Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Фалшиво положителна проба за наркотици. Какво да правя?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Фалшиво положителна проба за наркотици. Какво да правя?

Фалшиво положителна проба за наркотици. Какво да правя?

Фалшиво положителна проба за наркотици

Получаването на фалшиво положителна проба за наркотици е сред често срещаните причини за образуване на наказателни производства срещу водачи на моторни превозни средства.

Проверките за управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи чрез използването на тестове DrugCheck3000 и DrugTest5000, както и чрез химико – токсикологични лабораторни изследвания на кръв и урина. DrugCheck3000 и DrugTest5000, обаче, се оказват прекалено чувствителни и често пъти от тях се получава или фалшиво положителна проба за наркотици, или отчитане на положителен резултат за осъществена няколко дни преди проверката употреба.

Независимо дали се касае за фалшиво положителна проба за наркотици или за положителен резултат, получен при употреба няколко дни преди проверката, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Във всички случаи, едновременно с наказанията лишаване от свобода и глоба се налага и наказание лишаване от право на извършителя да управлява моторно превозно средство за определен срок.

И тъй като случаите на фалшиво положителна проба за наркотици, както и на положителен резултат при употреба, осъществена няколко дни преди проверката, са все по – често срещано явление, днес ще поговорим за това предвижда ли законът средства за защита в подобни случаи.

Фалшиво положителна проба за наркотици. Кога е възможно да се получи?

Използваните от българската полиция тестове за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози засичат наличието на определени групи наркотични вещества в слюнката на проверявания.

С DrugCheck3000 може да се установява употребата на кокаин, опиати, амфетамин, метаамфетамин и канабис/марихуана. С DrugTest5000 може да се установява употребата, освен на посочените вещества, но и на бензодиазепин, метадон и кетамин.

Обичайно, проблеми възникват по отношение на опиатите, бензодиазепините и кетамина и това е така, поради няколко обстоятелства.

Първото такова обстоятелство е, че опиати се използват в множество различни лекарствени продукти и най – вече при различните видове болкоуспокояващи. В самата листовка, макар и да е записано наименованието на съответния опиат, не е отбелязано, че той представлява наркотично вещество и шофирането след употребата му е престъпление.

Един от най – често използваните опиати е кодеинът, който се съдържа в някои сиропи за кашлица, както и в редица лекарствени средства срещу главоболие, които се продават в аптеките без рецепта. Именно употребата на лекарства за главоболие е сред често срещаните причини за получаване на фалшиво положителна проба за наркотици.

Практиката показва също така и че фалшиво положителна проба за наркотици с резултат „опиати“ може да бъде получена и след употреба на енергийни напитки.

Второто такова обстоятелство е, че бензодиазепините са клас психоактивни вещества, които се използват широко в медицината и се съдържат в редица лекарствени продукти, прилагани при леки разстройства, като разстройства на съня и депресия. При тях отново в листовката е посочено съдържанието на бензодиазепин, но не е посочено, че това е вид наркотично вещество и шофирането след употребата му съставлява престъпление.

Кетаминът също е вид наркотик от категорията „рискови вещества“. Той се използва при производството на лекарствени продукти, които се прилагат при депресия и като болкоуспокояващи. Подобно на вече изброените вещества, използвани в медицината, в листовката е отразено обстоятелството, че конкретното лекарство съдържа кетамин без да се посочва, че шофирането е забранено под страх от ангажиране на наказателна отговорност.

Казаното до тук касае случаите, в които водачът е употребил наркотично вещество с някое от приеманите от него лекарства без да знае това.

Възможно е, обаче, да бъде получена фалшиво положителна проба за наркотици и без такива изобщо да са употребени.

В практиката на кантората съществуват случаи на фалшиво положителна проба за наркотици – „марихуана“ при употребени енергийни напитки, „опиати“ при употребени медикаменти за главоболие, „метаамфетамини“ по неизвестни причини и много други. Във всички тези случаи кръвната и уринна проба за били отрицателни, респ. наказателните производства – прекратени.

Защита при фалшиво положителна проба за наркотици

И така, по една или друга причина по време на проверката се получава фалшиво положителна проба за наркотици. Какво следва?

Първото действие на полицаите е да свалят регистрационните номера на автомобила и да отнемат свидетелството за управление на моторно превозно средство на проверяваното лице.

Второто им действие е да задържат проверявания за срок до 24 часа.

ВАЖНО!!! Много често, полицейските служители или изобщо не изясняват на проверявания, че има право да даде биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване, или го убеждават, че няма смисъл да дава такава проба. Най – често срещаната причина за това поведение е нежеланието за изпълнение на задължението за придружаване на проверявания до лечебно заведение. Практиката на кантората показва, че също сред често срещаните причини проверяваните лица да не са дали кръвна проба е това, че полицаите са ги убедили, че кръвната проба може да покаже употреба за месец назад и ще стане „по – лошо“. Това твърдение е невярно.

Даването на биологична проба е единственото средство за защита срещу фалшиво положителна проба за наркотици. 

Това е така, поради две обстоятелства.
Първо, полицейските тестове са много по – чувствителни, а химико – токсикологичното лабораторно изследване осигурява точни и обективни резултати.

Второ, химико – токсикологичното лабораторно изследване, за разлика от полицейските тестове, дава количествени резултати, т.е. показва концентранцията на наркотичното вещество в кръвта и урината. А тази концентрация се определя според времето, което е изминало от последната употреба. Казано по – просто, чрез биологичната проба може да се установи, макар и с относителна точност, преди колко време е употребено наркотичното вещество, а оттам и бил ли е водачът под неговото въздействие, когато е шофирал.

В случаите, в които е налице фалшиво положителна проба за наркотици без да е употребено наркотично вещество изобщо или пък е употребено лекарство, съдържащо такова вещество, в първия случай резултатът от биологичната проба ще бъде отрицателен, а във втория – той или ще бъде отрицателен, или ще може да се определи конкретното вещество, довело до положителния резултат, респективно ще може да се изгради адекватна линия на защита в наказателния процес, която да доведе до оправдателна присъда.

В заключение

На пръв поглед, при получена фалшиво положителна проба за наркотици, защитата изглежда трудна, а понякога и почти невъзможна. С особена сила това касае случаите, в които проверяваният действително е употребил наркотични вещества няколко дни преди проверката и се е поддал на заблудата, поддържана от страна на полицейските служители, че даването на биологична проба ще му донесе повече неприятности, отколкото ползи.

Както видяхме по – горе, обаче, даването на кръв и урина е от изключително значение за опровергаване на фалшиво положителна проба за наркотици, както поради липса на употреба изобщо, така и поради употреба няколко дни преди проверката.

Едновременно с това, ангажирането на правна помощ от опитен адвокат по наказателно право още на етап полицейско задържане може да изиграе решаваща роля при по – нататъшното развитие на ситуацията.

___________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на обвиняемите и подсъдимите за извършени престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ чрез добри адвокати по наказателно право в София и страната.

Нуждаете се от добър адвокат? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. + 359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации на място в кантората и по телефон се извършват с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment