Вещно право, Семейно и наследствено право

Договор за доброволна делба. Какво трябва да знаем?

Твърде често, особено при наследяване, възниква съсобственост между две или повече лица. В много случаи обаче, съсобствеността предизвиква множество неудобства, които съсобствениците желаят да избегнат. Пътят за това е извършването на делба на съсобственото имущество. Тази делба може да бъде съдебна или доброволна, като подписването на договор за доброволна делба винаги е по - добрият… Continue reading Договор за доброволна делба. Какво трябва да знаем?

Семейно и наследствено право

Нотариално и саморъчно завещание. Същност, форма и оспорване.

Какво представляват нотариалното и саморъчно завещание? Нотариално и саморъчно завещание. Същност, форма и оспорване.  Наследствените правоотношения са една много чувствителна и емоционална тема, но предвид тяхната важност за обществените отношения и факта, че са неизбежна част от живота на всеки един човек, те са и законодателно уредени със Закона за наследството (ЗН) от 1949 г. Предмет на… Continue reading Нотариално и саморъчно завещание. Същност, форма и оспорване.