Глоба за дрифт
Новини

Глоба за дрифт. Спечелено дело

Налагането на глоба за дрифт в градски условия се осъществява въз основа на Закона за движението по пътищата и се третира като форма на „използване на път, отворен за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари“. 

Законът предвижда изключително сурова глоба за дрифт на път, отворен за обществено ползване. Тя е в размер на 3 000 лв. Едновременно с това на водача се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца. 

За да бъде налице основание за налагане на глоба за дрифт в градски условия, обаче, е необходимо да се установи, че поднасянето на автомобила е причинено от умишлени действия на водача, а не поради непредпазливост чрез неправилно рязко подаване на газ при мокра пътна настилка, напр. с цел по – бързо изнасяне в друга лента. 

Глоба за дрифт - казусът

Късно вечерта през лятото на 2021 г. валял дъжд със средна интензивност, поради което пътната настилка била мокра, а на места имало образувани локви. 

В тази пътна обстановка Иван се прибирал със собствения си лек автомобил, като при взимане на десен завой задницата му поднесла последователно наляво и надясно два – три пъти. Разположените в близост до „инцидента“ полицейски служители, които отбили Иван от движение твърдят, че са възприели водачът рязко да подава газ миг преди поднасянето.  И тъй като счели действията на водача за умишлени, те му съставили акт за установяване на административно нарушение, срещу чийто констатации Иван възразил в законоустановения срок с твърдението, че поднасянето на автомобила не се е дължало на негови умишлени действия. 

Тези възражения били приети за неоснователни и въз основа на съставения акт било издадено и наказателно постановление, с което на Иван била наложена глоба за дрифт в размер на 3 000 лв. и било постановено отнемането на книжката му за срок от 12 месеца. 

Тъй като Иван не се съгласил с тези наказания, със съдействието на кантората, беше внесена жалба от негово име за оспорване на законосъобразността на така наложената му глоба за дрифт и на отнемането на книжката му. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени

Глоба за дрифт. Спечелено дело 1

Какво установи съдът по заведеното дело за отмяна на наложената глоба за дрифт?

В хода на делото, съдът е провел разпити на полицейските служители, извършили проверката, както и на Кирил и Асен – двамата приятели на Иван, които пътували с него по време на „инцидента“. 

От показанията на полицейските служите, въз основа на чиято проверка на Иван е наложена оспорената глоба за дрифт, на първо място, безспорно се установява състоянието на пътната обстановка. Това състояние се потвърждава и от Кирил, и от Асен. 

По отношение на показанията на полицейските служители в частта относно факта за наличие на умишлени действия от страна на водача, тях съдът е отказал да кредитира. Причините за това са, че ги приема като неотразяващи лично възприети от тях обективни обстоятелства, считайки че те представляват единствено предположения и субективен анализ на поведението на Иван. За субективно съдът смята и възприемането на действията му като умишлени. 

На следващо място, според показанията на Кирил и Асен, Иван не е извършил някакви нетипични действия при влизането си в завоя, които да подсказват, че умишлено е довел до поднасянето на автомобила. Тези показания съдът приема за верни, доколкото се отчита факта, че полицейските служители не съобщават да са възприели поднеслият автмобил да се е движил с превишена или несъобразена скорост. 

Накрая, всички тези факти, се потвърждават и от обясненията на самия Иван, които макар и да имат и защитна функция, няма пречка да им се даде вяра след като съответстват с всички останали доказателства. Именно в този смисъл е констатацията на съда в конкретния случай. 

Споделено пътуване

Мотиви на съда за отмяна на наложената глоба за дрифт

С решението на съда беше отменена наложената на Иван глоба за дрифт на път, отворен за обществено ползване. 

На първо място, като общ принцип, съдът обръща внимание, че умишленото и съзнателно опасно шофиране, посредством занасяне на автомобила, завъртане, форсиране на двигателя, в никакъв случай не представлява използване на път за обществено ползване в съответствие с основната цел на пътищата – превоз на хора и товари. Той смята, че подобно поведение застрашава живота и здравето на участниците в движението и поради това съставлява изключително висока степен на обществена опасност. 

