Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Ивета Вълева 1

Ивета Вълева

Адвокат

Ивета Вълева е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2020 г. тя е докторант по наказателно право във Великотърновския университет „Св. Климент Охридски“, както и асистент по наказателно право в Института на държавата и правото към Българската академия на науките.
Автор е на множество публикации в областта на наказателното право.

Сфери на дейност:

> правно консултиране и защита по наказателни дела по обвинение за извършено престъпление
> защита при полицейско и прокурорско задържане, и задържане под стража
> защита на пострадали от престъпления
> представителство и защита при наложени административни наказания
> обжалване на наказателни постановления, издадени от полицейски органи.