Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране след алкохол. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Шофиране след алкохол. Спечелено дело

Шофиране след алкохол. Спечелено дело

шофиране след алкохол

Шофиране след алкохол – престъпление или административно нарушение?

Предприемането на шофиране след алкохол е изключително опасно действие, което застрашава живота и здравето както на водача и неговите спътници, така и на останалите участници в движението. Ето защо законодателят забранява управлението на пътни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила.

Съобразно границите на алкохолно съдържание се определя и дали се касае за административно нарушение или за престъпление. Така, при установена концентрация от 0,5 до 1,2 промила, законодателят е предвидил да се налага административно наказание глоба едновременно с лишаване на водача от право да управлява моторно превозно средство за определен срок, а когато концентрацията надвиши 1,2 промила вече се касае за престъпление, което се наказва и с лишаване от свобода от една до три години.

Установяването на концентрацията на алкохол в кръвта се извършва при стриктно следване на законово определен ред, чието неспазване води до нарушаване правото на защита на проверявания водач, а това нарушение обуславя винаги основание за оправдаването му, независимо дали спрямо него е издадено наказателно постановление или му е повдигнато обвинение за извършено престъпление.

Шофиране след алкохол – казусът

Димитър* изпил две бири с приятели и чувствайки се напълно адекватен, решил да се придвижи към дома си с автомобила си. На път за вкъщи бил спрян със светлинен и звуков сигнал, макар че не е извършвал нарушение на правилата за движение. Полицейските служители го уведомили, че следва да бъде изпробван за употреба на алкохол.

Предвид обстоятелството, че е изпил малко количество лек алкохол и не се е чувствал опиянен, Димитър се съгласил да бъде изпробван. Дрегерът показал 1,09 промила. Свидетелството му за управление на моторно превозно средство било отнето, а регистрационните табели на автомобила му – свалени, поради това, че е предприел шофиране след алкохол. Издаден му е акт за установяване на административно нарушение, в който били вписани две технически средства с различни номера, с които се твърдяло, че водачът е изпробван.

Няколко месеца по – късно срещу Димитър било издадено наказателно постановление, с което му била наложена глоба 1 000 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено.

 

Шофиране след алкохол. Спечелено дело 3

Шофиране след алкохол – решението на съда

След издаване на наказателното постановление Димитър отказал да се съгласи с наложеното му наказание, тъй като бил убеден, че не е предприел шофиране след алкохол над законоустановените граници, поради което със съдействието на кантората е внесена жалба в съда от негово име.

В рамките на съдебното производство, съдът също констатира факта, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото впоследствие наказателно постановление са вписани две технически средства с различни фабрични номера, с които се твърди, че Димитър е изпробван. От разпитаните в хода на процеса свидетели – полицейски служители така и не става ясно кое е точното техническо средство, с което е извършена проверката. Установяването на това обстоятелство, обаче, е от съществено значение, тъй като всички технически средства подлежат на периодичен контрол за годност, който се извършва в различен момент спрямо конкретния дрегер.

Доколкото, поради невъзможността да се определи точното техническо средство, използвано за проверката спрямо Димитър, то нито жалбоподателят, нито съдът могат да проверят дали е спазен редът за изпробване, както и дали дрегерът е годен и технически изправен.

Съответно, съдът преценява, че с вписването на две различни технически средства и липсата на възможност за установяването на конкретния дрегер, с който е извършена проверката, е извършено съществено процесуално нарушение, което препятства защитата на наказания и отменя оспореното наказателно постановление, издадено за шофиране след алкохол.

_______________________________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при обвинения за шофиране с алкохол.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.