Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Наказателно право

Лъжесвидетелстване пред съд и полиция. Защита

Лъжесвидетелстване

Според официалната статистика на Висшия съдебен съвет, само за първото полугодие на 2022 г. във всички съдилища в страната са постъпили за разглеждане 255 106 дела. В почти всеки съдебен процес, бил той граждански или наказателен, участват свидетели. А винаги, преди да пристъпи към техния разпит, съдът ги предупреждава, че носят наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, в случай че потвърдят неистина или затаят истина пред съда. Същото се случва и когато свидетели бъдат разпитвани пред органи на досъдебното производство - полиция или прокуратура. Въпреки опасността от ангажиране на наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, все пак не малко свидетели действително потвърждават неистина или затаяват...

Continue reading

Документна измама. Обвинение и защита

Документна измама

Престъплението "документна измама" е особен вид престъпно посегателство против чуждата собственост, доколкото включва два акта - използване на документ с невярно съдържание/неистински или преправен документ и въвеждане или поддържане на заблуждение у някое лице, че този документ представлява правно основание да получи движимо или недвижимо имущество. Кога е налице документна измама? За да бъде повдигнато обвинение, респ. да бъде постановена осъдителна присъда за документна измама е необходимо едновременно да са налице две предпоставки: едно лице да използва документ с невярно съдържание/неистински или преправен документ, знаейки че се касае за такъв документ; въз основа на него да е получил без правно основание чуждо...

Continue reading

Незаконен хазарт. Организиране и участие

Незаконен хазарт

Хазартът е една от най - силно регулираните дейности в България, като организирането на хазартни игри може да се осъществява единствено от юридически лица, които са получили нарочен лиценз. Изискванията за получаването му, обаче, са изключително строги и изискват наличието на огромен финансов ресурс, с който разполагат много малко търговци. Именно поради тази причина често пъти се оказва, че поради невъзможност за влагане на подобен финансов ресурс, съответно поради невъзможност за получаване на лиценз, се организира незаконен хазарт, в който участват множество лица, вкл. и хазартно зависими. Организирането и участието в незаконен хазарт, обаче, съставлява престъпление. И именно възможностите за защита при...

Continue reading

Причиняване на телесна повреда при катастрофа

Телесна повреда при катастрофа

Кога е налице телесна повреда при катастрофа, какви са наказанията и защитата по образувано наказателно производство? "Войната" по пътищата присъства почти ежедневно като тема в публичното пространство в последните години. Всяко пътно - транспортно произшествие по дефиниция причинява вреди. В някои случаи те са само материални и се състоят единствено в повреди в автомобилите, участвали в катастрофата или в пътната инфраструктура в района, в който тя се е случила. В други случаи, обаче, вредите се състоят в причиняване на телесна повреда при катастрофа - обстоятелство, което при определени предпоставки съставлява престъпление и се наказва чрез образуване на наказателно производство срещу виновния...

Continue reading

Клевета. Защита по частно наказателно дело

Клевета

Извършването на престъплението "клевета" е едно от най - често срещаните деяния, а в съвременния свят то често се осъществява и в електронна среда чрез изпращане на текстово съобщение в социалните мрежи лично до наклеветения или до даване на публично състояние на твърдения, съставляващи клевета. Какво е "клевета"? Това престъпление ще бъде налице, когато някой разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление. ВАЖНО! Приписването на престъпление в условията на клевета трябва да се разграничава от подаването на фалшив сигнал до полицията или прокуратурата срещу някого с твърдение, че е извършил престъпление. В последния случай няма да е налице клевета, а набедяване, което...

Continue reading

Невменяемост при престъпление. Обвинение и защита

Невменяемост при престъпление

В случаите на извършено противоправно деяние състоянието, в което извършителят се е намирал по време на извършването му, както и след това може да се окаже съществено за изхода на потенциалното наказателно дело срещу него.  Установяването на невменяемост при престъпление има изключително важно значение, поради две причини. Първо, когато към момента на извършване на престъплението деецът е страдал от умствена недоразвитост или продължително, или краткотрайно разстройство на съзнанието, то спрямо него не може да бъде реализирана наказателна отговорност. Това означава, че ако наказателно дело е образувано, то следва да бъде произнесена оправдателна присъда. Второ, ако след образуване на наказателното дело извършителят е...

Continue reading

Хексахидроканабинол (HHC). Законен ли е?

Хексахидроканабинол

Съединението "хексахидроканабинол" е познато на човечеството от 40-те години на миналия век, когато е открито от химика Роджър Адамс. То се съдържа в малки дози в растението канабис, но във вида, в който се използва в съвремието се получава по химичен път. Хексахидроканабинол (HHC) се използва широко като съставка в течностите за електронни цигари (течности за вейп), а ефектите му наподобяват тези на канабиса и на контролираната субстания delta-9-THC. До скоро съединението хексахидроканабинол (HHC) се използваше като легална алтернатива на канабиса и на delta-9-THC. Съответно продажбата, притежанието и употребата му бяха изцяло законни. На 9-ти март 2023 г. Националният съвет по наркотични...

Continue reading

Убийство по непредпазливост. Обвинение и защита

Убийство по непредпазливост

Убийство по непредпазливост - същност, видове, наказания и защита Според речника на българския език на Българската академия на науките думата "убийство" означава "насилствено отнемане на живота на човек". Именно с това се свързва тази дума в общоупотребимата реч - с насилие. По смисъла на наказателното право, обаче, убийството не винаги е придружено с насилие. Възможно е отнемането на живота на човек да е осъществено без извършителят да е искал настъпването на смъртта. Ето защо в това отношение Наказателният кодекс е много по - точен, когато дефинира значението на думата, посочвайки че убийство е налице, когато някой причини другиму смърт. Според това дали извършителят е...

Continue reading

Фалшифициране на подпис. Обвинение и наказания

Фалшифициране на подпис

Престъплението "фалшифициране на подпис" е едно от най - често срещаните деяния в хода на документооборота. То се състои в изготвянето на неавтентичен документ, т.е. на такъв, на който е придаден вид, че е изготвен от лице, различно от реалния му съставител. Простото фалшифициране на подпис, обаче, не винаги е престъпно, тъй като не винаги засяга в каквато и да било степен някакви обществени отношения. Например, шеговитите опити за имитация на нечий подпис върху бял лист, на който не е отразено никакво съдържание, не може да се квалифицира като престъпление. Едновременно с това, съществуват няколко основни категории престъпни прояви, при които изготвянето...

Continue reading

Причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Телесна повреда по хулигански подбуди

Масовите сбивания, които са типични прояви по време на футболни мачове, протести или в нощни клубове, често водят до нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди, а макар рядко се стига и до причиняване на смъртта на пострадалия. Официалната статистика на Националния статистически институт за 2021 г. показва, че причиняването на телесна повреда се класира на седмо място по брой произнесени осъдителни присъди измежду всички предвидени в Наказателния кодекс престъпления. Случаи от кантората на причинена телесна повреда по хулигански подбуди Адвокатите по наказателно право от Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполагат с богат опит в защитата на обвиняеми и подсъдими за причиняване...

Continue reading