшиво положителен тест за наркотици. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Фалшиво положителен тест за наркотици. Спечелено дело

Фалшиво положителен тест за наркотици. Спечелено дело

Фалшиво положителен тест за наркотици

Фалшиво положителен тест за наркотици: актуални проблеми

В последните две години зачестиха случаите на установен фалшиво положителен тест за наркотици след направена проверка с DrugCheck3000 или DrugTest5000. Последиците в този случай са незабавно задържане, личен обиск, временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, временно прекратяване на регистрацията на последното, а в много случаи се пристъпва и към претърсването на автомобила и дома на „дрогирания“ водач.

Едновременно с това, получаването на резултатите от биологичните проби /кръв и урина/ отнемат необосновано дълго време – между два и девет месеца, а в по – екстремните случаи – дори година. През това време, „виновният“ водач търпи вреди – както неимуществени, свързани с притеснението, напрежението и чувството за несправедливост и безизходица, така и имуществени – особено, в случаите, в които шофьорската книжка е средството за изкарване на прехраната на „виновния“ и неговото семейство.

В крайна сметка, обаче, когато след месеци се окаже, че резултатите от биологичните проби са отрицателни, т.е. водачът не е употребил забранени субстанции, претърпените от него вреди следва да бъдат обезщетени. Именно по повод искане за присъждане на такова обезщетение на 20.09.2022 г. се произнесе Върховният административен съд, който с основополагащо за българската съдебна практика решение, неподлежащо на последващо обжалване, реши, че за фалшиво положителен тест за наркотици държавата, в лицето на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, извършила проверката, дължи на пострадалия водач обезщетение както за претърпяните от него неимуществени вреди, така и за имуществените последици. Искането е подготвено от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“.

Фалшиво положителен тест за наркотици: фактите

На 13.04.2021 г. в 21:30 ч. в гр. П.  А. К. е спрян за проверка от полицейски служители от РУ – гр. П., ОДМВР – гр. София, които го уведомили, че следва да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. Тъй като К. никога не е употребявал наркотични вещества се съгласил да бъде изпробван с техническо средство Dreger DrugTest 5000. Служителите уведомили водача, че изпробването с посоченото техническо средства следва да се извърши в сградата на РУ – гр. П. До сградата на РУ – гр. П. К. отишъл, като лично шофирал автомобила си, следвайки полицейския автомобил. Документите на автомобила, талонът и СУМПС се намирали у полицейските служители, които отказали да му ги върнат.

При пристигане в сградата на РУ – гр. П., един от полицейските служители извадил тестовата касета, която придържал с лист хартия, вместо с ръкавици. К. го попитал това редно ли е, като полицейският служител му отговорил с думите: „Какъв ти е проблемът? Това е чисто нов лист“.

К. дал пробата за употреба на наркотични вещества. Докато изчаквали резултата, един от полицейските служители иронично му казал „Гледай сега как тестът ти ще излезе положителен“. Няколко минути по – късно техническото средство действително показало положителен резултат за наличие на THC /психоактивна съставка на марихуана/ в слюнката на изследваното лице. В тази връзка на К. била издадена заповед за задържане, както и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки – временно прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил за срок от 6 месеца, както и временно отнемане на СУМПС за срок до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца.

К. поискал да му бъде направен кръвен тест. Същият служител, който извършил изпробването, започнал да го убеждава, че няма смисъл да дава кръвен тест, защото при това изследване ще станат ясни и всички останали наркотични вещества, които ищецът употребява. К., обаче продължил да настоява да бъде придружен до лечебно заведение, където да даде биологична проба. След около час спорове има ли или няма смисъл ищецът да даде кръвна проба, в крайна сметка, той бил придружен до съответното лечебно заведение с поставени помощни средства – белезници с ръце зад гърба.

Около три месеца по – късно, резултатът на К. за употреба на наркотични вещества е отрицателен.

Заведени са седем обективно кумулативни съединени иска, от които съдът уважава четири, а именно тези за:
1. претърпени имуществени вреди, представляващи сумите, които К. е платил за кръвната и уринна проба, както и за пререгистрацията на автомобила му;
2. претърпени неимуществени вреди от незаконно прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил;
3. претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно отнемане на свидетелството му за управление на МПС;
4. претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно фактическо задържане и поставяне на белезници.

Аргументи на съда при постановяване на решението за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици

В подробни мотиви, изложени в 16 страници, първоинстанционният съд /Административен съд – София-област/ посочва съображенията, с които уважава четири от претенциите за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици, разделяйки ги според предявените искове.

На първо място, по отношение на незаконосъобразността на заповедите за прилагане на принудителни административни мерки, вследствие на фалшиво положителен тест за наркотици: временно прекратяване на регистрацията на управлявания от К. автомобил и временното отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство, съдът отбелязва, че те са незаконосъобразно издадени, тъй като според закона именно стойностите, установени с медицинското изследване са определящи. Към момента на издаване на заповедите за прилагането на принудителни административни мерки тези резултати не са били ясни, поради което не е следвало такива заповеди да бъдат издавани въобще, тъй като употребата на наркотични вещества не е безспорно установена. Присъдените обезщетения са в размер на по 300 лв. за всяка незаконосъобразна заповед или общо 600 лв.

На второ място, по отношение на претърпените имуществени вреди, вследствие на фалшиво положителен тест за наркотици, представляващи такса за медицинско изследване, такса за монтаж на регистрационни табели, такса за пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство, съдът присъжда първо, поради факта, че са безспорно доказани с представените доказателства и второ, поради факта, че прекратяването на регистрацията на автомобила на К. е признато за незаконосъобразно.

На трето място, съдът приема, че с поставянето на белезници на К. е осъществено незаконосъобразно фактическо задържане, както и незаконно използване на помощни средства. Основният аргумент е свързан с обстоятелството, че това действие не попада в нито една от хипотезите, предвидени в закона за това, тъй като К. не е оказвал съпротива, не е пречил на полицейските служители да изпълнят служебните си задължения, дори напротив – изцяло е съдействал и е изпълнявал всяко едно от полицейските разпореждания. Присъденото обезщетение е в размер на 500 лв.

Горните аргументи на съда са изцяло споделени от контролиращата инстанция, а именно Върховния административен съд, който с постановяването на потвърдителното решение постави фундамента на съдебната практика, касаеща обезщетенията при получен фалшиво положителен тест за наркотици.

Спорни моменти в съдебното решение за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици

Спорните моменти в първоинстанционното съдебно решение се наблюдават по отношение на претенцията за присъждане на неимуществените вреди по повод незаконосъобразна проверка, довела до получаване на фалшиво положителен тест за наркотици.

Първият такъв момент касае факта, че според закона, проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози може да се осъществи само, ако водачът проявява външни признаци, реакции или поведение, сочещи към такава употреба. Тоест, липсата на такива признаци следва да води до извод, че извършването на проверката е без фактическо основание, а оттам – не е законосъобразно. Моментът е спорен, тъй като по този въпрос съдебната практика на съдилищата в България не е еднодушна.

Някои съдебни състави приемат, че проверка, извършена при липса на външни признаци, реакции или поведение, показващи употреба на наркотични вещества е начално незаконосъобразна, поради противоречие със закона, изразяваща се в липса на фактическо основание. Други съдебни състави приемат обратната теза, а именно, че органите на МВР имат правомощия да осъществяват такива проверки без наличието на подобни признаци.

В случая, предвид, че К. доказано не е употребил наркотични вещества, у него не се наблюдават подобни признаци и този факт е повдигнат при подаване на претенцията за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици. В случая, обаче, решаващият съд е приел за правилна втората теза.

Вторият спорен момент касае отвеждането за изпробване в сградата на РУ. По този въпрос националната съдебна практика също не е единодушна, като някои състави приемат, че разпоредбите на закона изискват изпробването да се извърши на мястото на проверката, a осъществяването ѝ на друго място съставлява нарушение. Други съдебни състави приемат, че не е налице забрана проверяваното лице да бъде отведено за изпробване на друго място, като именно тази теза приема решаващият съд.

Причини за получаване на фалшиво положителен тест за наркотици

Сред причините за получаване на фалшиво положителен тест за наркотици следва, на първо място, да се посочи високата чувствителност на полицейските тестове.

С особена сила това твърдение касае DrugTest5000, който освен кокаин, опиати, амфетамин, метаамфетамин и канабис/марихуана, засича и бензодиазепините, метадона и кетамина. Конкретно по отношение на бензодиазепините следва да се отбележи, че те са широко използвани във фармацевтичната индустрия при лекарствата за третиране на тревожни разстройства и нарушения на съня. Същото се отнася и до опиатите, които се влагат както в леки болкоуспокояващи, продавани без рецепта (напр. някои медикаменти за третиране на главоболие), така и в по – силни болкоуспокояващи, продавани с обикновена или специализирана рецепта.

Практиката показва, че фалшиво положителен тест за наркотици може да бъде получен и при употреба на енергийни напитки, в чието съдържание пък изобщо не се наблюдава наличие на наркотични вещества.

Правила за своевременно организиране на защитата при фалшиво положителен тест за наркотици

Предвид зачестяването на случаите на получен фалшиво положителен тест за наркотици, необходимо е да се знаят няколко практически правила, които впоследствие биха подпомогнали по – ефективната защита.

Първо, при получаване на положителен резултат от теста за наркотици, често пъти полицейските служители или не изясняват възможността на проверяваното лице да даде биологична проба /кръв и урина/ за изследване, или, както е в случая на К., упорито отказват да го придружат до лечебно заведение, въпреки че имат подобно законово задължение. Доколкото, както и първоинстанционният съд, решил делото на К. отбелязва, според закона определящи са стойностите, получени при медицинското изследване, то претенцията към полицейските служители да изпълнят задължението си да придружат проверяваното лице до лечебно заведение са от изключително значение.

