Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Хазяинът мами със сметките. Какво да правим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Хазяинът мами със сметките. Какво да правим?

Хазяинът мами със сметките. Какво да правим?

За съжаление твърде често се среща хипотезата, в която хазяинът мами своите наематели, възползвайки се от зависимото им положение. Още по – често това се случва със сметките за ток. Това е възможно, в случаите в които сградата, в която се намира наетото помещение няма Акт 16. При тази ситуация, сградата ще се захранва с промишлен ток.

Подобна ситуация, в която хазяинът мами със сметките, е възможна и тогава, когато сградата все пак е въведена в експлоатация. Но в тези случаи може да не е отворена партида на конкретното помещение и да не е поставен индивидуален електромер. Възможни са и всякакви други манипулации, свързани с неправилно отчитане на сметки.

Тези случаи, за съжаление, не са единици. Ето защо, днес ще поговорим за това как можем да се защитим, в случай че попаднем в такава ситуация.

Накратко за договора за наем

Наемното правоотношение възниква въз основа на договор между равнопоставени субекти. Единият от тях е наемодател (хазяин), а другият – наемател. Двете страни имат както права, така и задължения. Наемодателят е длъжен да предостави една вещ за временно ползване. Наемателят, от своя страна, има задължение да заплаща определена цена. Това са основните задължения по договора за наем.

Второто основно задължение на наемателя, освен заплащането на наемната цена, е заплащането на разходите, свързани с ползването на вещта. Такива са разходи без съмнение са дължимите плащания за ползваните комунални услуги – ток, вода, парно. В обхвата на тези разходи влизат и кабелна/сателитна телевизия и интернет. При последните три категории спор трудно може да възникне. Това е така, тъй като месечната цена е определена предварително в твърда стойност. Тази стойност не подлежи на промяна, според обема на ползваните услуги.

Това, обаче не се отнася до сметките за ток, вода и парно, които се изчисляват въз основа на консумацията. Точно поради тази причина и именно по отношение на тези разходи е възможна хипотезата, в която хазяинът мами своите наематели.

Как да се предпазим?

Преди изобщо да се стигне до обсъждане на въпроса за потенциална недобросъвестност на наемодателя, първо следва да поговорим за това за какво трябва да внимават наемателите при избор на помещение за наемане, за да предотвратят възможността да попаднат на хипотеза, в която хазяинът мами.

На първо място, от изключителна важност при наемането на помещение е да сте напълно сигурни, че сградата има Акт 16. Това е от значение, защото в случай че такъв липсва, това означава, че сградата се захранва с промишлен ток. Съответно няма отворени индивидуални партиди и консумацията на електроенергия се изчислява за цялата сграда. Индивидуалната консумация в този случай се преценява според площта на ползваното помещение. Най – разумно е, в случай че потенциалният наемодател не представи Акт 16 на сградата, да не наемате помещението.

На второ място, случай че по някаква причина нямате друг избор, освен да наемете помещение в сграда без Акт 16, можете да настоявате собственикът да монтира индивидуален електромер за конкретното помещение.

На трето място и в случай че вече сте наели такова помещение, с цел предпазване от измами от страна на наемодателя, Ваше право е да искате:

  1. да Ви бъде предоставена фактурата за ползваната електроенергия за цялата сграда;
  2. документи, удостоверяващи точната квадратура на ползваното от Вас помещение. Така можете сами да изчислите какво количество електроенергия се пада на него.

ВАЖНО!!! Във всички случаи, когато плащате на наемодателя каквито и да било суми (за наем, за сметки и т. н.) е необходимо да изисквате да Ви бъде издадена разписка. Тя трябва да съдържа основанието за плащане (напр. Фактура № ….. / ……… г. от ЧЕЗ Електро България), както и точната сума и точната дата, на която сте платили.

Как да постъпим, в случай че хазяинът мами със сметките

В случай че вече сте наели помещение в сграда, която няма акт 16 и се захранва с промишлен ток, необходимо е на първо място, да изпълните стъпка 2 и 3 по – горе.

Ако, обаче, не разполагате с фактури или пък наемодателят отказва да Ви ги даде, можете да се свържете със съответното електроразпределително дружество, което по клиентски номер или адрес да Ви предостави информация за размера на задълженията.

Възможно е също наемодателят до момента да не е издавал разписки за получените суми. За съжаление, в този случай, доказването на направеното плащане е изключително трудно. Именно, поради това, и особено ако имате съмнение, че хазяинът мами със сметките, задължително е да искате издаването на такива разписки занапред.

Не са редки случаите, обаче, в които наемодателят категорично отказва да издаде разписки за получените суми. Най – често това е възможно тогава, когато се цели укриване на получените от наема доходи. Една разписка за получени суми за комунални услуги във връзка с ползване на имота, обаче, може да разкрие, че такъв доход се получава. В този случай, можете да се обърнете към Националната агенция по приходите за съдействие.

ВАЖНО!!! Във всички случаи, в които наемодателят отказва да издава разписки, но се съмнявате, че плащате повече, отколкото ползвате, е добре предаването на суми да става в присъствието на свидетел, който да потвърди самото предаване, размера на предадената сума, датата на предаване, лицето, което я е предало и лицето, на което е предадена.

В заключение

В съвременните условия на търсене и предлагане на жилища, не представлява особена трудност да се намери помещение под наем на разумна цена с добра локация и добросъвестен наемодател. Ето защо е необходимо потенциалните наемодатели да познават добре своите права като такива. Тази необходимост произтича от факта, че доброто познаване на правата, от които дадено лице може да се ползва, спомага за намаляване риска от злоупотреби по отношение на него.

В крайна сметка, както видяхме в днешната статия, при всички случаи е добре да се избягва наемането на помещение, което не е въведено в експлоатация по съответния ред. И това е така не само, поради факта, че наемателят може по – ефективно да се предпази от измами. В случая е необходимо да се обърне внимание и на още едно обстоятелство. А то е свързано с това, че дори и наемателят да попадне на добросъвестен хазяин, наемането на помещение в сграда, която не е въведена в експлоатация (липсва Акт 16), не е в негова полза, тъй като, както вече споменахме в този случай сметките за ползваните комунални услуги се изчисляват на база площта на помещението.

Така може да се окаже, че наемател на помещение с по – големи размери, който, напр. работи всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., логично ползва доста по – малко електроенергия спрямо наемател на помещение в същата сграда с по – малки размери, който, обаче е безработен или работи от вкъщи, но пък плаща по – големи сметки.

А в случай че все пак, поради една или друга причина, такова помещение е наето, необходимо е да се предприемат гореописаните стъпки с цел предпазване от измами.

______________________________________________________________________

Други интересни теми в сферата на договорното право можете да прочетете тук.

Адвокатска кантора „Петкова“ осъществява висококвалифицирана правна помощ и защита в областта на договорното право.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

No Comments

Leave a Comment