Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране без регистрационен номер. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Шофиране без регистрационен номер. Спечелено дело

Шофиране без регистрационен номер. Спечелено дело

шофиране без регистрационен номер

Със съдействието на кантората беше спечелено дело за шофиране без регистрационен номер от страна на младеж, който е бил умишлено подведен от страна на полицейски служители да управлява автомобила си след сваляне на номерата му.

Шофиране без регистрационен номер – общи бележки

Предприемането на шофиране без регистрационен номер е деяние, което законодателят счита за общественоопасно, най – малкото поради обстоятелството, че това препятства идентификацията на автомобила, а оттам и води до невъзможност за осъществяване на ефективен контрол за спазване на изискванията на закона, отнасящи се до моторните превозни средства. Именно, поради обществената опасност на това деяние, то е въздигнато в правонарушение, което подлежи на санкциониране.

Тук възниква и спорният въпрос какъв е видът на това правонарушение и каква следва да бъде санкцията за извършването му. Спорът възниква от обстоятелството, че обществените отношения в България са обект на прекомерна законова регулация, което пък води до неясно законодателство и противоречива практика при решаването на идентични случаи.

Този проблем се наблюдава и при осъществяването на шофиране без регистрационен номер. Това е така, поради обстоятелството, че поначало това деяние съставлява административно нарушение, което е уредено с приемането на действащия Закон за движението по пътищата през 1999 г. През годините единствено е бил повишаван размерът на наказанието, като към настоящия момент то е лишаване от право на виновния водач да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца. Едновременно с това наказание се налага и глоба в размер от 200 до 500 лв.

Поради повишаването на броя подобни деяния, през 2016 г. законодателят предприема изключително погрешната стъпка да криминализира осъществяването на шофиране без регистрационен номер, предвиждайки наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева.

Защо „погрешна стъпка“? 

Причините криминализирането на деянието шофиране без регистрационен номер да се счита за погрешна стъпка са няколко.

На първо място, законодателят предвиди състав на престъпление, който е абсолютно идентичен със състава на административното нарушение. Тоест, водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред представлява едновременно и престъпление, и административно нарушение. Това, обаче, създава проблем в практиката, тъй като наказателната и административнонаказателната отговорност не могат да се прилагат едновременно, а по този начин води и до създаване на условия за различно третиране на лица, извършили едно и също правонарушение, т.е. в един случай един водач ще се води осъждан за престъпление и това ще се отрази в справката му за съдимост, а в друг – ще му бъде наложена единствено глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Подобен подход е недопустим и застрашава предвидимостта на правосъдието, която е част от основното право на справедлив процес. А освен това създава и условия за неравно третиране по усмотрение на правоприлагащите органи без ясни критерии кога следва да се приложи престъпния състав и кога състава на нарушението.

На второ място, самият състав на престъплението „шофиране без регистрационен номер“ задължава съда да освободи подсъдимия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато той е с чисто съдебно минало. Не се предвижда възможност за отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, което пък от своя страна обезсмисля активирането на наказателно – репресивния държавен апарат и значително по – големите разходи за преследването на престъпление, тъй като в тези случаи наказателната отговорност се оказва по – лека.

На трето място, ангажирането на наказателна отговорност за подобно деяние в случаите, в които е извършено в изпитателния срок за друго престъпление от общ характер може да доведе до активиране на отложеното наказание по условната присъда, т.е. заради просто шофиране без регистрационен номер водачът ефективно да бъде лишен от свобода, което от своя страна представлява излишен разход в тежест на данъкоплатеца.

Именно, поради горните проблеми в последно време отговорните държавни органи се ориентират повече към налагане на административни наказания за подобно деяние, отколкото към ангажиране на наказателна отговорност.

служебно дерегистриране на автомобил

Шофиране без регистрационен номер – казусът

Даниел* е спрян за проверка от страна на полицейски патрул на „Пътна полиция“, като е уведомен, че следва да бъде изпробван за употреба на алкохол и наркотици с техническо средство. На проверката с дрегер за алкохол, той се съгласява и пробата му е отрицателна. За изпробването с тест за наркотици, обаче, Даниел не се съгласява, тъй като преди два дни му бил изваден мъдрец, вследствие на което се е налагало да приема силни обезболяващи. Това обстоятелство довело до опасения, че може да получи фалшиво положителен резултат за употреба на наркотични вещества. Поради тази причина той поискал да му бъде издадено предписание за медицинско изследване, за да даде биологични проби в лечебно заведение.

Въпреки изрично изразеното съгласие на Даниел да даде кръв и урина за изследване, книжката му е отнета, а регистрационните номера на автомобила му са снети. Тъй като живеел на две минути път с кола от мястото на проверката, Даниел решил да попита полицейските служители дали може да остави колата пред дома си, вместо на натоварения булевард, на който проверката е извършена. В отговор на въпроса си, той бил двукратно уверен от страна на полицейските служители не просто, че може да остави автомобила си пред дома си, но и може да се яви с него в лечебното заведение за даване на биологични проби.

Въпреки това, обаче, Даниел решил, че все пак ще остави автомобила на паркинга пред дома си и ще ползва такси до лечебното заведение. Така и направил, като непосредствено след като паркирал, до него спрял друг полицейски автомобил, служителите от който поискали от Даниел документите му за проверка. Той обяснил, че преди две минути е бил спрян от техни колеги, които са му свалили номерата, защото е отказал да бъде изпробван с тест за употреба на наркотични вещества и бърза, за да може да се яви навреме в лечебното заведение за даване на кръв и урина.

Когато чули това, полицейските служители започнали умишлено да го бавят, като времето за явяване в лечебното заведение намалявало. Даниел настоявал да бъде освободен или да му бъдат издадени нови документи с нов срок за явяване за даване на биологични проби. Полицейските служители не само, че не го освободили, за да му дадат възможност да докаже, че не е употребил наркотици, но и извикали за съдействие патрул на „Пътна полиция“ уж с цел издаване на ново предписание за медицинско изследване.

На място пристигнал същият екип на „Пътна полиция“, който го е проверил две минути по – рано. Един от полицейските служители му издал акт за установяване на административно нарушение за шофиране без регистраонен номер, въпреки че именно той го е уверил, че може да управлява автомобила си. Едновременно с това му издал акт за повторен отказ да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, въпреки че нито е изисквано от Даниел да дава проба при тази втора проверка, нито пък той е отказвал да му бъде направена такава.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено.

Шофиране без регистрационен номер – решението на съда

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено наказателно постановление за шофиране без регистрационен номер, като в хода на съдебното производство се установява, че действително Даниел е попитал полицейските служители може ли лично да прибере автомобила си и двукратно е получил положителен отговор на този въпрос.

Именно, поради това обстоятелство съдът решава, че Даниел не е осъществил умишлено шофиране без регистрационен номер, тъй като в съзнанието му се е отразил факта, че има право да предприеме подобно действие.

С отмяната на наказателното постановление за шофиране без регистрационен номер, съдът е присъдил в полза на Даниел сторените разноски за правна помощ в пълен размер.

______________________________________________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от опитни адвокати по дела за оспорване на актове и наказателни постановления на КАТ, вкл. и за шофиране без регистрационен номер.

За контакт:

тел. 0885 47 77 57

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.

адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3

email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

 

No Comments

Leave a Comment