На второ място, вече конкретно по случая на Иван, съдът счита, че налагането на административно наказание, особено в такива сурови размери, каквито са тези на оспорената глоба за дрифт, не може да става въз основа на предположения. 

Именно, поради недоказаността на умисъла, съдът отменя наложената глоба за дрифт и присъжда в полза на Иван направените разноски за правна помощ. 

Глоба за дрифт. Спечелено дело 2

_______________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при оспорване на глоби от КАТ и други наказания, налагани за твърдяни от полицията нарушения на Закона за движението по пътищата

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Глоба за дрифт. Спечелено дело 3
Обезщетение за претърсване
Новини

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, с което съдът присъди обезщетение за претърсване на автомобил и личен обиск на лице, извършени незаконно. 

Всъщност, тези действия са сред най – често срещаните форми на полицейски произвол. Оказва се, че в много случаи, при отбиване от движение, освен проверка на документите на водача и на лекия автомобил, полицейските служители „преравят“ автомобила и „пребъркват“ джобовете на водача без абсолютно никакви обяснения и без издаване на документ за обиска. 

Условията за извършване на законосъобразно претърсване на автомобил са предвидени както в Закона за Министерството на вътрешните работи, така и в Наказателно – процесуалния кодекс, когато се касае за вече образувано досъдебно производство. Тези основания са изчерпателно изброени и липсата на някое от тях прави действията незаконни, като за това се дължи съответно обезщетение за претъсване и личен обиск на пострадалия от полицейски произвол.

Адвокат по наказателно право

Обезщетение за претърсване и личен обиск - казусът

Андрей* е млад мъж, който живее в малък град и е обект на постоянни полицейски проверки от едни и същи служители на местната полиция. В рамките на всяка една проверка се проверяват документите му, извършва претърсване на автомобила му, проверяват се джобовете му и се изисква от него да бъде изпробван за употреба на наркотици. В повечето случаи за тези действия не му се издават никакви документи. 

Андрей е с чисто съдебно минало, няма никакви криминални прояви, винаги документите му са изрядни и при нито една от проверките срещу него не са намерени забранени вещества. Той и не употребява такива, което става ясно от десетките проби, които са му правени при проверките. 

Това поведение на местните полицаи продължава месеци наред, като във всеки един от случаите, Андрей съдейства на органите на реда и не се противопоставя на извършвания срещу него произвол. 

Това, обаче се променя в началото на 2021 г., когато спрямо него са извършени две „полицейски акции“ в рамките на три дни. При първата полицейска акция, той е със своите приятели Константин и Ивайло, които, също така него, са регулярно проверявани. У никой от тримата не се намират забранени вещества и никой от тримата не се установява да е употребил наркотици. 

При втората полицейска акция, Андрей пътува заедно с Константин и възрастни мъж и жена, живеещи в същия малък град. Двамата младежи им помагат с пазаруването на хранителни продукти, лекарства и посещението при лекари, тъй като и двамата са трудноподвижни, а най – близките добре заредени магазини и аптеки, както и добри лекари се намират в голям град, намиращ се на 30 км от техния.  

На изхода на по – големия град Андрей е засечен от полицейски джип, който го изправарва и застава пред неговия автомобил. Плътно зад него се появява и патрулна кола, от която му се подава светлинен и звуков сигнал да спре. Той се подчинява. 

Четирима полицейски служители изваждат него и Константин от колата, опират ги на капака и им разпореждат да не мърдат и да не пипат нищо. Двама ги пребъркват, а другите двама претърсват автомобила. През това време, на възрастните мъж и жена е разпоредено да се отдалечат на около 50 м, като торбите с покупките им са преровени. И в рамките на тази проверка у никого не са открити забранени вещества. 

Търпението на Андрей срещу полицейския произвол е изчерпано и той изисква изрично да му бъдат предоставени съответни протоколи за извършените срещу него действия, за да потърси правата си. Един от полицейските служители му казва, че заради това свое поведение, ще бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Андрей, обаче, отказва този тест и отново изисква протоколи от действията. 

