Административно право, Наказателно право

Шофиране след употреба на алкохол

Практиката за шофиране след употреба на алкохол е изключително опасна, но същевременно е и все по – често срещана. Въпреки непрекъснатите медийни и рекламни кампании, множеството призиви и отпадането на възможността за замяна на наказателната отговорност с административно наказание при шофиране след употреба на алкохол, около 400 души седмично посещават страницата на Адвокатска кантора “Петкова” в търсене на информация относно допустимите нива за шофиране след употреба на алкохол, както и предвидените за това наказания. Ето защо решихме да подготвим отделна статия, която да отговори на най – важните въпроси, свързани с темата. Те са:

1. Какви са допустимите граници за шофиране след употреба на алкохол?
2. Кога се налага глоба и се отнема шофьорската книжка, както и кога се ангажира наказателна отговорност за пияния водач?
3. Какъв е редът за извършване на проверки и за установяване концентрацията на алкохол в кръвта?
4. Възможни ли са отклонения при пробите с дрегери и кръвните проби при наличие на заболявания?
5. Може ли да има фалшиво положителна проба за употреба на алкохол и в какви случаи?
6. Какви са наказанията за шофиране след отнета книжка, заради употреба на алкохол?
7. Как можем да определим какво е приблизителното количество алкохол в кръвта ни преди да вземем решение дали да седнем зад волана?

Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Допустими граници за шофиране след употреба на алкохол

В статията “Шофиране в нетрезво състояние” говорихме за общите законови положения при шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Днес ще се спрем изключително на темата за алкохола, като ѝ обърнем специално внимание.

В зависимост от употребеното количество алкохол, законът поставя различни граници на отговорността, която пияният шофьор следва да понесе. В зависимост пък от тези граници, наказанията варират от налагане на глоба и отнемане на книжка до лишаване от свобода.

ВАЖНО!!! Във всички случаи на употреба на алкохол се прекратява регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година.

Употреба на алкохол от 0,5 до 0,8 промила включително

Първата уредена в закона граница за шофиране след употреба на алкохол е от 0,5 до 0,8 промила. Това означава, че употребата под 0,5 промила не съставлява нито административно нарушение, нито престъпление.

Любопитно! Тук е мястото да се отбележи, при шофиране след употреба на наркотици не се предвиждат граници на концентрацията. Тоест, във всички случаи шофирането след употреба на наркотични вещества, независимо от тяхното количество, ще е налице престъпление.

При шофиране след употреба на алкохол в границите над 0,5 до 0,8 промила включително, книжката се отнема за 6 месеца и се налага глоба в размер на 500 лв.

Употреба на алкохол от 0,8 до 1,2 промила включително

В тези случаи законодателят отчита по – сериозната степен на нарушението, като предвижда двойно по – високи наказания. За шофиране след употреба на алкохол от 0,8 до 1,2 промила включително, книжката се отнема за срок от 12 месеца и се налага глоба 1000 лв.

Законът предвижда санкции за повторно нарушение. В тези случаи книжката се отнема за срок от една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

Шофиране при отнета книжка, заради употреба на алкохол

Шофирането при отнета книжка, заради употреба на алкохол е самостоятелно административно нарушение. Глобата за него е от 100 до 300 лв. В случаите, в които шофирането с отнета книжка е осъществено и след употреба на алкохол, ще бъдат налице две нарушения, а именно:
1. шофиране с отнета книжка: глоба от 100 до 300 лв.;
2. повторно шофиране след употреба на алкохол: увеличаване на наказанието “отнемане на книжка” за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.

В случаите на шофиране при отнета книжка е възможно реализиране на наказателна отговорност на водача. Според Наказателния кодекс, управлението на МПС в срока за изтърпяване на наказанието лишаване от книжка, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. В този случай, когато шофирането при отнета книжка не е придружено с употреба на алкохол, наказателната отговорност може да бъде заменена с административнонаказателна.

Употреба на алкохол над 1,2 промила

Шофирането след употреба на алкохол в граници над 1,2 промила разкрива особено голяма степен на обществена опасност. Това е така, тъй като наличието на такава сериозна концентрация предполага, че пияният шофьор е употребил алкохол в големи количества, като по този начин застрашава не само собствените си живот и здраве, но и здравето и живота на другите. Ето защо, употребата на алкохол в такива големи количества и сядането зад волана е обявено за престъпление.

ВАЖНО!!! В тези случаи не е възможно наказателната отговорност да бъде заменена с административнонаказателна. Тоест, във всички случаи ще бъде образувано досъдебно производство, което може да завърши със споразумение или с присъда (осъдителна или оправдателна).

Наказанията са лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. Предвидена е наказателна отговорност и в случаите в които водачът шофира с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, след като е осъден с влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол над 1,2 промила. Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лв.

Пример. Иван Иванов е осъден за шофиране с концентрация на алкохол в кръвта 1,33 промила. Присъдата му е влязла в сила на 13 февруари 2018 г. Наложено му е наказание 5 месеца лишаване от свобода условно с 3 години изпитателен срок. На 13 февруари 2020 г. Иванов е проверен за употреба на алкохол и е установено, че шофира с концентрация 0,75 промила. Тъй като вече е осъждан с влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол, Иванов ще получи нова присъда в размер на лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лв. В този случай той ще изтърпи отделно от новото наказание и предходните 5 месеца лишаване от свобода.

Какъв е редът за извършване на проверки и за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта?

Следва да се има предвид, че за извършването на проверки за спазване на Закона за движението по пътищата и на нормативните актове по прилагането му е предвиден строго определен ред. Неговото нарушаване може да доведе до съществено нарушение на процесуалните правила за извършване на проверката, а оттам и до нейната незаконосъобразност.

Акт от КАТ. Как да се защитим?

Ред за извършване на проверка за спазване на Закона за движението по пътищата и нормативните актове по прилагането му

Първо, „спирането“ за проверка може да бъде осъществено единствено от съответния контролен орган – служител на сектор „Пътна полиция“ към МВР. Второ, за да бъде законосъобразно спряно ППС трябва да бъдат спазени следните изисквания:

 1. служителят на органът за контрол следва да подаде своевременно ясен сигнал със стоп – палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ – СПРИ!“;
 2. служителят на органите за контрол представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта.

ВАЖНО! Водачите на МПС, трамвай или самоходна машина имат задължение при разпореждане от страна на органите за контрол да се съгласят да им бъде направена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. В случай че проверяваното лице откаже такава проверка се книжката му се отнема за срок от две години и му се налага глоба 2000 лв.

В случай че се намирате в паркирано МПС (с изключен двигател) нямате задължение да се съгласявате да Ви бъде правен тест за употреба на алкохол или наркотици. Това е така, тъй като нито употребата на алкохол, нито употребата на наркотици са забранени според българския закон, ако не управлявате ППС под тяхно въздействие. Често пъти се случва органите за контрол все пак да изискват такава проверка при паркирано МПС. Също така, при отказ, често се случва да отнемат шофьорски книжки със съставяне на акт. В този случай е необходимо да се направи съответно възражение, както и да се обжалва издаденото въз основа на акта наказателно постановление.

Ред за извършване на проверка за установяване на концентранция на алкохол в кръвта

След като бъдат изпълнени правилно тактическите действия по отбиване на МПС от движение, служителите пристъпват към тест за установяване употребата на алкохол.

Шофирането след употреба на алкохол се установява с техническо средство – дрегер. При установяване на концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила контролният орган попълва и талон за изследване. Санкционираният водач има задължение да изпълни предписанието за извършване на медицинско изследване. В противен случай книжката му се отнема за срок от две години и му се налага глоба 2 000 лв.

ВАЖНО!!! Измерването на концентрацията на алкохол в издишания въздух с доказателствен анализатор се извършва от служители на МВР, преминали специално обучение. Липсата на такова обучение може да доведе до отпадане на отговорността на пияния водач.

Медицинското изследване за концентрация на алкохол в кръвта се извършва в спешните отделения на многопрофилните болници.

ВАЖНО!!! При извършване на медицинско изследване следва да се съберат анамнестични данни за налични заболявания (диабет, епилепсия и др.). Важно изискване е да се вземат две проби кръв в предназначени за целта вакуумни епруветки, всяка от които с обем не по – малък от 4 мл. Нарушението на тези изисквания може да доведе до отпадане валидността на медицинското изследване.

Срокът за явяване за медицинско изследване е до 45 минути, когато нарушението е извършено в рамките на населено място и 120 минути в останалите случаи. При неявяване на наказания водач в рамките на тези срокове и при липса на обективни причини за закъснението му, за реализиране на отговорността му ще бъдат приети данните от дрегера.

ВАЖНО!!!

Изследванията за установяване концентрацията на алкохол в кръвта се извършват двукратно. Резултатите между двете проби не трябва да се различават с повече от 0,10 промила при резултати до 1 промил, а при резултати над 1 промил – с до 10 % от стойността. При по – голяма разлика изследването се повтаря.

В тридневен срок от получаването на резултата от изследването административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.

В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението за престъпление изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ. Това може да се направи, ако не е изтекъл тримесечния срок за тяхното съхранение.

При отчетена разлика между първото и повторното изследване, в размер на 0,20 промила при резултати до 1 промил, а при резултати над 1 промил – с до 20 % от стойността, контролната проба се изследва за трети път в друга лаборатория. Това се прави от трима специалисти.

Защо описваме толкова подробно действията, свързани с взимането на пробите за употреба на алкохол?

По отношение на реда за установяване употребата на алкохол и наркотични вещества съществува отделна подробна наредба. Необходимостта от съществуването на такъв ред е пряко свързана с необходимостта от осигуряването на законосъобразността на проверките, спазването на правата на проверяваните лица, както и избягването на възможността за възникване на грешки.

Ето защо неспазването на законовоопределения ред за извършването на проверки за установяване концентрацията на алкохол в кръвта може да доведе до отпадане на наказанието.

Важно е да се знае още, че има и определени изисквания по отношение на наказателните постановления. В това число е изискването за описване на фактическата обстановка, в което се включва и необходимостта от отбелязване на МПС-то, което е управлявано.

Възможно ли е да бъде установена фалшиво положителна проба за употреба на алкохол?

Възможно е да има отклонения при отчитането на концентрацията на алкохол в издишания въздух. Смята се, обаче, че тези отклонения са незначителни. Те могат да произлизат от количеството на издишания въздух, ако той е по – малко от определената норма. Така, при астматиците, например, е възможно да се появи такова отклонение. Това е така, тъй като обемът на издишването при лица с такова заболяване е по – малък от нормалния. Отклонението се дължи на това, че дрегерите “пренебрегват” резултата от определено първоначално количество от издишания въздух, тъй като се счита, че резултатите се дължат на задържан в устаната кухина вкус на алкохол.

Именно обемът на издишания въздух от конкретния човек обикновено е причината тестът с дрегер да показва по – високи стойности от кръвния тест.

Макар и тези отклонения да се считат за пренебрежими, те могат да окажат сериозно влияние при определяне на отговорността. Особено силно това важи за случаите, в които стойностите са гранични около 0,5; 0,8 и 1,2 промила.

Възможно е отклонение в резултатите и при тест с дрегер за алкохол при диабетици. Това е така, тъй като при тях е налице по – високо наличие на ацетон в дъха. Ето защо медицинските изследвания се правят при използването на газхроматографски метод. Това е така, тъй като този метод установява единствено наличието на етилов алкохол.

Възможно ли е да е налице шофиране след употреба на алкохол, което да не бъде отчетено от дрегера?

Изследвания показват, че при употреба на алкохол непосредствено преди шофиране е възможно да бъде отчетен отрицателен резултат. Това е така, тъй като на човешкия организъм са нужни между 15 и 20 минути, за да започне усвояването на алкохола.

Какви са най – често срещаните последици при установяване на шофиране след употреба на алкохол?

Нарушенията при установяване на употреба на алкохол при шофиране са сред най – рядко срещаните в наказателните и административнонаказателните производства. Ето защо, в по – честите случаи се стига до налагане на наказание. То се определя според тежестта на нарушението. Тя от своя страна се преценява с оглед всички обстоятелства по случая, но най – голяма тежест оказва именно количеството на концентрация на алкохол при шофиране.

При установяване на концентрация на алкохол над 1,2 промила се образува досъдебно производство с повдигане на обвинение. Най – често тези случаи приключват със споразумение между прокурора, пияният шофьор и неговия защитник (адвокат).

ВАЖНО!!! В производствата по сключване на споразумение участието на защитник е задължително по закон.

Предимството на сключването на споразумение се състои в това, че може да бъде наложено наказание под предвидения в закона минимум. Размерът на наказанието зависи както от тежестта на нарушението, така и от квалификацията на защитника и неговия опит при обсъждане и сключване на споразумения.

Възможно е, обаче и да се пристъпи към осъществяване на пълна на защита. Това се препоръчва в случаите на допуснати съществени нарушения при извършване на проверката, както и в случаите, в които е налице шофиране след употреба на алкохол при влязла в сила присъда за същото престъпление.

Възможно ли е сами да преценим какви са потенциалните количества алкохол в кръвта ни преди да вземем решение дали да седнем зад волана?

Шофирането след употреба на алкохол е изключително безрасъдно действие и достатъчно тежко нарушение, за което се налагат сериозни санкции. Министерството на вътрешните работи води официална статистика на ПТП, причинени от пияни водачи. Съобразно информацията, представена от МВР относно въздействието на алкохола върху способностите за шофиране се наблюдават следните реакции*:

Ниво на алкохол 0,2 – 0,5 промила

Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена. Водачът ще е склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри като изпреварване или шофиране прекалено близо до предното превозно средство.

Ниво на алкохол 0,5 – 0,8 промила

Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стоп-светлини. Водачът е склонен да кара прекалено бързо или да преценява грешно разстоянията при наближаване на завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.

Ниво на алкохол над 0,8 промила

Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.

Нивото на алкохола в кръвта зависи от много фактори. Сред тях са вид и количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на алкохол, дали човекът се е хранил. Едно и също количество алкохол при различните хора ще доведе до различно ниво на алкохол.

ВАЖНО!!!

Алкохолът се неутрализира от организма със скорост от близо една единица на час. Ако човекът е пил много предната вечер, нивото на алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още да е над законовата граница. Процесът не може да се ускори с пиене на чай или кафе. Броенето на единици и опитите да се прецени нивото на алкохол в кръвта не са надеждни.

Една “единица” алкохол приблизително и условно е равностойна на 1/4 литър бира, малка мярка концентрат или чаша вино.

Пример 1

Мъж, който тежи 80 кг., изпива 1 литър бира с алкохолно съдържание от 5%. Теглото на телесните течности (в които се съдържа абсорбираният алкохол) е 70% от общото тегло. В нашия случай – 56 кг. Количеството на приетия чист алкохол е приблизително 40 гр. (1 л. бира = 800 гр., от които 5% се равняват на 40 гр.). За да се получи нивото на алкохол в кръвта, количеството чист алкохол се разделя на количеството телесни течности – 40:56=0,71. Нивото на алкохол в кръвта е 0,71 на хиляда.

Пример 2

Жена изпива 1 л. бира с алкохолно съдържание от 5%. Тук резултатът ще е много различен, защото жените тежат по-малко и телесните течности са само 60% от общото тегло. Ако дадената жена тежи 55 кг., телесните й течности ще тежат 33 кг. Тогава нивото на алкохол в кръвта ще бъде 40:33=1,21 на хиляда.

* източник на информацията и примерите е сайтът на Министерството на вътрешните работи.

В заключение

Както стана ясно от информацията по – горе, достъпна на сайта на МВР, дори наличието на минимални количества алкохол в кръвта може да доведе до изкривена представа на водача за собствените му способности, както и до изкривяване на преценката му по отношение на заобикалящата го среда. Ето защо, практиката за шофиране след употреба на алкохол е изключително опасна. Именно и поради това предвидените в закона санкции за това нарушение са много сериозни.

От друга страна, както видяхме, възможни са нарушения на процедурите за извършване на проверките, както и отклонения в резултатите. Според всеки конкретен случаи се преценява какви следва да бъдат средствата за защита, както и какви са подходящите наказания.

____________________________________________________________

Спечелените дела на кантората за отмяна на електронни фишове и наказателни постановления, можете да намерите в секция “Новини”

Още интересни теми, свързани с възможностите за защита при административнонаказателни и наказателни производства, вижте в секциите „Административно право“ и „Наказателно право”.

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат процесуален опит при осъществяване на преговори за сключване на споразумения, както и при предоставяне на правна помощ, защита и съдействие при оспорване на актове на КАТ, наказателни постановления и досъдебни производства за извършени престъпления.

За контакт:
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57 (за клиенти от чужбина контактът се осъществява чрез viber или whatsapp)
email: office@petkovalegal.com

31 thoughts on “Шофиране след употреба на алкохол”

 1. Здравейте адвокат петкова за трети пат ми взимат книшката с 1.15 какви да последиците

  1. Здравейте.
   Поначало, има значение колко време преди установяване на третото шофиране след употреба на алкохол, са установени предходните две нарушения.
   Като цяло, обаче, най – тежките последици, които Ви очакват са лишаване от право да управлявате МПС за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
   В случай че продължавате да шофирате след като Ви е отнето свидетелството за управление на МПС, очакваните последици са ангажиране на наказателна отговорност с наказание “лишаване от свобода” до три години и глоба от двеста до хиляда лева.
   Предвид, че системно шофирате след употреба на алкохол, препоръчително е да прекратите тази практика, както с цел опазване на Вашия живот и здраве и живота и здравето на другите, така и с цел предотвратяване на по – тежки правни последици във Ваша тежест.

 2. Здравейте за първи път ми взимат книжката с алкохол 1.79 какви са последствията

  1. Здравейте.
   Наказанията са лишаване от свобода от една до три години, глоба от двеста до хиляда лева и лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство за срок до една година и половина.
   Поздрави.

 3. Здравейте а до колко време излиза решението защото вече почти месец мина и нямам решение какво е наказанието освен отнемане на регистрацията на колата за 6 месеца

  1. Здравейте.
   В предходния коментар са описани наказанията.
   Това, което Ви предстои е да Ви бъде повдигнато обвинение. Обичайно се случва в рамките на 7 дни от извършване на проверката. Възможно е, обаче, да отнеме и повече време, като максималния срок за разследване може да достигне до 1 година и половина.

 4. Здравейте,за първи път ми вземат книжката ми с алкохол в кръвта 1.11 промила (Турска Книжка) имам двойно гражданство.
  Какво мога да правя да взема поне 6 месеца лишаване да взимам.лекар съм незнам какво да правя това е много тежко наистина да оставаш без книжка направо умрях от нерви…

  1. Здравейте.
   За посочения от Вас резултат лишаването от свидетелство за управление на МПС е 12 месеца. Начинът за намаляване на наказанието или неговото отпадане е чрез обжалване на издаденото наказателно постановление пред компетентния районен съд.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 5. Здравейте адвокат Петрова. Преди ден ме хванаха пила с 1,77 промила..до сега съм нямала нарушения от 11год. Зад волана.. Въпросът ми е имам ли нужда от адвокат и какви ще са последиците..и какви може да се случи ако се явя без адвокат??? Благодаря

  1. Здравейте.
   През 2017 г. отпадна възможността при шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества наказателното производство да се прекратява с налагане на административно наказание, когато липсват предходно осъждане и предходно освобождаване от наказателна отговорност, т.е. при липса на предходни обвинения. Във всички случаи, при установяване на употреба на алкохол над 1.2 промила или наркотични вещества, се образува наказателно дело, което приключва с присъда (осъдителна или оправдателна). Тези наказателни дела са от категорията, в която не е налице задължение за участие на защитник, но такова участие все пак е препоръчително.
   Поздрави.

 6. Здравейте за първи път ми взимат книжката за алкохол с 0.90 промила какви са последствията благодаря предварително

  1. Здравейте.
   Поначало, предвиденото наказание за посоченото нарушение е 1000 лв. и отнемане на книжката за 12 месеца.
   Съществуват варианти за намаляване или за отпадане на наказанието в зависимост от фактите и обстоятелствата по конкретния случай, които се преценяват след преглед на наличните документи по него.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 7. Здравейте,
  Мъжът ми беше хванат да шофира с 0,6 промила. Взеха му книжката и чакаме дело сега. Какви ще са обаче последиците , ако преди по-малко от 3 години му е била взета книжката за скорост (с 50 км. Над разрешеното) и ако преди повече от 10 години е претърпял ПТП в което има загинал човек (и двамата водачи са били виновни, дело не е имало).?

  1. Здравейте.
   Предходните нарушения на правилата за движение по пътищата поначало се преценяват с оглед личността на водача и прилагането на института на маловажния случай при настоящо нарушение. При шофиране след употреба на алкохол този институт е неприложим, така че предходни административни наказания няма да окажат влияние.
   Наказанието за шофиране с 0,6 промила алкохол в кръвта е 6 месеца лишаване от право да управлява МПС и 500 лв. глоба, като то не подлежи на намаляване или увеличаване.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 8. Здравейте преди 5 години имах ефективна присъда която изтърпярпях заради нарушена условна присъда,вчера ме спряха ,дрегера отчете 082 ,кръв .не се съгласих да дам,бях пул една бира имах проблеми с зъб и постоянно го жаборих с ракия,незная дали от там се вдигна процента,какви са ми последиците и ще има ли дело.Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте.
   Предвидените в закона наказания при установяване на концентрация на алкохол в кръвта над 0,8 до 1,2 вкл. са:
   1. глоба в размер на 1000 лв.
   2. лишаване от право да управлявате МПС за срок от 1 година.
   Посочените наказания се налагат с наказателно постановление, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 9. Здравейте. Кат ми състави акт за алкохол 1,56 на дрегер. Без да се педставят. Без да ми кажат правата. Който вписват ауди А4-товарен(по талон е лек автомобил). На Километра 65 (а той е 68 по данни на АПИ)в Сп. Центар ми взеха кръв в 2 епроветки залепиха ги. Без да се подпиша на талона за медицинско изследване. Залепиха плика с кръвта. Без да ми дадат стикер и номера на кръвта. Може ли да отпадне Акт от Кат в случая. Като имам свидетели жената и децата. Свидетел е записан в акта др. Полицаи. Понеже са пише на таблет няма каде да възразява. Три дневният срок е е изтекла.

  1. Здравейте.
   При установяване на концентрация на алкохол в кръвта от 1,56 промила винаги се повдига обвинение, тъй като шофирането след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 промила е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години. Това означава, че ще получите обаждане от разследващ полицай за повдигане на обвинение. Препоръчително е, с цел осигуряване на правата и защитата Ви, при привличането Ви в качеството на обвиняем да се явите с опитен специалист по наказателни дела. В рамките на досъдебното производство ще се прецени възможна ли е защита по същество или може да се пристъпи към сключване на споразумение.
   Записването на час за консултация и за организиране на защита с наш специалист по наказателни дела става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 10. Здравейте адв.Петкова, Книжката ми е отнета за 8 м,след като ми изтече наказанието какви документи трябва да представя пред КАТ за получаване на книжката и трябва ли да се явявам на психо. Благодаря

  1. Здравейте.
   Зависи за какво Ви е отнета книжката.
   Повече информация относно необходимите документи за възстановяване на отнета книжка, можете да намерите в сайта на МВР.
   За предоставяне на подробна консултация, можете да си запишете час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 11. Здравей те искам да попитам отнеха ми книжката за употреба на наркотици след като аз не съм знаел за това на 16 август 2021г явно съм употребил без мое знание на 26 август ми отнемат книжката искам да разбера дали има някак си малък шанс да си я върна книжката моля отговорете ми

  1. Здравейте.
   Шофирането след употреба на наркотични вещества е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години. За да се установи дали е възможно да сте употребил наркотични вещества без Ваше знание, следва да се проведе процес на доказване в рамките на досъдебното производство, което ще Ви бъде образувано.
   Възможно е и направеното изследване да е дало фалшиво положителен резултат, заради употреба на енергийни напитки или на някои видове лекарства. Съответно, връщането на книжката зависи от установяванията в рамките на наказателния процес. В случай че бъдете оправдан по повдигнатото обвинение за шофиране след употреба на наркотици, книжката ще Ви бъде възстановена. В случай че бъдете признат за виновен, книжката ще Ви бъде отнета за срок, определен от съда, който зависи от размера на наложеното наказание лишаване от свобода.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 12. Здравейте,
  След проба с дрегер отчете 0,7. Пратиха ме в Окр болница за кр. проби. Стигнах за 50мин, като там още се забавиха. Въпросът е че колата е на сестра ми и ще има ли някакви последствия за сестра ми? Също така днес ми казаха че имало забавяне във ВМА и още не са дошли пробите-резултат, да ходя другата седмица

  1. Здравейте.
   Няма да има последици за сестра Ви.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 13. Здравейте, вече седмица, след 3дневния срок не са готови и/или пристигнали резултати от кръвни проби в КАТ. Какви действия бихте препоръчала да се предприемат и има ли смисъл?

  1. Здравейте.
   Законодателството не предвижда никакъв тридневен срок за изготвяне на резултати от кръвната проба. Всъщност, законодателството не предвижда никакъв срок за извършване на изследването и предоставянето на резултатите от него. Единственият тридневен срок, който се предвижда, започва да тече от получаването на резултатите и касае административния орган, който има възможност да поиска повторно извършване на изследването. Обективно, извършването на изследването и изпращането на резултатите до съответното ОДМВР може да отнеме между един и шест месеца.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 14. Силвия, добър ден. Отнета шофьорска книжка за алкохол 0,54 в края на април 2021. Има постановление от месец май за наказание-500 лв., глоба и лишаване за 6 месеца. Шофьорска книжка руска, в България живея често, има постоянен адрес. Моля, кажете ми, датата на връщане на документите се брои от датата на изземване или от датата на наказателнато постановление? И какво е необходимо, за получаване на документите (изпит, психо или нещо друго) ? Благодаря ви много за вашите отговори!

  1. Здравейте.
   От наказанието се приспада времето, през което сте бил лишен от право да управлявате МПС със издадената заповед за принудителна административна мярка.
   Когато СУМПС е отнето, поради употреба на алкохол, задължително трябва да се премине психотест.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *