Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Фиш за неправилно паркиране. Можем ли да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Фиш за неправилно паркиране. Можем ли да се защитим?

Фиш за неправилно паркиране. Можем ли да се защитим?

Издаването на фиш за неправилно паркиране е сред често срещаните начини за налагане на глоби за административни нарушения. До 2017 г. фишовете се издаваха само присъствено, но с направените промени в Закона за движението по пътищата беше предвидена спорната хипотеза, в която фиш за неправилно паркиране, а и не само, може да бъде издаден и в отсъствие на нарушителя.

Така издаденият фиш за неправилно паркиране, обаче, сам по себе си, не подлежи на обжалване. Затова в днешната статия ще разгледаме вариантите за защита при тази ситуация.  

 

Фиш за неправилно паркиране от орган на КАТ, издаден в присъствието на нарушителя

Издаването на фиш за неправилно паркиране от орган на КАТ, както и на фиш за всички останали нарушения (напр. шофиране без включени светлини), в повечето случаи става присъствено, тъй като естеството на проверките на КАТ е такова, че обичайно нарушителят се отбива от движение и нарушението се установява на място. 

В случая, когато фишът е издаден в присъствието на нарушителя, той може да възрази пред полицейския орган още на мястото на извършване на проверката. В този случай, проверяващият орган има задължение за издаде акт за установяване на административно нарушение и да анулира фиша. 

Този акт подлежи на възразяване в тридневен срок пред съответния началник на сектор „Пътна полиция“. В случай че липсва възражение или то не бъде уважено, издава се наказателно постановление, с което се определят нарушението и глобата за извършването му. 

Всяко наказателно постановление подлежи на обжалване пред компетентния административен съд в седмодневен срок от връчването. 

Фиш за неправилно паркиране, издаден в отсъствие на нарушителя

По по – особен начин стои въпросът при издаването на фиш за неправилно паркиране в отсъствие на нарушителя. Това обикновено се случва тогава, когато водачът е паркирал в зона за платено почасово паркиране. 

Компетентни да издават такива фишове са органите на сектор/отдел „Пътна полиция“ към съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, както и служители на звената „Общинска полиция“, ако са определени за осъществяване на контрол за спазване на правилата за паркиране, а ако не са – от кмета на общината. 

Това означава, че служители на частни дружества, били те и собственост на съответната община, като например „Център за градска мобилност“, не могат да бъдат упълномощавани да извършват държавно – властническа дейност, каквато по същество е дейността по административно наказване. 

В случаите на издаване на фиш за неправилно паркиране в отсъствие на нарушителя за автомобила се закрепва уведомление, с което фишът се счита за връчен. От датата на закрепването започва да тече седмодневния срок за доброволно плащане. 

Как да постъпим в този случай?

Тъй като уведомлението, закрепено за автомобила, може да не може да бъде видяно от водача, поради специфични атмосферни условия, поради премахване от трето лице и др. под., законът предвижда, че екземпляр от фиша се изпраща на собственика на автомобила, с който е извършено нарушението. 

От момента на получаване на екземпляр от фиш за неправилно паркиране, лицето, на което е издаден има право да подаде възражение пред органа, който го е издал. Подаването на възражение срещу фиш, издаден в отсъствието на нарушителя, има същата последица като възражението, подадено срещу фиш, издаден в негово присъствие. В този случай се издава акт за установяване на административно нарушение, а след това и наказателно постановление, с което се налага административното наказание. 

Така издаденото наказателно постановление подлежи на обжалване пред съответно компетентния районен съд в седмодневен срок от получаването му. 

ВАЖНО!!! При липса на възражение/обжалване, глобата влиза в сила и подлежи на доброволно плащане в седмодневен срок, считано от датата на узнаване. 

ВАЖНО!!! При липса на плащане, може да се стигне до отнемане на свидетелството за управление на МПС. 

