Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Кристина Караколева 1

Кристина Караколева

Асоцииран партньор и адвокат

Кристина Караколева е магистър по право, завършила през 2016 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Още по време на следването си през 2011 г. започва работа в адвокатска кантора, в която до 2019 г. придобива своя практически опит в сферата на търговското, договорното и вещното право, както и на етажната собственост.

Тя специализира процесуално представителство по граждански и арбитражни дела, както и принудително изпълнение на просточени вземания.

Кристина Караколева е адвокат по гражданско право от Софийска адвокатска колегия, работеща като самостоятелен професионалист на свободна практика от 2020 г.

От 2013 г. до момента участва в множество курсове и семинари за повишаване на професионалната ѝ квалификация, вкл.:

> Обучителен курс за млади юристи в сферата на арбитражното производство пред Арбитражния съд към Българската търговско – индустриална камара
> Актуални проблеми на Закона за управление на етажната собственост
> Длъжностно лице по защита на данните в действие – специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор
> GDPR – практика, наказания и нарушения.

Сфери на дейност:

> Договорно право
> Корпоративно право
> Етажна собственост
> Банково право
> Трудово право
> Застрахователно право
> Трудово право
> Гражданско и търговско право
> Принудително изпълнение

Контакти:

email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57