Административно право, Договорно право, Наказателно право

Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия

Все по – масовото присъствие на индивидуалното електрическо превозно средство (тротинетка) по пътищата за обществено ползване води и до все повече инциденти, в които участници са лек автомобил и водач на тротинетка.

Обичайната причина за тези инциденти е невниманието на шофьорите, масовата практика за отнемане на предимство или за “притискане” на пътя на велосипедисти, мотористи, а вече и на водачи на тротинетка. Много често, когато именно водачът на лекия автомобил е виновен за пътното – транспортно произшествие, с цел да се размине срещата със закона, предлага определена сума пари, която да покрие само имуществените вреди от катастрофата за повредената или унищожена тротинетка.  

Подобно предложение често се оказва примамливо за водача на електрическата тротинетка и той го приема без да свърже с органите на реда. Това, в повечето случаи води до сериозно ощетяване на правата на пострадалия, вследствие на непознаването им, като се пропуска обезщетяването на всички останали вреди, които биха могли да възникнат. 

Ето защо в днешното кратко изложение ще поговорим за това какви са правата на пострадалия водач на тротинетка при катастрофа с лек автомобил, какви са първите спешни действия, които той следва да предприеме непосредствено след катастрофата, трябва ли да приема пари “на ръка” от виновния водач, както и какви са вариантите за защита и получаване на обезщетение. 

Права на пострадалия водач на тротинетка

Правата на пострадалия при всяко пътно – транспортно произшествие се активират в пълна степен, когато той няма вина за настъпването му или когато е налице съпричиняване. 

Водачът на електрическа тротинетка няма да бъде виновен за настъпването на пътно – транспортното произшествие тогава, когато е спазил в пълна степен Закона за движението по пътищата и инцидентът е настъпил изцяло, поради нарушения, извършени от водача на лекия автомобил. Най – често срещаното такова нарушение е отнемането на предимство. 

Подробна информация за задълженията на водача на електрическа тротинетка като пълноправен участник в движението по пътищата можете да намерите в статията “Новите правила за електрическите тротинетки”, като индивидуални електрически превозни средства по смисъла на закона. 

Съпричиняване (на вредоносния резултат) ще има тогава, когато и двамата водачи са извършили нарушение на правилата за движение. Най – честият случай на съпричиняване възниква тогава, когато водачът на тротинетката не е слязъл от нея при преминаване по пешеходна пътека, а водачът на лекия автомобил не е спрял на нея, с което двамата са реализирали ПТП. В този случай правата на пострадалия не се прекратяват, но обезщетението, което той получава за претърпените от него вреди се намалява. 

И така, както стана ясно, основното право на пострадалия водач на електрическа тротинетка е да получи обезщетение за претърпените от него:

– имуществени вреди: повредена или унищожена тротинетка, както и всички останали вещи, които вследствие на катастрофата са били повредени или унищожени (напр. слънчеви очила, мобилен телефон, др. ел. устройства);

– неимуществени вреди: при ПТП, в по – голямата част от случаите, именно тези вреди съставляват най – голям финансов размер. В зависимост от степента на увреждането на пострадалия водач обезщетенията могат да достигнат до 70 – 80 хил. лв.    

Защита и обезщетяване на претърпените вреди

За да се обезпечат доказателствата за настъпилите вреди е изключително важно в момента на пътно – транспортното произшествие да бъдат извършени няколко задължителни действия:

– обаждане на тел. 112 с цел съобщаване за произшествието и изчакване на патрул на сектор “Пътна полиция” (КАТ). Полицейските служители трябва да изготвят протокол за ПТП, в който да се впишат причинените имуществени вреди, да направят тест за употреба на алкохол/наркотични вещества на участващите в ПТП водачи, както и да установят виновния за инцидента.

ВАЖНО!!! В случай че водачът на тротинетка е употребил алкохол или наркотични вещества, ще е налице съпричиняване. Следва да се има предвид, че за разлика от подобните случаи с управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол над определени граници или на наркотични вещества, където наказанието е лишаване от свобода, при управление на електрическа тротинетка след употреба на алкохол или наркотици, наказанието се налага по административен ред и е глоба в размер на 20 лв. (фиксиран). Често пъти именно това обстоятелство спира водачът на електрическата тротинетка да потърси правата си от страх, че ще му бъде ангажирана по – сериозна отговорност, но това далеч не е така. 

– в случай че водачът е пострадал физически, не е необходимо да се изчаква патрул на КАТ, а трябва да се извика линейка, която да го закара в най – близкото лечебно заведение. Пострадалият ще бъде разпитан от полицията направо в болницата;

– след приключване на прегледите / разпитите, пострадалият трябва незабавно да посети съдебна медицина за снабдяване с медицинско свидетелство за получените увреждания. Това важи и за случаите, в които са налице само натъртвания без нарушения на цялостта на кожата / кръвонасядания (синини) / охлузвания / счупвания и др. под. (т. нар. “болкова симптоматика). Тоест, във всички случаи е необходимо посещение в съдебна медицина.   

В зависимост от резултатите от взетите проби с дрегер за употреба на алкохол / наркотични вещества от страна на водача на лекия автомобил, както и в зависимост от причинените вреди на водача на електрическата тротинетка, защитата на последния може да бъде наказателноправна или гражданскоправна. 

Наказателноправна защита

Възможността за наказателноправна защита се активира в следните случаи:

– виновният водач на лекия автомобил е употребил алкохол / наркотични вещества;

– нанесена е средна или тежка телесна повреда на пострадалия водач на електическата тротинетка.

ВАЖНО!!! 

Телесната повреда е средна, когато е причинено трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците (всички видове счупвания), снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст  или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезбразяване на лицето или на други части на тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота (напр. някои счупвания на носа и мозъчно сътресение [комоцио]), наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. 

Телесната повреда е тежка, когато е причинено продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. 

Във всички случаи на установяване на шофиране на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила / наркотични вещества се образува бързо досъдебно производство. Това се случва веднага след получаване на резултатите от дрегер / дръг тест / кръвна проба. Същото се отнася и до случаите на средна или тежка телесна повреда. Това се случва след получаване на медицинското свидетелство за вида на получените увреждания и тяхната квалификация. 

В случай че все пак не бъде образувано бързо производство, следва да се подаде жалба в прокуратурата (не в полицията).

Защо е важно да се реагира още в момента на образуване на досъдебното производство срещу виновния водач?

Причините са от правно – процесуално естество. Още на етап досъдебно производство е необходимо водачът на електрическата тротинетка да поиска да участва в него като “пострадал”. Това му дава право да получава информация за хода на разследването и да прави искания по него, както и да бъде информиран за моментите на повдигане на обвинение (предварително и пред съд). 

Именно в момента на узнаването за повдигането на обвинение пред съд и насрочването на т. нар. “разпоредително заседание” пострадалият може да поиска да участва и в съдебната фаза като частен обвинител и граждански ищец. Ако пропусне този момент, той не може да направи това по – късно и за да получи обезщетение за причинените вреди, трябва да изчака постановяването на присъда и влизането ѝ в сила, което може да отнеме много време. 

Друг практически проблем на пропускането на този срок е невъзможността на пострадалия да узнае кога е постановена присъда и кога тя е влязла в сила, тъй като всъщност, той няма да има достъп нито до номера на делото, нито до материалите по него.   

Възможност за провеждане на наказателноправна защита има и в случаите на причиняване на лека телесна повреда, но това не става чрез прокуратурата, а по желание на пострадалия директно пред съда. 

Гражданскоправна защита

Гражданскоправната защита се активира в случаите, в които няма настъпили телесни увреждания или ако има, те са леки и пострадалият водач на електрическата тротинетка не желае да търси наказателноправна защита по наказателноправен ред. 

Гражданскоправната защита се провежда по реда на Закона за задълженията и договорите по съдебен ред или чрез извънсъдебно споразумение. 

При избора на варианта за защита чрез извънсъдебно споразумение е необходимо изключително внимателно да се следи за неговите параметри, по възможност с помощта на специалист с опит в тази материя, тъй като в 100% от случаите се залагат клаузи, които са в ущърб на пострадалия, но се разчита той да не ги забележи, особено в случаите, в които не ползва правна помощ. 

Клаузите на споразумението подлежат на предоговаряне единствено преди то да бъде сключено. След като вече са положени подписите на страните, параметрите на споразумението се стабилизират, т.е. не подлежат на отмяна, освен в някои много ограничен брой случаи (напр. нищожност на цялото споразумение). 

В заключение

Както във всеки един случай, така и в случаите на инциденти между електрически тротинетки и леки автомобили, необходимо е пострадалият водач добре да познава правата си, тъй като именно това познаване е от полза както за своевременно събиране на нужните документи с цел търсене на обезщетение за претърпените вреди, така и за осигуряване на невъзможност за съгласие с неравноправни клаузи при потенциални споразумения. 
___________________________________________________________________

Още интересни статии, както и телевизионни интервюта, свързани с изясняване на правилата за управление на електрическа тротинетка, видовете отговорност на нейния водач, както и неговите права и задължения, можете да намерите в секциите “Административно право”“Наказателно право” и “Медийни изяви”

Адвокатска кантора “Петкова” предлага специализирана правна помощ за водачи на електрически тротинетки по административно – наказателни и наказателни дела. 

За контакти:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Наказателно право

Тротинетки и опиати. Случай от кантората

Все по – широкото навлизане на електротическите тротинетки в ежедневието подтикнаха българския законодател да предприеме законодателни изменения с цел уреждане на правила за тяхното ползване. 2019 г. беше белязана от множество обсъждания и спорове във връзка с новите превозни средства. Много специалисти се включиха в дискусиите относно това представляват ли електрическите тротинетки моторни превозни средства (МПС) и следва ли да подлежат на регистрация. (Мнението на адв. Петкова по темата можете да чуете тук и тук).

Не се оказаха и малко случаите на съставени актове, заради липса на регистрация на електрическите тротинетки. Друг е въпросът, че няма предвиден изричен правен ред за такава регистрация. А тази липса е достатъчно основание подобни актове да бъдат отменяни от съдилищата.

Въпросът дали електрическите тротинетки представляват МПС или не, повдига още един проблем. Той е свързан с употребата на алкохол и/или наркотични вещества при управлението им. Именно такъв е казусът, който ще обсъдим в днешната статия.

Случаят на г-н А.

Преди няколко дни в кантората позвъни г-н А. Току – що бил освободен от ареста след полицейско задържане (какво да правим в този случай говорихме в статията посветена на темата “полицейско задържане“). Било му повдигнато и обвинение.

Г-н А. се прибирал към дома си със своята електрическа тротинетка, когато бил спрян от служители на сектор “Пътна полиция”, които поискали да му направят тест за употреба на алкохол и наркотични вещества. Г-н А. не знаел, че има възможност да откаже такъв тест и затова дал проба. Дрегерът показал, че не е употребил алкохол, но наркотичният тест установил наличието на “опиати”. Поради това, той бил задържан от полицаите за 24 часа. Г-н А. има и условна присъда за шофиране в нетрезво състояние от преди две години. Тоест, той все още е в изпитателен срок.

Обяснението на г-н А. за наличието на опиати в организма му е свързано с наскоро проведено лечение от сериозно заболяване. Той твърди, че не е употребил наркотични вещества, а въпросните опиати вероятно са се съдържали в препаратите, с които е бил лекуван.

Към настоящия момент наказателното производство срещу г-н А. за “управление на МПС под въздействието на наркотични вещества” е висящо.

Линия на защита

Линията на защита в случая на г-н А. се провежда в няколко направления. Успешното доказване на което и да било от тях би довело до успешен изход от ситуацията за г-н А. Допълнителен и много сериозен проблем при него е и наличието на предишна условна присъда за шофиране в нетрезво състояние, изпитателният срок за която все още не е изтекъл. Това означава, че ако съдът приеме, че осъщественото от него управление на тротинетката под въздействието на наркотични вещества съставлява престъпление, г-н А. ще бъде осъден на ефективно лишаване от свобода. Тоест, той ще отиде в затвора.

Направление 1: Управлението на електрически тротинетки под въздействието на алкохол/наркотични вещества не е престъпление

Впрочем, не следва да бъде и административно нарушение по смисъла на Закона за движението по пътищата. Защо? Най – простият отговор на този въпрос е: “защото не е предвидено като престъпление в Наказателния кодекс”. Всъщност, съгласно него:

Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.

и

Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

Престъпление, а и административно нарушение представлява управлението на МПС под въздействието на алкохол/наркотични вещества. По този начин се връщаме обратно в спора представляват ли електрическите тротинетки МПС. Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен, тъй като е налице празнота в закона. Ето защо, съществуващата уредба подлежи на тълкуване. Безспорно е, че електрическите тротинетки са пътно превозно средство (ППС) по смисъла на Закона за движението по пътищата. Управлението на ППС под въздействието на алкохол/наркотични вещества, обаче, не е нито престъпление, нито административно нарушение.

Моторни превозни средства ли са електрическите тротинетки?

Съгласно Закона за движението по пътищата

“Моторно превозно средство” е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

И така, на пръв поглед, се стига до извода, че според техническите си характеристики, електрическите тротинетки притежават признаците на МПС, определени в закона. Това е така, тъй като те са съоръжения, придвижвани по пътя на колела, снабдени са с двигател за задвижване и се използват за превозване на хора. (Мощността на двигателите на най – разпространената марка електрически скутери е 250 W – колкото на гаражна врата, някои тонколони и пасатори).

Всички МПС, за които съществува законодателна уредба, се разделят на определени категории, съобразно които се предвиждат различни видове изисквания. Електрическите тротинетки, обаче, не попадат в нито една категория МПС, тъй като не са оборудвани (фабрично) с най – малко едно място за сядане. Поради това, липсват каквито и да било изисквания по отношение на тези превозни средства.

Ето защо, макар и обективно техническите характеристики на електрическите тротинетки да се обхващат от определението за МПС, дадено в закона, те все пак не следва да се приравняват на МПС за целите на административно – наказателния и наказателния процес. Това е така, най – малко, заради принципа за законоустановеност на нарушението/престъплението и наказанието, който в конкретния случай не е спазен, поради спорната природа на електрическите тротинетки.

В случая на г-н А. може да се търси защита и поради липса на субективния елемент на престъплението, в което той е обвинен. Този субективен елемент се състои в необходимостта престъпния деец да е съзнавал и разбирал общественоопасния характер на деянието си, както и неговите общественоопасни последици. В допълнение той трябва да е искал или допускал тяхното настъпване. За да е налице такова съзнание, прокуратурата следва да докаже, че г-н А. е осъзнавал и разбирал, че неговата електрическа тротинетка представлява МПС по смисъла на закона.

ВАЖНО!!!

Този елемент, обаче, може да бъде изключен, съответно не би имало престъпление. Това е така, тъй като в рамките на широката обществена дискусия по темата за обществото стана ясно едно – не може да се даде ясно и категорично становище представляват ли електрическите тротинетки МПС или не. Съответно, при липса на категорично законодателно становище по въпроса, не следва да се счита, че г-н А. също е имал ясно съзнание за това, че управлява МПС под въздействието на опиати.

Направление 2: Употребата на опиати не е умишлена

Както споменахме по – горе, г-н А. твърди, че наскоро е бил подложен на лечение от сериозно заболяване. Съответно допуска, че е възможно опиатите в организма му да са били част от съдържанието на препаратите, с които е лекуван. Такава защитна теза е напълно правдоподобна. Наркотични вещества са не само познатите на всички марихуана, кокаин, амфетамини, метаамфетамини, халюциногени. Тези, които изброихме, са забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Съществуват, обаче, множество наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Много от тях се използват в терапията при определени видове заболявания.

Нека дадем няколко примера за такива вещества и заболявания

Едно от най – често прилаганите наркотични вещества в хуманната медицина е диазепамът. Той се използва за сравнително широк спектър от заболявания. Например, при епилепсия, като успокоително и сънотворно, при алкохолни зависимости и като антидепресант.

Друго често използвано в хуманната медицина наркотично вещество е кодеинът. Той се среща като съставка в някои сиропи за кашлица, вкл. такива, които намират приложение и при деца. Среща се и в различни видове силни болкоуспокояващи препарати.

Бензодиазепините са група лекарства, които се прилагат при генерализирано тревожно разстройство, панически атаки, нарушения на съня, алкохолна абстиненция, мускулни спазми и нощни крампи. Те, обаче, също са наркотични вещества по смисъла на закона, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина.

Трамадолът също е известно наркотично вещество, което е част от състава на някои болкоуспокояващи лекарствени средства. Прилага си при умерени до силни болки. Същото се отнася и до фентанила.

Ксанаксът е един от най – често използваните препарати при лечение на тревожност, смесени тревожно – депресивни състояния или депресия, свързана с други заболявания. Той се използва за лечение и на панически разстройства. Приложението му е изключително широко, а в листовката му е записано единствено, че може да предизвика сънливост и да повлияе при шофиране и работа с машини. Рядко, обаче, приемащият този препарат знае, че той съдържа два вида наркотични вещества по смисъла на закона. Това са бензодиазепините и алпразоламът.

Не на последно място е и морфинът, който е известно силно болкоуспокояващо. Използва се широко за облекчаване на болки при онкологични заболявания. Това, което, обаче, може би не е толкова широко известно е, че морфинът е и наркотично вещество.

Всички изброени до момента лекарствени средства са една много малка част от наркотичните вещества, които са разрешени за употреба в хуманната медицина. Всички наркотични вещества, както и техните аналози, обаче, са забранени за употреба при управление на МПС.

Твърде често, обаче,

при предписване на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, лекуващите лекари единствено предупреждават пациента, че трябва да избягва шофиране и работа с машини, докато приема предписания препарат. Още по – често, обаче, пациентите не спазват тези препоръки. Съответно, управляват МПС, без да знаят, че всъщност са приели наркотично вещество. Това незнание произлиза от факта, че рядко лекарите увемяват пациентите си за състава на предписаното лекарство. Този факт изключва втората част от субективния елемент, за който говорихме по – горе. Съответно, дори и да се приеме, че управляваната от г-н А. тротинетка е МПС, той не е знаел, че с лекарството е приел и наркотично вещество. Освен, ако, разбира се, прокуратурата не докаже обратното.

А ако употребата е умишлена?

В случая на г-н А. може да се каже, че той има известна доза късмет, заради това, че опиатът му е бил предписан от лекар. Той самият не е знаел, че е употребил наркотично вещество. Какво става, обаче, в случаите в които водачът умишлено е употребил алкохол или наркотично вещество? В този случай линията на защита следва да се съсредоточи върху тезата, че тротинетката не следва да се приравнява на МПС.

В заключение

Към настоящия момент продължава теоритичният и практически спор представляват ли електрическите тротинетки МПС. При действащата правна уредба, те със сигурност са ППС. Всъщност, забрана за употреба на алкохол и наркотични вещества при управлението на ППС съществува в закона. Тя, обаче, не е скрепена с никаква санкция. А както многократно сме обръщали внимание, задължение, което не е скрепено със санкция, няма правна стойност.

От друга страна, още от средата на 2019 г., българският законодател се опитва да уреди правния режим на електрическите тротинетки. За момента тази уредба е все още на ниво проект. Ще я обсъдим в детайли тогава, когато бъде приета окончателно и влезе в сила. За сега можем само да кажем, че тротинетките се предвижда да бъдат уредени като “индивидуални електрически превозни средства”. 

За тях няма да се изисква регистрация, нито ще бъде необходима правоспособност. В момента, в проекта не се предвижда и санкция в случай, че бъдат управлявани под въздействието на алкохол/наркотични вещества. Не се предвиждат и промени в Наказателния кодекс, които да криминализират управлението на индивидуални електрически превозни средства след употреба на опиати. Дали това е законодателен пропуск или умишлено не е предвидена такава уредба, предстои да разберем.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми в сферата на административното, административно – наказателното и наказателното право, можете да намерите в секциите “Административно право” и “Наказателно право“.

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя висококвалифицирана правна помощ при задържане и повдигане на обвинение.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Електрически скутери и правната им регламентация 1
Административно право

Електрически скутери и правната им регламентация

С актуалните законови правила, касаещи електрическите тротинетки, можете да се запознаете в статията “Новите правила за електрическите тротинетки”. 

Липсата на изрична правна регламентация на електрическите тротинетки (електрически скутери) хвана неподготвени, както техните водачи, така и администрацията. Появиха се глоби на водачи на електрически скутери за неправилно пресичане (?!) в качеството им на пешеходци. Появиха се и медийни изказвания на отговорни органи за “незаконност” (?!) на новите превозни средства и заплахи за санкции. Най – малкото, несериозно е да се наричат нерегламентираните превозни средства “незаконни”. Това е така, тъй като всеизвестен и основен принцип на правото е, че гражданите могат да правят всичко, което не им е изрично забранено. Това не се отнася до държавните органи. Те могат да правят само това, което изрично им е позволено от закона. Тоест, при липсата на законова рамка, уреждаща конкретни права и задължения на гражданин, не означава, че неговото поведение е незаконно. Означава, че просто въпросът не е регламентиран.

А при реализацията на пътни инциденти, служителите на сектор “Пътна полиция” са объркани дали си имат работа с пътно или моторно превозно средство, или с пешеходец.

Всъщност, отговори на всички тези въпроси дава Законът за движението по пътищата. Ето защо, в днешната статия ще разгледаме именно тези отговори, както и възможните “вратички” в тълкуването на закона в настоящия му вид.

Електрически скутери и Закон за движението по пътищата

Както вече споменахме, липсва изрична правна регламентация на т.нар. електрически скутери. Въпреки това, обаче, те не са “незаконни”. Не следва да се допуска празнотата в законодателството да доведе до липса на определение на правата и задълженията на водачите им, като участници в пътното движение. Тази празнота следва да се запълни чрез тълкуване на съществуващите законови разпоредби.

Електрически скутери = моторни превозни средства = мотопед/мотоциклет

Законът за движението по пътищата дава няколко законови определения, съобразно които се определя категорията, в която дадено превозно средство попада. Съгласно § 6, т. 10 от закона,

Пътно превозно средство е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари.

Съгласно т. 11,

Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване.

Съгласно т. 13,

Мотоциклет е двуколесно ППС с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб./см.

Съгласно т. 14,

Мотопед е дву- или триколесно ППС, което има двигател с работен обем до 50 куб./см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/ч.

С оглед техническата спецификация на превозните средства – електрически скутери, се налага извода, че те представляват МПС по смисъла на закона. Това е така, тъй като те са снабдени с електрически двигатели за придвижване. Някои електрически скутери следва да се приравнят на мотопедите, а други – на мотоциклетите.

В качеството си на моторни превозни средства, тези електрически скутери трябва да отговарят на определени изисквания. Същото се отнася и за техните водачи. Кои са те?

Изисквания, прилагани за електрически скутери и техните водачи

Изискванията по отношение на пътните превозни средства се определят съобразно тяхната категория. Масовите електрически скутери попадат под категория L1e-В (превозно средство – двуколесен мотопед). Общите критерии за тази категоризация са:

 1. наличие на две колела;
 2. конструктивна максимална скорост не по – голяма от 45 км/ч;
 3. до 4 kW максимална постоянна номинална мощност на електрическия двигател.

Електрически скутер, който развива скорост по – висока от 45 км/ч попада в категория L3e (мотоциклет).

Така се оказва, че изискванията за мотопеди/мотоциклети и техните водачи се прилагат по аналогия за електрически скутери и техните водачи.

По отношение на масовите електрически скутери, попадащи в категория L1e (двуколесен мотопед) важат следните изисквания:

 1. регистрация в КАТ;
 2. сключена застраховка “Гражданска отговорност” (която, съобразно чл. 489, ал. 4 от Кодекса за застраховането, може да бъде “сезонна”);
 3. правоспособност за управление, категория АМ (освен в случаите на конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч);
 4. навършени 16 години (освен в случаите на конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч);
 5. задължение за носене на защитна каска;
 6. регистрация в общината, тъй като се облагат с данък.

По отношение на по – мощните електрически скутери

Изискванията са почти същите като гореизброените. Единствената разлика е, че необходимата правоспособност е за категория А1/А2 в зависимост от мощността и съотношението тегло/мощност. За правоспособност за управление на категория А2 е необходимо водачът да е навършил 18 години.

Правила за движение

Правилата за движение на електрическите скутери съвпадат напълно с правилата за движение на всички други категории МПС, поради което няма да се спираме подробно на тях в настоящата статия. Те са уредени в Закона за движението по пътищата.

Има ли “вратичка”?

И така, дойде време и за отговора на най – важния въпрос. Предвид че, при липсата на изрична законова регламентация на електрическите тротинетки и необходимостта от тълкуване на закона и приравняването им към съществуващи категории МПС, логично е да си зададем въпроса “има ли вратичка”, благодарение на която можем евентуално да оспорим евентуално наказателно постановление, в случай че по отношение на нас бъде констатирана на липса на някое от гореописаните изисквания.

Вариант 1

Отговорът на този въпрос отново се крие в Закона за движението по пътищата. По – конкретно, съобразно разпоредбата на чл. 143, ал. 5, т. 1,

Не се регистрират нови превозни средства, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа и той все още не е одобрен.

Следва да се има предвид, че компетентния орган за одобряване на типа на нови превозни средства е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Условията и реда за одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, както и за индивидуално одобряване на нови превозни средства се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид липсата на законова дефиниция на понятието “ново пътно превозно средство”, дали електрическите скутери са такова или не, също подлежи на тълкуване. Действително, винаги можем да се опитаме да спорим дали нашият електрически скутер конкретно следва да отговаря на изискванията на Закона за движението по пътищата. Друг е въпросът дали такова оспорване ще бъде уважено.

Вариант 2

Този вариант е значително по – труден за обосноваване. Това е така, тъй като тълкувателният процес минава през множество връзки между различни разпоредби, всяка една от които не съдържа пряка регламентация на обсъждания проблем.

Както вече споменахме, водачът на моторно превозно средство е длъжен да притежава правоспособност за съответната категория. По отношение на МПС, чиято конструктивна максимална скорост е по – малка или равна на 25 км/ч законът не изисква правоспособност. От друга страна, може да се приеме, че масовите електрически скутери не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 168/2013, тъй като от неговия обхват са изключени превозните средства, които не са оборудвани с най – малко едно място за сядане.

Така, би могло да се обоснове, че масово използваните електрически скутери не попадат в категория L1e по смисъла на закона и регламента. Всъщност, би могло да се обоснове, че те не попадат под никоя категория, поради което да се счете, че регламентацията им не попада в обхвата на Закона за движението по пътищата изобщо.

От друга страна, разпоредбата на чл. 150а, ал. 2, т. 1 от ЗДвП е формулирана така, че при по – задълбочен поглед изглежда като самата тя да изключва МПС с конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч от категорията L1e.

Дори и обаче, все пак да се приеме, че подобна линия на аргументация с неприложимостта на закона и регламента, е твърде абстрактна, остава да се зададе още един логичен въпрос, който ще илюстрираме с казус.

Казусът

Лицето Х е спряно, съобразно законоворегламентираните правила, от служител на сектор “Пътна полиция”. При проверката е установено, че управляваното от него МПС е от категорията “електрически скутер”, чиято максимална конструктивна скорост е равна на 25 км/ч. Установява се още, че въпросното МПС не е регистрирано по надлежния ред. Поради това служителят на сектор “Пътна полиция” издава акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 140, ал. 1 от ЗДвП – липса на регистрация. Наказанието за това нарушение е предвидено в чл. 175, ал. 3 от ЗДвП, което се състои в лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и с глоба 200 до 500 лв. Как ще се накаже виновния водач?

Проблеми, които възникват при решаването на описания казус

Нека за целите на казуса приемем, че електрическият скутер от нашия казус е приравнен на мотопед и следва да бъде регистриран. При наличието на конструктивна максимална скорост равна на 25 км/ч, законът не поставя изисквания за правоспособност, нито за определена минимална възраст. Това означава, че водачът, освен че може да бъде неправоспособен, той може да бъде и малолетен или непълнолетен. Възникват и два много важни въпроса, които остават без отговор. И те са:

 1. Как ще бъде практически изпълнено наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за определен срок, предвид, че за управлението на конкретното превозно средство правоспособност не се изисква, т.е. няма от какво право да бъде лишен водачът? (Важно: не може да се наложи само глоба, тъй като разпоредбата предвижда кумулативно (едновременно), а не алтернативно (поотделно и по преценка) налагане и на двете предвидени наказания).
 2. Ако “виновният” водач все пак е пълнолетен и притежава свидетелство за управление на МПС от определена категория, на какво основание ще бъде лишен от него, при положение, че извършеното нарушение не е по СУМПС?

В тази връзка е добре да се отбележи, че “кухото” задължение, което не е скрепено с практическа санкция, няма правна стойност.

“Алтернативното” тълкуване

Разразилият се след медийните изявления за наказания на водачите на електрически тротинетки спор относно тяхната правна същност, повдигна въпроса и за още едно възможно тълкуване – дали тротинетките не могат да се приравнят на велосипеди с допълнително монтиран (прикачен) двигател?

Според т. 19 на § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП,

“Велосипед” е пътно превозно средство най – малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява.

От друга страна, по отношение на велосипедите с допълнително монтиран (прикачен) двигател, законът не поставя никакви изисквания. Включително и за регистрация.

Дали обаче електрическите тротинетки могат да бъдат приравнени на велосипеди с допълнително монтиран (прикачен) двигател?

Разбира се, няма никаква пречка да се следва именно тази защитна теза пред съда. И ще бъде от негова компетентност да прецени дали действително подобна теза е правдоподобна. Според мен, обаче, е малко вероятно тя да бъде приета по няколко причини.

Велосипедът, съгласно цитираното определение се задвижва с мускулната сила на лицето, което го управлява. Тоест, спецификацията на превозното средство е такава, че то по техническа характеристика се задвижда чрез използване на мускулна сила. “Прикачването” (допълнителното монтиране на двигателя) е вид подобрение, което се извършва от собственика на превозното средство. Но това действие не променя съществено “фабричната” характеристика на велосипеда като такъв.

От друга страна, електрическият скутер, действително изисква “побутване”, за да се включи двигателя. Това “побутване”, безспорно представлява използване на мускулна сила, чрез която се стартира работата на двигателя. Двигателят, обаче, се включва и при всякакъв друг вид инерция (напр. наклон на пътя). Тоест, електрическият скутер фабрично е създаден с двигател. Този двигател не е допълнително монтиран (прикачен), а е част от техническата спецификация на скутера, поради което не би следвало да се приравни на велосипед с такъв двигател.

Добрите новини

На фона на принципно разочароващата информация и правният хаос в прилагането на уредбата по отношение на електрическите скутери, има и добри новини. Тъй като, както видяхме, за момента някои от електрическите скутери следва да се приравнят на мотопеди/мотори, то при проверките, които КАТ извършват следва да спазват множеството стриктни изисквания, уредени в българското законодателство по отношение на проверяването на МПС. Твърде често, при извършване на проверки от страна на служителите на сектор “Пътна полиция” тези изисквания не се спазват и само на това основание съдилищата отменят наказателните постановления*. Последните, от своя страна, се оспорват по реда на административния процес.

По отношение на други електрически скутери (тези с максимална конструктивна скорост до 25 км/ч) има логични възможности за оспорване на потенциално наложени наказания, като това трябва да стане пред компетентния съд. Именно при тези видове скутери има най – голям шанс за успешно оспорване на наказателни постановления*.

Съвсем отделен остава въпросът, че липсата на правна регламентация във връзка с изискванията за регистрация на електрически скутери, води до обективна невъзможност за такава регистрация. В този случай, това е достатъчно основание, наложено наказание за липса на регистрация да бъде отменено по съдебен ред.

В заключение

Както видяхме, ситуацията с правната регламентация на електрическите тротинетки е сложна и объркана. Самият факт, че по отношение на изискванията е необходимо тълкуване, създава предпоставки за разнопосочна практика. Такава практика, обаче, е изключително опасна, тъй като застрашава принципа за равнопоставеност на гражданите пред закона, може да доведе до различни решения при еднообразни ситуации и да създаде хаос в правоприлагането. Именно затова е необходима изрична законова регламентация, особено като се вземе предвид набиращата голяма скорост популярност на екологичните превозни средства.

За да се създаде адекватна правна уредба, обаче, е необходимо също и дейното участие на водачите на електрически тротинетки. И доколкото в момента се работи по законопроект, който да уреди правното положение на удобните за придвижване тротинетки, то следва да напомним, че гражданите могат да участват активно в законодателната дейност. Как може да стане това обсъдихме в статията “Законодателната дейност – как гражданите могат да участват активно в нея?“.

________________________________________________________________

Адвокатска кантора “Петкова” е специализирана в правната защита и съдействие по дела за оспорване на наказателни постановления на сектор “Пътна полиция” към дирекциите на МВР.

Контакти:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com