След пристигане на служители от сектор „Пътна полиция“ и официален отказ на Андрей да бъде изпробван, двамата с Константин са отведени в районното под претекст, че ще им бъдат издадени исканите протоколи. Там, обаче, са съблечени и принудени да клякат. Отново не са намерени забранени вещества и двамата в крайна сметка са освободени.  

* С оглед опазване на адвокатската тайна, имената на участниците са променени.

Претърсване от полиция

Съдебният процес с искане за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск

Андрей решава, че този път няма да остави нещата така и със съдействието на кантората завежда иск за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск. 

Местният административен съд насрочва и провежда абсолютно формален процес. Разпитани са полицейските служители, Константин и възрастните мъж и жена. 

Полицейските служители посочват в разпита си, че са получили „оперативна информация“, че Андрей държи голямо количество наркотични вещества и заради това са извършили претърсване на автомобила му. Отричат да са извършвали личен обиск. Твърдят, че действително Андрей е бил отведен в районното, но това било, защото той е поискал да отиде до тоалетна. 

Константин потвърждава отвеждането в районото, събличането и разпореждането и към двамата да клякат. От неговите показания става ясно и че още преди отвеждането и двамата са обискирани, но полицейските служители не са издали протокол за това действие. Това негово твърдение е установено и от показанията на възрастните мъж и жена. 

Заседанието пред местния административен съд завършва с думите на съда към Андрей: „Полицейските служители могат да извършват проверки спрямо Вас по всяко време дори и без причина. Редно е да започнете да спазвате закона“. 

Разбира се, произнесено е решение, с което искът на Андрей за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск, извършени незаконно е отхвърлен с два аргумента:
Първо, претърсването е извършено законно, поради наличие на данни, че Андрей държи голямо количество наркотични вещества.
Второ, Андрей не е могъл да докаже извършения срещу него личен обиск, защото не е представил протокол и не си е поискал такъв писмено, след като твърди, че го е поискал устно, но такъв не му е бил издаден. 

Отново със съдейстието на кантората, така постановеното решение, с което се отказва присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск, е оспорено пред Върховния административен съд

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 4

Решението на съда, с което се присъжда обезщетение за претърсване и личен обиск

Върховният административен съд отменя решението на местния административен съд, с което на Андрей е отказано присъждането на обезщетение за претърсване и личен обиск, като осъжда полицията да му плати общо 1000 лв. и част от направените разходи за правна помощ съобразно уважената част от иска. 

Съдът намира за безспорно установено, че:
1. автомобилът на Андрей е отбит от движение без правно основание, а претърсването е извършено по начин, който излиза от обема, в който е следвало да бъде осъществено;
2. на мястото на отбиване от движение на Андрей, спрямо него е извършен личен обиск, като действията на полицейските служители не са били пропорционални и реципрочни на фактическата обстановка и не е съобразено;
3. времетраенето на проверката е довело до своеобразно задържане без да бъде издадена заповед за това;
4. достойнството на Андрей е било унизено и е уронен престижа му, тъй като претърсването и обискът са извършени показно на публично място.

Върховният административен съд, обаче, не споменава и дума за твърденията за отвеждане в районното управление, събличането и разпореждането за клякане. Поради това и предвид ниския размер на присъденото обезщетение, от името на Андрей и отново със съдействието на кантората е подадена жалба до Европейския съд по правата на човека

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 5

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирано в предоставянето на правна помощ и защита в полза на жертви на полицейски произвол.  

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 6

Добавете тук текста на заглавието

Глоба за превишена скорост от камера
Новини

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Делата за оспорване на наложена глоба за превишена скорост от камера са едни от най – често срещаните, когато се касае за случаи на наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата

Една част от глобите са наложени законосъобразно за действително извършени нарушения, но в друга част,  при съставянето на актовете, с които се налагат наказанията, самите полицейски органи допускат съществени пороци, които водят до отпадане на наложената глоба за превишена скорост от камера.

Глоба за превишена скорост от камера - казусът

На Йордан* е наложена глоба в размер на 750 лв. за превишена скорост от камера, заради това, че е управлявал автомобила си в населено място с повече от 50 км/ч превишение на скоростта. Едновременно с това му е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца.

Йордан, обаче, твърди, че е минавал през третокласен междуградски път без да е превишавал максимално разрешената скорост за такъв път, като по никакъв начин не е забелязал табела, указваща навлизането в населено място. 

ВАЖНО! Подобни проблеми се оказва, че не са рядко срещани в практиката. Причината за това е, че полицейският патрул обслужващ мобилната камера е този, който задава скоростта за измерване.

* с оглед запазване на адвокатската тайна, името на наказаното лице е променено.

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 7

Решението на съда

Първоинстанционният съд е потвърдил издаденото спрямо Йордан наказателно постановление като правилно и законосъобразно без да обърне внимание на претенциите на защитата относно липсата на видимост на знака за навлизане в населено място, както и връчването на напълно нечетлив акт, което е довело до това, че когато той е бил връчен на Йордан, той не е могъл да добие представа извършването на какво нарушение му е било вменено във вина. 

След обжалване пред съответния административен съд като последна инстанция, първоинстанционното решение беше отменено, респ. беше отменено и наказателното постановление, с което на Йордан е наложена глоба за превишена скорост от камера. 

Съображенията на административния съд са свързани с това, че не са спазени условията на закона препис от акта за установяване на административно нарушение да бъде връчено на нарушителя. Неспазването на тези изисквания, съдът аргументира с това, че връченият акт е напълно и изцяло нечетлив, съответно нито наказаният, нито самият съд имат възможност да разберат какво нарушение полицейските органи твърдят, че е извършено. 

Само, поради констатацията на посочените пороци, съдът отменя наказателното постановление на процедурно основание, като поради това не се произнася по отношение на твърденията на защитата, че изобщо Йордан не е управлявал с превишена скорост в населено място. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 8

_________________________________________________________

Още интересни казуси от работата на адвокатите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и спечелените от тях дела можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за обжалване на наложена глоба за превишена скорост от камера, както и по повод всякакви незаконосъобразни актове на органите на полицията. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят с предварително записан час. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 9
причиняване на смърт при ПТП
Наказателно право

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал

Според официалните данни на Националния статистически институт за 2020 г., 96,3% от случаите на причиняване на смърт при ПТП се дължат на неправилни действия на водача, като от тях 29,3% са следствие от движение с превишена или несъобразена скорост. 

Тези данни водят до извод, че преимуществено, причиняване на смърт при ПТП се случва, поради непредпазливост. Това означава, че виновният водач не е предвиждал, например, че при движение с превишена скорост автомобилът може да поднесе и да се удари в крайпътно дърво, предизвиквайки по този начин смъртта на пасажер. Той, обаче е бил длъжен и е могъл да предвиди тези последици. В този случай се касае за небрежност. 

Възможно е, виновният водач да е предвиждал горните последици, но да е мислил да ги предотврати. В този случай се касае за престъпна самонадеяност. 

Макар и рядко, съществуват случаи, в които виновният водач не само, че е предвиждал възможността за причиняване на смърт при ПТП, но и е целял тези последици (пряк умисъл) или се е съгласявал с тях (евентуален умисъл). 

В днешната статия ще обсъдим по – често срещаните случаи на причиняване на смърт при ПТП по непредпазливост. Текстът ще се фокусира както върху правните възможности на близките на пострадалия, така и върху тези на виновния водач. 

причиняване на смърт при ПТП

Причиняване на смърт при ПТП - престъпление и наказание

Съгласно Наказателния кодекс, когато при управление на моторно превозно средство бъдат нарушени правилата за движение и това доведе до причиняване на смърт на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години. 

Наказанията са още по – тежки, когато водачът е бил в нетрезво състояние /пиян или употребил наркотични вещества/, избягал е от местопроизшествието, бил е неправоспособен или е налице причиняване на смърт при ПТП на пешеходна пътека. Виновният водач е изправен пред възможност да бъде лишен от свобода за срок от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи – от пет до двадесет години.

Кога ще бъде налице особено тежък случай се преценява според конкретния казус и обстоятелствата по него, но като пример може да се посочи, че така предвиденото по – тежко наказание ще се наложи, когато бъде причинена смъртта на повече от едно лице. 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 10

Възможности на обвиняемия при причиняване на смърт при ПТП

В почти всички случаи, когато е налице причиняване на смърт при ПТП става въпрос за извършено престъпление. Това е така дори и в случаите, в които не са налице неправомерни действия, като например шофиране в нетрезво състояние, превишаване на максимално разрешената скорост или нарушение на правилата за изпреварване или предимство. 

Причината за това е, че Законът за движението по пътищата предвижда три ключови задължения за водачите на моторни превозни средства. 

Първото такова задължение на водачите е непрекъснато да контролират МПС, които управляват. 

Второто такова задължение е да съобразяват скоростта си с конкретните пътни условия и обстановка. Целта на това задължение е да се осигури възможност за спиране пред всяко предвидимо препятствие. 

Третото такова задължение на водачите е да намалят скоростта, а в случай на необходимост и да спрат при възникнала опасност за движението. 

Голяма част от случаите на повдигнати обвинения за причиняване на смърт при ПТП са свързани с нарушения именно на тези три задължения. 

Няколко са важните особености на този вид престъпление, на които трябва да се обърне внимание, когато се коментира защитата на водача. Тези особености не се разкриват от самия текст, с който деянието „причиняване на смърт при ПТП“ е въздигнато в престъпление, но се извеждат от законодателството, регулиращо правилата за движение по пътищата, както и от съдебната практика. 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 11

Причиняване на смърт при ПТП на пешеходец

Макар Законът за движението по пътищата да предвижда предимство за пешеходците при пресичане на пътното платно, съдебната практика е тази, която определя кога това право е абсолютно и кога не е. 

Абсолютно право на предимство в полза на пешеходеца е налице в следните случаи:

Първо, при пресичане на пешеходна пътека. 
Второ, при пресичане на зелен светофар. 
Трето, при пресичане на място, което е продължение на тротоар или банкет, намиращ се върху платното на движение. 

Неабсолютно право на предимство в полза на пешеходеца е налице при пресичане на нерегламентираните за това места. 

Съдебната практика приема, че ако пешеходецът не е спазил своите задължения съгласно Закона за движението по пътищата, ще бъде налице съпричиняване на вредоносния резултат (смъртта). Това обстоятелство ще се отчита при определяне на наказанието на виновния водач. В зависимост от тежестта на нарушението, извършено от пешеходеца и при добре проведена защита, възможно е това да доведе до значително намаляване на наложеното наказание, вкл. и до условно осъждане. 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 12

Причиняване на смърт при ПТП на пътник в автомобил или автобус

Най – важната особеност тук е свързана със задължението на водачите да съобразяват скоростта си с пътната обстановка, така че да могат да спрат пред всяко „предвидимо препятствие“. 

Кога едно препятствие е предвидимо? Това е всяко препятствие, което може да бъде разумно очаквано и се намира в рамките на диапазон, който може да бъде прогнозиран. 

Като пример за такова препятствие може да се посочи постоянно съществуващата възможност за рязкото спиране на автомобил, който се движи отпред. Друг такъв пример е внезапното изскачане на диво животно на междуградски път, минаващ през гориста местност. Трети такъв пример е появата на пешеходец при шофиране в градски условия. Четвърти такъв пример е наличието на невидимо с просто око заледяване на пътя при студено време. Пети такъв пример е хлъзгавостта на пътя при дъжд и т. н. 

Какво се случва, обаче, когато ПТП е предизвикано, поради поява на препятствие, което не може да се приеме за предвидимо? В този случай виновният водаче не следва да носи наказателна отговорност. 

Като пример за такова препятствие може да се посочи неправилната или липсваща маркировка на пътното платно. 

Адвокат Силвия Петкова, специалист по наказателно право и права на човека в предаването „Твоят ден“ по NovaNews коментира случая с тежката катастрофа на АМ „Струма“, при която загинаха 46 граждани на Република Северна Македония. 

