Вещно право

Нямам нотариален акт за имота си. Какво да правя?

В практиката често се случва собственикът на един имот да не разполага с нотариален акт за него или за част от него. Причините за това могат да бъдат много разнообразни. Така например, възможно е имотът да е наследствен от прабаба/прадядо и техният нотариален акт да е изгубен. Може собствеността върху имота да е възникнала толкова… Continue reading Нямам нотариален акт за имота си. Какво да правя?