Защита на потребителите, Договорно право

Неравноправни клаузи в потребителски договор

Както вече нееднократно сме говорили, потребителите се ползват с особена защита. Това е така, тъй като търговците често се възползват от икономически по - силната си позиция. Част от тази практика е и включването в потребителските договори на неравноправни клаузи. Чрез тях търговците смятат, че ще получат необосновано предимство, разчитайки че потребителят няма друг избор,… Continue reading Неравноправни клаузи в потребителски договор

Защита на потребителите

Гаранция на стока. Какви са правата ни?

В рамките на отношенията “потребител – търговец” най – често срещаните спорове са свързани с предоставената гаранция на закупената стока. И може да се каже, че потребителите в еднаква степен не са запознати с правата си, колкото и търговците със задълженията си. Твърде често, подобно незнание произлиза от невъзможността за различаване на законовата от търговската… Continue reading Гаранция на стока. Какви са правата ни?

Защита на потребителите

Онлайн пазаруване. Какви са правата ни?

В света на новите технологии все по – малко хора имат време и желание да пазаруват от физически магазини. От друга страна и все по – малко търговци са склонни да плащат високи наеми за помещения и за поддръжка на персонал в определено работно време. Именно поради това практиката за онлайн пазаруване става все по… Continue reading Онлайн пазаруване. Какви са правата ни?