Последицата от непредоставяне на биологични проби за медицинско изследване е признаване на резултатите от теста, образуване на досъдебно производство и почти сигурна осъдителна присъда за шофиране след употреба на наркотици, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години.

Второ, необходимо е заповедта за задържане да бъде своевременно оспорена. Под „своевременно“ се има предвид в законоустановения срок, който е 14-дневен. Последицата от необжалжаването ѝ е невъзможност за компенсиране на вредите от незаконното задържане вследствие на получения фалшиво положителен тест за наркотици, поради това, че за целта по закон е необходима нейната изрична отмяна. 

Трето, в зависимост от обстоятелствата по конкретния случай, възможно е да възникне необходимост да се поиска запазването на записите от видеокамерите, с които са оборудвани полицейските автомобили на секторите и отделите „Пътна полиция“. Последицата от изтриването на записите е потенциална невъзможност на проверяваното лице впоследствие да докаже пред съда твърденията си относно извършените срещу него нарушения от страна на полицейските служители.  

______________________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е първото адвокатско дружество завело и спечелило дело за обезщетение за получен фалшиво положителен тест за наркотици.

С други интересни казуси от успешно водените от кантората дела можете да се запознаете в секцията „Новини“.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час в рамките на обявеното работно време.

Кантората предоставя денонощна правна помощ при задържане от полицията, прокуратурата или съда. 

За спешна правна помощ, както и за правна помощ извън обявеното работно време, дължимото възнаграждение се увеличава с 50%.

адв. Силвия Петкова

14 Comments

 • Калоян Кръстевич
  Отговор 13.10.2022 at 21:38

  Страхотен резултат! Не става ясно дали сте оспорили заповедите за прилагане на ПАМ – според мен трябва да бъдат оспорени заедно със заповедта за задържане по ЗМВР, иначе влизат в законна сила.

 • д.д.
  Отговор 19.10.2022 at 10:43

  Респект за младата дама Петкова.

 • Д.С
  Отговор 24.10.2022 at 19:26

  Здравейте,

  интересува ме при спиране без извършено нарушение и ако видимо човекът не е неадекватен(което разбирам, че е субективно) и даване на отрицателна проба, може ли да се търси каквато и да е била отговорност от полицията/полицаите? Било то за неимуществени вреди заради стреса или да се иска образуването на дисплинарно производство срещу служителите взели проба за наркотици без да има законовите основания за това?

  В тази връзка до колкото разбирам, тест за наркотици не може да се прави на всички а само при определени признаци, но заповедта на министъра от това лято след катастрофите които станаха, казва точно да се правят на всички. Но по моята елементарна логика, законът трябва да е над една заповед.

   • Д.С
    Отговор 28.10.2022 at 13:09

    Благодаря Ви за отговора.

    Само още един въпрос в тази връзка. Как ще докажа, че въобще съм бил тестван и резултатът е бил отрицателен? От полицията издават ли някакъв документ при тест с Drag Check 5000 и отрицателен резултат?

    Не знам дали сте водили такова дело, но ако ме тестват някой ден, с удоволствие ще се свържа с Вас да създадем прецедент, ако няма такъв.

 • С.Д.
  Отговор 26.10.2022 at 8:43

  Здравейте,

  Да разбираме ли, че при положителен полеви тест и последваща кръвна проба, кръвната проба ще покаже наличието на THC в организма примерно, дори лицето да е употребявало канабис/марихуана преди месец, а дори два или три месеца. Т.е. в този случай, лицето се води, че е шофирало под въздействието на наркотици и подлежи на съд?

  До колкото разбрах, в България е невъзможно да се докаже дали си шофирал под въздействието или това са остатъчни последствия. А закона не предвижда ли изпращането на кръвна проба до лицензирана лаборатория в 3та страна за да се останови точно тази „лека“ подробност.

  Друг вариант, а ако лицето е било в страна като Холандия, където употребата на марихуана е легализирана, той употреби и след 1 седмица бъде спрян за проверка в България, тогава излиза, че отново е шофиращ наркоман, нали така?

 • Ралица Григорова
  Отговор 08.11.2022 at 15:51

  Здравейте,
  Интересува ме какво може да се направи, за да излезе резултата от кръвния тест на съпруга ми по-бързо. Този месец ще стане точно 1 година от взимане на кръвна проба за изследване след несъгласие с резултата от дръг теста.

 • Р.Р
  Отговор 30.11.2022 at 1:38

  Здравейте.

  Доколкото разбирам след отказан дръг тест или положителен такъв при желание се дава не само кръв, но и урина.

  Какво се случва, ако кръвта покаже негативен резултат, а урината положителен? При някои наркотици това е напълно възможно, тъй като остават в урината доста по-дълго от в кръвта, дори над месец след последна употреба.

  Благодаря.

Leave a Comment