Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11

Днешният Бюлетин "Законодателство" : брой 11 обхваща законодателните и други промени, публикувани в "Държавен вестник", бр. 24 и 25 от 2020 г. Периодът е 14.03. - 20.03.2020 г.  Бюлетин "Законодателство" : брой 11"Държавен вестник", бр. 24 от 2020 г. С коментирания брой на "Държавен вестник" са обнародвани две изменения в подзаконови нормативни актове. Наредба за изменение… Continue reading Бюлетин „Законодателство“ : брой 11

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 разглежда законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“. Периодът е 06.03. – 14.03.2020 г. Предвид обявеното извънредно положение в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10 ще бъдат публикувани четири броя на Държавен вестник за посочения период. Бюлетин „Законодателство“: брой 10Държавен вестник, бр. 20 от 2020 г. Повечето нормативни актове, публикувани в… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г. Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 8

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Днешният бюлетин „Законодателство“: брой 7 разглежда бр. 14 и 15 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Периодът на обхванатите промени е 14.02. – 21.02.2020 г. Бюлетин „Законодателство“: брой 7, „Държавен вестник“, бр. 14 от 2020 г. Извънредният бр. 14 на „Държавен вестник“, който разглеждаме в бюлетин „Законодателство“: брой 7 разкрива изключително важни изменения. Те касаят… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 6

Отново е петък и е време за новия Бюлетин „Законодателство“: брой 6. С него продължаваме да повишаваме своята информираност относно законодателните и други изменения. В днешния брой разглеждаме новостите за периода 07.02. – 14.02.2020 г.. Те са отразени в Държавен вестник, бр. 12 и 13. Бюлетин „Законодателство“: брой 6Държавен вестник, бр. 12 от 2020 г.… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 6

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г. Бюлетин „Законодателство“: брой 5″Държавен вестник“, бр. 10 от 2020 г. Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3. В днешния брой публикуваме и коментираме обнародваните законодателни и други актове в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г. и „Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г. Бюлетин „Законодателство“: брой 3: „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г. Извънредният бр. 6 от 2020 г. на… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 2

Днешният Бюлетин „Законодателство: брой 2 обхваща публикуваните законодателни промени за периода 10.01. – 17.01.2020 г. Както и в предишния брой на Бюлетин „Законодателство“ днес също ще посочим всички законодателни промени, а най – интересните ще коментираме. Бюлетин „Законодателство“: брой 2: „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г. Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 2 започваме… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 2

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 1

Поддържането на информираността по отношение на измененията в законодателството е от голямо значение за формиране на гражданското общество. Тази информираност е важна и от гледна точка на правната култура на гражданите. Тя, от своя страна, дава своя принос за по – добрата защита на техните права и интереси. Ето защо, с настъпването на новата 2020… Continue reading Бюлетин „Законодателство“: брой 1