Новини

Спечелено дело за шофиране без гражданска отговорност

Всяко лице, което притежава моторно превозно средство,е регистрирано на територията на Република България, има задължение да сключи договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. 

Същото задължение има и всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за страната ни застраховка. 

Шофирането без гражданска отговорност е сред рядко срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата. Това е така, тъй като в повечето случаи застрахователите напомнят на своите клиенти датата, на която застраховката им изтича. Именно поради тази причина това нарушение е сред онези, които рядко се извършват при условията на пряк или евентуален умисъл.

Напротив. Шофирането без гражданска отговорност най – често се осъществява, поради непредпазливост, понеже собственикът на моторното превозно средство е забравил датата, на която е следвало да сключи застраховката. 

Още по – често срещани са случаите, в които собственикът сключва застраховката в рамките на не повече от няколко дни след изтичането ѝ и преди да получи глоба за извършеното нарушение. Особено в случаите, в които не е реализирано ПТП по негова вина, тези нарушения често се считат за маловажни и за тях не се налагат глоби, а наложените се отменят от съдилищата. 

Наказание за шофиране без гражданска отговорност. Казусът

С автоматизирано техническо средство е заснет автомобил, за който не е сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”. Собственик на автомобила е търговско дружество, чийто собственик е забравил датата на изтичане на застраховката и е пропуснал да я поднови. На следващия ден осъзнава пропуска си и незабавно сключва застраховката. Месец по – късно, обаче, получава електронен фиш с наложено наказание “глоба” в размер на 2 000 лв. за шофиране без гражданска отговорност. 

Във фиша липсва словесно описание на нарушението. В обстоятелствената част е посочено единствено, че е констатирано нарушение на Кодекса за застраховането. Посочени са и множество разпоредби, които не се намират в логична взаимовръзка помежду си. Всъщност, собственикът на дружеството, чието притежание е автомобилът, единствено предполага в какво нарушение е “обвинен” само, поради факта, че сам го е констатирал и отстранил още месец преди получаване на електронния фиш.  

Решението на съда

В своето решение съдът отменя издадения електронен фиш като незаконосъобразен, като се аргументира, че в в него липсва описание на нарушението, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нарушава правото на наказаното лице да разбере в какво се изразява вмененото му нарушение.

В случаите, в които съдът констатира съществено нарушение на процесуалните правила, той направо отменя оспорения акт и не разглежда казуса по същество. 

Направените по делото разноски за държавни такси и адвокатски хонорар са възложени в тежест на полицията. 

_______________________________________________________

Съществуват и не малко случаи, в който по съдебен ред се установява, че за съответното моторно превозно средство действително не е сключена застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”. Едновременно с това се установява, че не са допуснати пропуски в електронния фиш или наказателното постановление. Въпреки това, обаче, е възможно, съдът да отмени наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност. 

Това се случва при маловажност на нарушението. Такава е налице, когато извършеното нарушение, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. 

Най – често, съдилищата обявяват нарушението за маловажно и отменят наложеното наказание тогава, когато например собственикът или водачът е забравил, че гражданската отговорност на автомобила е изтекла, но е сключил такава в същия ден или на следващия ден спрямо датата на изтичането ѝ и преди да получи акта, с който нарушението е констатирано. 

_______________________________________________________

Повече информация за други спечелени дела на кантората, можете да намерите в секция “Новини”

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове. 

За контакт:
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 (за клиенти от чужбина, контактът се осъществява чрез viber и whatsapp).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *