Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Даяна Парталска

Даяна Парталска

Адвокатски сътрудник

Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажант в Наказателно отделение на Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Сфери на дейност:

  • правно консултиране и защита по наказателни дела по обвинение за извършено престъпление;
  • защита при полицейско и прокурорско задържане, и задържане под стража;
  • защита на пострадали от престъпления;
  • представителство и защита при наложени административни наказания;
  • обжалване на наказателни постановления, издадени от полицейски органи;
  • правно консултиране относно нарушения на основни човешки права и свободи;
  • представителство и защита пред Европейския съд по правата на човека.

Контакт: