Наказателно право

Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Предвид зачестилите случаи на запитвания към Адвокатска кантора „Петкова“, свързани с образуване на досъдебни производства при установяване на шофиране след употреба на наркотици, решихме да разделим въпроса от темата за шофирането в нетрезво състояние и да го разгледаме отделно и по – подробно.

Кои вещества представляват наркотици?

Наркотици са всички вещества, изчерпателно предвидени в закона. „Изчерпателно“ означава, че ако даден опиат не е класифициран като наркотик или негов аналог, то за шофирането след неговата употреба не следва да се налага наказание. Това се отнася най – вече до т. нар. дизайнерски наркотици, които все още не са установени по състав, съответно не са включени в законодателството.

В тази секция е важно да се отбележат някои особености, свързани с определянето на веществата като наркотични. На първо място, съществуват три групи наркотични вещества:

1. високорискови, забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях са канабис, амфетамини, метаамфетамини, LSD, псилоцибин и др.
2. високорискови, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях е една от най – често срещаните съставки на сиропите за кашлица – кодеинът. Към тази група спадат и бензодиазепините, които са основна съставка на диазепама;
3. рискови, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях е алпразоламът, които е една от съставките на ксанакса.

Така може да се окаже, че водачът е приемал лекарства, чрез които е употребил наркотици без да разбере. За един такъв случай Ви разказахме в статията „Тротинетки и опиати. Случай от кантората“.

На второ място,

според Наказателния кодекс, престъпление е налице при шофиране „след употреба“ на наркотици или техни аналози. Разпоредбата, обаче, е изключително неточна. Това е така, тъй като формулировката „след употреба“ на наркотици може да означава от няколко часа до няколко дни, след като наркотикът е спрял да действа на употребяващия. Налагането на наказание в тези случаи е неоправдано. На първо място, употребата на наркотици според българския закон НЕ е забранена

Тук под „употреба“ се има предвид личната или самопредписана за медицински цели употреба (без лекарско предписание, напр. употреба на марихуана при онкологично заболяване с цел увеличаване на апетита). Освен това, с тази формулировка на разпоредбата се нарушава духа на закона. Това е така, тъй като идеята за криминализиране на шофирането след употреба на наркотици е свързана с необходимостта от превенция на ПТП, предизвикани от дрогирани водачи, поради невъзможността им правилно да контролират реакциите си и да взимат адекватни решения на пътя.

Времето, обаче, в което тестовете на КАТ и кръвните и уринни тестове отчитат наличието на наркотици в организма на водача, могат да надвишават времето, през което същите тези наркотици въздействат на способността му за шофиране. Ето защо следва да бъде криминализирано шофирането „под въздействие“ на наркотици, а не след употребата им.

Кога шофирането след употреба на наркотици съставлява престъпление?

Простият отговор на този въпрос е „винаги“. Това е така, тъй като българското законодателство не предвижда граници, в рамките на които шофирането след употреба на наркотици е забранено. Критериите за това се определят от техническите характеристики на използваните тестове. И по – точно от това каква концентрация могат да засичат. На база на това се прилагат неясни критерии за средни стойности за еднократна употреба. Няма и ясни критерии колко време след употреба на наркотици шофирането е престъпление. Такива се прилагат според всеки конкретен случай.

Служителите на сектор „Пътна полиция“ използват два вида тестове. Това са Dräger DrugCheck 3000 и Dräger DrugTest 5000. Тези тестове засичат няколко от най – разпространените видове наркотици и при следните нива:
1. амфетамини: 50 ng/mL;
2. метаамфетамини: 35 ng/mL (за еднократен „нормален“ прием се счита количество под 100 ng/ml за лица без развита зависимост);
3. кокаин: 20 ng/mL;
4. опиати (морфин): 20 ng/mL;
5. THC (марихуана): 5 ng/mL;
6. бензодиазепини (диазепам): 15 ng/mL;
7. метадон: 20 ng/mL.

Наличието на горните количества зависи от много физиологични фактори, свързани с конкретния употребяващ. Поради това, не може да се каже, например, колко цигари марихуана трябва да е изпушил съответния водач, за да му покаже полевия тест резултат 5 ng/mL и повече.

От друга страна,

съдебната практика дава някои насоки по отношение на това колко време след употребата на дадено наркотично вещество е възможно кръвната проба да се окаже положителна. Така, например, при установена концентрация в кръвта на наркотични вещества над „еднократния нормален прием за лице без зависимост“ се смята, че веществото е употребено до 12-я час от вземане на кръвната проба. 

Според медицинските данни в съдебната практика наркотичните вещества се елиминират по-дълго от организма, отколкото алкохолът, който се елиминира за часове. Най-кратко време наркотичното вещество се задържа в кръвта и оралната течност, като за метамфетамина, например, това е средно 24 до 36 часа след еднократна употреба от хора без зависимост. В урината се задържа по – дълго и може да бъде открит до три – четири дни след употреба.

Процедура за установяване на наличието на употреба на наркотици при шофиране

Проверката за употреба на наркотични вещества се извършва при наличие на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС. Такава проверка служители на КАТ могат да поискат и при рутинно спиране на автомобил. В случай че, чрез използването на полеви тест, бъде установена концентрация на наркотици в изследваната слюнка, водачът се изпраща за изследване на кръв и урина. 

За това изследване се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. Изследването трябва да се извърши в срок от 45 минути след установяване на нарушението. Това важи за случаите, в които нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за извършване на медицинското изследване. В останалите случаи срокът за взимане на пробите е 120 минути.

Съществуват и определени изисквания, свързани със спазването на медицинския протокол във връзка с взимането и съхранението на пробите. Отклонението от тях може да доведе до отпадане валидността на взетите проби.

Наказания за шофиране след употреба на наркотици

Предвидените в закона наказания за шофиране след употреба на наркотици са няколко категории и се налагат едновременно. Това са:
1. лишаване от свобода от една до три години;
2. лишаване от право на дееца да управлява МПС;
3. прекратяване на регистрацията на МПС (за срок от 6 месеца до 1 година);
4. глоба от 500 до 1500 лв.
Конкретните размери на тези наказания се определят съобразно тежестта на престъплението.

ВАЖНО!!! През 2017 г. бяха приети промени в Наказателния кодекс, съобразно които при установяване на шофиране след употреба на наркотици, деецът не може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това означава, че във всички случаи срещу употребилия наркотици водач ще се води наказателно дело. То може да приключи с осъдителна или с оправдателна присъда.

Защита

В много случаи, установяването на шофиране след употреба на наркотици води до осъдителна присъда след споразумение с прокуратурата. В случаите, в които деецът има чисто съдебно минало, присъдата е условна. До този изход се стига обикновено тогава, когато има действителна употреба на наркотични вещества непосредствено или в близко време преди шофиране.

Съществуват множество хипотези на защита, които не можем да обхванем в настоящия анализ, но ще разгледаме най – често срещаните. Те са две.

Хипотеза 1: Употреба на наркотици известно (по – дълго) време преди шофиране

Колко би било това по – дълго време зависи от всеки конкретен случай и от физиологичните особености на конкретния употребяващ. Във всички случаи, обаче, това е легитимна линия на защита. С цел подобряване на шансовете за успешното ѝ провеждане, твърдението за употреба преди два – три дни, например, трябва да се заяви при установяване на концентрацията.

Хипотеза 2: Употреба на лекарства, съдържащи наркотици по медицински предписания

При взимането на проба за установяване употребата на наркотични вещества се съставя протокол по образец. В този протокол следва да се отбележи, че деецът приема определени лекарства по медицински предписания. В него се вписват конкретните лекарства и лекарят, който ги е предписал. Наличието на медицинско предписание и липсата на предупреждение от лекуващия лекар или в листовката на съответния медикамент, е основание за изключване на субективната страна на престъплението, а оттам и до отпадане на наказателната отговорност.

В заключение

Както при всеки наказателноправен въпрос, така и въпросът за защитата при установяване на шофиране след употреба на наркотици се решава за всеки конкретен случай. Въпреки това, обаче, съществуват общи методи на защита, като на първо място следва да се потърсят процедурни нарушения. На второ място, следва да се търси установяване на времето на употреба, както и изтекъл ли е ефектът на съответното наркотично вещество. На трето място, от особена важност е да се отбележи, че шофирането след употреба на наркотични вещества е престъпление, извършено при условията на пряк умисъл. Това означава, че в случаите, в които деецът изобщо не е знаел, че употребява наркотични вещества, той не следва да носи наказателна отговорност.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защита правата на обвиняемите и подсъдимите, четете в секцията „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага специализирана правна помощ при полицейско и прокурорско задържане, задържане под стража и при образувани досъдебни производства и съдебни наказателни дела.

За контакт:
тел. 0887 87 55 88
email: office@petkovalegal.com
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48,
ет. 2, офис 207

4 thoughts on “Шофиране след употреба на наркотици. Наказания”

  1. Здравейте, законно ли е да ни отбиват от пътя(било то по път за работа, пътуване и т.н) и да ни размотават по час и на горе в службите на кат? Преди месец ми се случи, да бъда спрян и от единия край на града трябваше да отида до другия край придружаван от патрулката, за да ме тестват с дръг тест 5000. Аз притеснения за теста нямах, но определено не бях окей да ми губят времето за такива глупости. Като искат да тестват, не трябва ли да бъде директно в мобилна лаборатория? Друг е въпроса, че няма обучени служители които да работят с машините и се налага понякога да чакаме допълнително и тях да дойдат от „някъде си“

    1. Здравейте.
      Проверката за употреба на алкохол и/или наркотични вещества/техни аналози следва да се извърши на място с техническо средство (за алкохол), респ. тест (за наркотици и техни аналози).
      Единствено, в случай че при проверката на място бъде установена употреба на алкохол (над 0,5 промила)/наркотични вещества/техни аналози, се съставя акт за установяване на административно нарушение/протокол за установяване употребата на наркотични вещества, като само тогава проверяваното лице следва да се изпрати на „друго място“, а именно в лаборатория след попълване на талон за медицинско изследване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *