Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Халюциногенни гъби. Законни ли са?

Халюциногенни гъби. Законни ли са?

халюциногенни гъби

Псилоцибиновите гъби са биологичен род, съставен от различни видове халюциногенни гъби, които включват повече от 20 различни видове от родовете Psilocybe, Panaeolus, Inocybe, Pluteus, Gymnopilus и Pholiotina. Както подсказва тяхното научно наименование, те съдържат психоактивния компонент псилоцибин и/или псилоцин, които има психоактивен ефект върху съзнанието на потребителя.

Kонсумацията на халюциногенни гъби за ритуални цели датира от времето на ацтеките и продължава и до днес. Псилоцибиновите гъби се използват  и за развлечение, поради техните психоактивни свойства. Тези видове гъби се използват и в медицината (но не и в България) за лечение на клъстерно главоболие, депресия, тревожност при онкологични заболявания в последен стадий, както и всякакви други форми на тревожност.

В зависимост от съдържанието на психоактивното вещество в конкретната гъба, както и количеството гъби, което е прието, варира и психоактивният ефект. Той може да се прояви чрез настъпване на състояние на еуфория или усещане за спокойствие, духовно пробуждане, усещане за нереалност на заобикалящата среда, деперсонализация, изкривено мислене, разширени зеници, гадене, повръщане и прозяване, нарушения на концентрацията, мускулна слабост, липса на координация, необичайни телесни усещания, параноя, объркване, халюцинации.

Псилоцибинът и псилоцинът, съдържащи се в различните видове халюциногенни гъби, са наркотични вещества от рода на халюциногените и тяхната употреба може да доведе до формиране на психологическа зависимост.

Халюциногенни гъби и наказателна отговорност

Употреба на халюциногенни гъби

Безспорно е, че употребата на халюциноценни гъби не е нито престъпление, нито каквото и да било законово нарушение, тъй като сама по себе си тя не е забранена от закона. Психоактивните вещества, които те съдържат – псилоцибин и/или псилоцин, обаче са класифицирани от закона като наркотични. Тази тяхна характеристика има значение по отношение на употребата на халюциногенни гъби и престъпленията по транспорта.

На първо място, българският законодател въздига в престъпление простото управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Наказанието е лишаване от свобода от една до три години, глоба от двеста до хиляда лева и лишаване от право на виновния водач да управлява моторно превозно за определен период от време.

На второ място, употребата на наркотични вещества или техни аналози обуславя по – тежко по размер наказание, когато е предизвикано пътно – транспортно произшествие, вследствие на което е причинена средна или тежка телесна повреда, или смърт на едно или повече лица. В тези случаи наказанието може да достигне до двадесет години лишаване от свобода.

В тази връзка, следва да се отбележи, че шофирането след употреба на халюциногенни гъби е забранено от закона, а ако забраната бъде нарушена поначало спрямо водача следва да бъде ангажирана наказателна отговорност. Друг е въпросът, че както използваните от полицията тестове, така и химико – токсикологичните експертизи на биологичните проби /кръв и урина/ не засичат нито псилоцибин, нито псилоцин.

Така се оказва, че макар един водач да е употребил халюциногенни гъби и в тази връзка да се намира във видимо неадекватно състояние, вероятността практически да може да му бъде ангажирана наказателна отговорност е много малка, дори и когато, вследствие на това свое състояние е предизвикал пътно – транспортно произшествие и е причинил телесна повреда или смърт на друго лице. Това се дължи на пропуски във възможностите на полицейските тестове и изследванията на биологичните проби.

Производство /отглеждане/, преработка, придобиване, държане и разпространение на халюциногенни гъби

Спорно е в практиката, дали следва да се носи наказателна отговорност за производство, преработка, придобиване, държане и разпространение на халюциногенни гъби. Проблематиката в отговора на този въпрос произтича от вече посочения факт, че псилоцибинът и псилоцинът са класифицирани от закона като високорискови наркотични вещества, чието приложение в хуманната и ветеринарната медицина е забранено. Тези вещества не могат да съществуват в свободно състояние.

Едновремено с това, нито един от видовете халюциногенни гъби, в които те се съдържат, обаче, не се класифицират като наркотични растения. Съответно, псилоцибоновите гъби по своята характеристика, представляват материал, съдържащ наркотични вещества в нетерапевтични дози.

В тази връзка се отбелязва, че когато едно лице произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява такива вещества, то следва да носи наказателна отговорност. Предвиденото в закона наказание е от две до осем години лишаване от свобода и глоба от пет хиляди до дванадесет хиляди лева.

При така предвидените по вид и размер и наказание не е възможно освобождаване от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание.

Условното осъждане е допустимо само, ако при произнасяне на осъдителна присъда, съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и деецът не е осъждан за друго престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

От друга страна, за придобиване и държане на наркотични вещества или техни аналози, законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато количеството на веществата и тяхната стойност са незначителни, наказанието е глоба в размер до 1000 лв.

Както се вижда от краткия преглед на наказателното законодателство, законът въздига в престъпление, определени дейности, свързани с наркотичните вещества или техните аналози, но не и с техните препарати. Основен принцип в наказателното право е законоустановеността на престъплението, т.е. ако Наказателният кодекс не предвижда като престъпно производството, преработката, придобиването, държането и разпространението на препарати на наркотични вещества, то тези действия не съставляват престъпление.

Следователно и доколкото различните видове халюциногенни гъби представляват „препарат“ на наркотично вещество, тяхното производство, придобиване, държане и разпространение, не е престъпно, а при повдигнато обвинение следва да се произнесе оправдателна присъда.

_______________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща с висококвалифицирани адвокати по наказателно право с богат опит в успешното представителство по обвинения за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Правни консултации по телефон или на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

И Л И

No Comments

Leave a Comment