Права и възможности на близките на пострадалия при причиняване на смърт при ПТП

На първо място, преди да обърнем внимание на правните възможности, които законът предвижда в полза на близките на пострадалия при приняване на смърт при ПТП, необходимо е да посочим кои лица влизат в кръга на тези, които имат право да се възползват от тези възможности. 

Те са изчерпателно изброени и са:
1. съпруг или лице, с което починалият се е намирал в съжителство на съпружески начала;
2. дете /биологично, осиновено или отглеждано/;
3. родител /биологичен, осиновител или отглеждащ/;
4. брат/сестра и баба/дядо;
5. всяко лице, което е имало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия.

В последния случай обезщетението се присъжда, когато претендиращият докаже особено близката си връзка с починалия, както и действително претърпените вреди, настъпили вследствие на смъртта на пострадалия при причиняване на смърт при ПТП. 

И така, най – важното право на близките на починалия е да получат обезщетение за претърпените от тях вреди. 

Тези вреди могат да бъдат имуществени. Такива ще бъдат налице тогава, когато починалият е издържал неработоспособни или непълнолетни близки. 

Тези вреди могат да бъдат и неимуществени. Това са страданията, които близките понасят във връзка със загубата на починалия. 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 13

По какъв ред става обезщетяването на близките на пострадалия при причиняване на ПТП?

Както беше посочено по – горе, причиняването на смърт при ПТП е престъпление и поради тази причина срещу виновния водач се образува наказателен процес, коЙто протича в две фази – досъдебна и съдебна.

За да има близкият на лицето, починало поради причинаване на смърт при ПТП контрол върху този процес, необходимо е той да бъде конституиран в качеството на пострадал. По този начин той ще има информация относно хода на разследването и извършените действия, ще може да прави свои искания, в т.ч. и за събиране на други доказателства, както и ще бъде уведомен при приключване на тази фаза с постановление за прекратяване или с внасяне на обвинителен акт в съда. 

Лицето, което е имало качеството „пострадал“ в досъдебната фаза ще може да се включи в съдебната като частен обвинител и/или граждански ищец. От практическа гледна точка, по – обосновано е близкият на починалия да поиска да се присъедини към процеса само като частен обвинител. Препоръчително е участието на добър адвокат по наказателно право, чрез което да се сведе до минимум възможността да бъде постановена оправдателна присъда, поради доказателствени пропуски на прокуратурата. 

Защо конституирането в наказателния процес е важно? 

Когато препоръчаме на близките на починалия вследствие на причиняване на смърт при ПТП да се конституират в наказателния процес като частни обвинители, обичайно те се питат защо това е необходимо. 

Първата причина е свързана с това, че частният обвинител има право да прави искания за събиране на доказателства, които прокуратурата може да не е събрала, но те да са необходими с оглед обезпечаването на осъдителната присъда на виновния. 

Втората причина е свързана с възможността за уведомяваме за хода на процеса. Това е важно, тъй като законът предвижда строго определени срокове за предявяване на искането за обезщетение. 

Третата причина е свързана с обстоятелството, че частният обвинител има право да обжалва присъдата, ако тя е оправдателна или ако наказанието е несправедливо ниско. 

По отношение на претенцията за обезщетение, в повечето случаи тя се насочва към застрахователната компания, обслужваща полицата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на водача, причинил ПТП. Причината обезщетението да се претендира от застрахователната компания, а не от виновния водач е, че няма никакви гаранции относно платежоспособността на последния, т.е. няма гаранции, че близкият на починалия реално ще може да получи присъдената сума. 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 14

В заключение

Случаите на причиняване на смърт при ПТП се равняват на средно по 709 починали в рамките на последните 10 години, като в повечето случаи спрямо виновните водачи се постановяват осъдителни присъди, вкл. и условни такива. 

____________________________________________________________________

Още важни теми, свързани с правата на пострадалия при ПТП, неговите близки и на обвиняемите за причиняването на ПТП, можете да намерите в секцията „Наказателно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по наказателни дела в полза на пострадали при ПТП, както и по граждански дела за получаване на обезщетение за претърпените вреди. 

Дружеството предоставя правна помощ и предствителство по наказателни дела във връзка с повдигнати обвинения за причиняване на смърт при ПТП. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 15