В заключение

Макар на пръв поглед да изглежда, че при издаване на фиш за неправилно паркиране, а и за всяко друго нарушение, липсват средства за защита, такива съществуват и могат да се приложат ефективно. Това е така, тъй като установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания по същество представлява административно – наказателна дейност, която по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на човека и практиката на Съда по правата на човека, представлява форма на „наказателно обвинение“, съответно държавите имат задължение да осигурят възможност то да бъде разгледано от независим съд. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защита правата на гражданите при налагане на административни наказания, можете да намерите в секцията „Административно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела, свързани с налагане на наказания за административни нарушения. 

За контакти: 
работно време: всеки делничен ден 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207,
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 

7 Comments

 • Дарина Григорова
  Отговор 23.04.2023 at 14:50

  Здравейте, в случай, че фишът е издаден от лице, което не е упълномощено (служител на ЦГМ) да издава такъв документ, какво следва?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 25.04.2023 at 18:28

   Здравейте.
   Издадените от некомпетентни лица административни актове са нищожни и като такива подлежат на отмяна по съдебен ред.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • А.М.
  Отговор 22.06.2023 at 9:49

  Привет, Имам издадено уведомление за извършено нарушение -неправилно паркиране върху инвалидно място от 12.05.23. Екземпляр от фиша не е получен все още по адрес на собственика на колата. При проверка на номер на колата и ЕГН на собственика в сайта на ЦГМ – няма регистрирани нарушения. 10 цифрения код, който е с давност 1 месец също не е активен. На Мястото за паркиране нямаше обозначение на асфалта-нито инвалиден знак,нито синя боя по асфалта.Оказа се,че има знак на около 2-3 метра в ляво от мястото,който идвайки от пътя и паркирайки там нямаше как да бъде отразен,тъй като е и зад клони на дърво. В радиус от точно 10 метра на необозначеното на земята инвалидно мятсто имаше точно още 2 такива места, които пък си имаха хубава индикация и няма как да я сбъркаш(знак висок пред самото място, синя боя и бял знак за инвалидност).

 • A.M.
  Отговор 22.06.2023 at 10:21

  Привет, Имам издадено уведомление за извършено нарушение -неправилно паркиране върху инвалидно място от 12.05.23. Екземпляр от фиша не е получен все още по адрес на собственика на колата. При проверка на номер на колата и ЕГН на собственика в сайта на ЦГМ – няма регистрирани нарушения. 10 цифрения код, който е с давност 1 месец също не е активен. На Мястото за паркиране нямаше обозначение на асфалта-нито инвалиден знак,нито синя боя по асфалта.Оказа се,че има знак на около 2-3 метра в ляво от мястото,който идвайки от пътя и паркирайки там нямаше как да бъде отразен,тъй като е и зад клони на дърво. В радиус от точно 10 метра на необозначеното на земята инвалидно мятсто имаше точно още 2 такива места, които пък си имаха хубава индикация и няма как да я сбъркаш(знак висок пред самото място, синя боя и бял знак за инвалидност).

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 03.07.2023 at 12:18

   Здравейте.
   В случай че се установи нарушение на правилата за поставяне на пътни знаци и това нарушение е довело до неяснота за водачите къде паркирането е разрешено за автомобили, които не се ползват от хора с увреждания, тогава няма да бъде налице нарушение.
   Във всички случаи, обаче, за да се направи преценка е необходимо запознаване с документите по случая, както и с подробностите относно разположението на знака, мястото на паркиране и др.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ в сферата на административното наказване. Нашите специалисти разполагат с огромен процесуален опит и допълнителни квалификации в тази област. Конкретни правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

  • Вилияна Тръпкова
   Отговор 02.09.2023 at 18:48

   Здравейте! Получила съм фиш за паркиране на тротоар, но имам съмнения ,че това е тротоар. Какво ще ме посъветвате да направя?

   • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
    Отговор 03.09.2023 at 10:21

    Здравейте.
    Специалистите на дружеството предоставят правни консултации само с предварително записан час.
    В случай че желаете да се възползвате от нашите услуги, можете да заявите час за среща чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
    Оставаме на разположение.
    Поздрави,
    Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


    Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
    тел. 0885 47 77 57
    email: office@petkovalegal.com
    работно време: от понеделник до петък
    от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment