Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Спечелено дело срещу КАТ за шофиране с алкохол

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Спечелено дело срещу КАТ за шофиране с алкохол

Спечелено дело срещу КАТ за шофиране с алкохол

Едно от най – често срещаните нарушения по Закона за движението по пътищата, за които се издават наказателни постановления е шофиране с алкохол при концентрация от 0.5 до 1.2 промила.

В по – голямата част от случаите, съдилищата констатират, че нарушение действително е извършено, но при осъществената проверка за шофиране с алкохол или при издаването на самото наказателно постановление са допуснати толкова съществени процедурни нарушения, че оставянето в сила на наложеното наказание противоречи на закона и на правния ред. 

Точно такъв е случаят с поредното спечелено дело срещу КАТ. 

Наказание за шофиране с алкохол. Казусът

При извършване на рутинна проверка на пътя, служители на КАТ установяват водач на лек автомобил, който е адекватен и с ясно съзнание, но от него се носи мирис на алкохол. Поради това, полицейските служители решават да му направят тест с техническо средство – Дрегер. Резултатът показва шофиране с алкохол с концентрация 1.1 промила. 

Полицейските служители издават акт за установяване на административно нарушение и заповед за прилагане на принудителна административна мярка, с която временно отнемат свидетелството за управление на МПС на водача.  

В обстоятелствената част на акта е записано, че водачът управлява лек автомобил след употреба на алкохол с констатираната концентрация.

В същия този акт, само няколко реда по – надолу в описанието на нарушението е записано, че водачът управлява пътно превозно средство, което не е моторно, с концентрация на алкохол в кръвта 1.1 промила. Това несъответствие беше отстранено с издаденото наказателно постановление. Според трайната съдебна практика, обаче, всяка разлика отразеното в акта и наказателното постановление, води до отмяна на наложеното наказание. 

В акта беше отбелязано още и че е реализирано пътно – транспортно произшествие (ПТП), което не отговаряше на обективната истина. 

Предприети действия за обжалване на наложените мерки и наказания за шофиране с алкохол

Наказаният водач се свърза с мен. В рамките на проведената консултация беше констатирано, че е налице съществено противоречие между описанието на обстоятелствата по случая, цифровото изражение на нарушената правна норма и словесното описание на нарушението. Всяко подобно противоречие се приема от трайната съдебна практика на районните наказателни съдилища като съществено процесуално нарушение. Наложените при тези условия принудителни административни мерки и наказания подлежат на отмяна.

Поради това с наказания водач пристъпихме към обжалване както на принудителната административна мярка, така и на издаденото наказателно постановление, с което му беше наложено наказание „глоба“ в размер на 1 000 лв. и „отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ за срок от 12 месеца.  

Решенията на съдилищата

Административният съд, пред който беше обжалвана заповедта за налагане на принудителна административна мярка, прецени, че не следва да се съобразява с безпротиворечивата и трайна съдебна практика на съдилищата в страната и потвърди временното отнемане на книжката на водача. Аргументите му бяха свързани с това, че констатираното противоречие не било съществено и не водело до нарушаване на правото на защита на наказания.  

Отделно от това, въпреки изрично направеното оспорване, че не са представени доказателства за компетентността на полицейския служител, издал заповедта, съдът прие тази компетентност за доказана единствено на база на направено твърдение от страна на полицията в тази насока. Поначало, правната теория и съдебната практика приемат, че недоказаните факти се считат за несъществуващи – принцип, който убягна на конкретния административен съд. 

На административния съд убягна и факта, че по делото нито се представиха твърдения, нито доказателства за реализиране на ПТП. 

Решението на административния съд за потвърждаването на наложената, поради шофиране с алкохол мярка не подлежи на обжалване, но пък за сметка на това има, образно казано, „временно действие“ до произнасянето на районния съд, пред който е оспорено наложеното наказание. Това е така, тъй като административният съд разглежда единствено въпроса за прилагане на временното отнемане на книжката до решаване на случая, а случаят се решава окончателно именно от районния съд. 

В своето решение, той не се отклони от трайната съдебна практика и постанови решение, с което отмени наложените за шофиране с алкохол наказания „глоба“ в размер на 1 000 лв. и „отнемане на свидетелството за управление на МПС“ за 12 месеца, както и присъди в полза на жалбоподателя всички направени от него разноски за адвокатска защита.  

В своята подробна аргументация, районният наказателен съд отбелязва, че липсва яснота относно установеното и санкционираното административно нарушение, тъй като по делото безспорно се установи, че е водачът, при извършената му проверка от полицейските служители, е управлявал МПС – лек автомобил и е нелогично да е извършил нарушението шофиране с алкохол на пътно превозно средство, което не е моторно с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда. Съдът отбелязва, че липсват данни и доказателства за реализирано ПТП.

Именно това е и правилното решение. При влизането му в сила, незаконосъобразно отнетата книжка на водача ще бъде върната, глобата му отпада, а самият той би имал право на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от незаконния акт на полицията, ако такива са настъпили.

___________________________________________________________________

Още интересни казуси от практиката на кантората за нарушения по Закона за движението по пътищата, можете да намерите в секцията „Административно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат опит в успешното предоставяне на специализирана правна помощ по административнонаказателни дела. 

За контакт:
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел.: + 359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

 

No Comments

Leave a Comment