Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Шофиране след употреба на наркотици

Предвид зачестилите случаи на запитвания към Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“, свързани с образуване на досъдебни производства при установяване на шофиране след употреба на наркотици, решихме да разделим въпроса от темата за шофирането в нетрезво състояние и да го разгледаме отделно и по – подробно.

Кои вещества представляват наркотици?

Наркотици са всички вещества, изчерпателно предвидени в закона. „Изчерпателно“ означава, че ако даден опиат не е класифициран като наркотик или негов аналог, то за шофирането след неговата употреба не следва да се налага наказание. Това се отнася най – вече до т. нар. дизайнерски наркотици, които все още не са установени по състав, съответно не са включени в законодателството.

В тази секция е важно да се отбележат някои особености, свързани с определянето на веществата като наркотични. На първо място, съществуват три групи наркотични вещества:

1. високорискови, забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях са канабис, амфетамини, метаамфетамини, LSD, псилоцибин и др.
2. високорискови, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях е една от най – често срещаните съставки на сиропите за кашлица – кодеинът. Към тази група спадат и бензодиазепините, които са основна съставка на диазепама;
3. рискови, разрешени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях е алпразоламът, които е една от съставките на ксанакса.

Така може да се окаже, че водачът е приемал лекарства, чрез които е употребил наркотици без да разбере. За един такъв случай Ви разказахме в статията „Тротинетки и опиати. Случай от кантората“.

На второ място, според Наказателния кодекс, престъпление е налице при шофиране след употреба на наркотици или техни аналози. Разпоредбата, обаче, е изключително неточна. Това е така, тъй като формулировката шофиране след употреба на наркотици може да означава от няколко часа до няколко дни, след като наркотикът е спрял да действа на употребяващия. Налагането на наказание в тези случаи е неоправдано. На първо място, употребата на наркотици според българския закон НЕ е забранена. 

Тук под „употреба“ се има предвид личната или самопредписана за медицински цели употреба (без лекарско предписание, напр. употреба на марихуана при онкологично заболяване с цел увеличаване на апетита). Освен това, с тази формулировка на разпоредбата се нарушава духа на закона. Това е така, тъй като идеята за криминализиране на шофирането след употреба на наркотици е свързана с необходимостта от превенция на ПТП, предизвикани от дрогирани водачи, поради невъзможността им правилно да контролират реакциите си и да взимат адекватни решения на пътя.

Времето, обаче, в което тестовете на КАТ и кръвните и уринни тестове отчитат наличието на наркотици в организма на водача, могат да надвишават времето, през което същите тези наркотици въздействат на способността му за шофиране. Ето защо следва да бъде криминализирано шофирането „под въздействие“ на наркотици, а не след употребата им.

Кога е налице престъпление шофиране след употреба на наркотици?

Простият отговор на този въпрос е „винаги“. Това е така, тъй като българското законодателство не предвижда граници, в рамките на които осъществяването на шофиране след употреба на наркотици е забранено. Критериите за това се определят от техническите характеристики на използваните тестове. И по – точно от това каква концентрация могат да засичат. На база на това се прилагат неясни критерии за средни стойности за еднократна употреба. Няма и ясни критерии колко време след употреба на наркотици шофирането е престъпление. Такива се прилагат според всеки конкретен случай.

Служителите на сектор „Пътна полиция“ използват два вида тестове. Това са Dräger DrugCheck 3000 и Dräger DrugTest 5000. Тези тестове засичат няколко от най – разпространените видове наркотици и при следните нива:
1. амфетамини: 50 ng/mL;
2. метаамфетамини: 35 ng/mL (за еднократен „нормален“ прием се счита количество под 100 ng/ml за лица без развита зависимост);
3. кокаин: 20 ng/mL;
4. опиати (морфин): 20 ng/mL;
5. THC (марихуана): 5 ng/mL;
6. бензодиазепини (диазепам): 15 ng/mL;
7. метадон: 20 ng/mL.

Наличието на горните количества зависи от много физиологични фактори, свързани с конкретния употребяващ. Поради това, не може да се каже, например, колко цигари марихуана трябва да е изпушил съответния водач, за да му покаже полевия тест резултат 5 ng/mL и повече.

От друга страна, съдебната практика дава някои насоки по отношение на това колко време след употребата на дадено наркотично вещество е възможно кръвната проба да се окаже положителна. Така, например, при установена концентрация в кръвта на наркотични вещества над „еднократния нормален прием за лице без зависимост“ се смята, че веществото е употребено до 12-я час от вземане на кръвната проба. 

Според медицинските данни в съдебната практика наркотичните вещества се елиминират по-дълго от организма, отколкото алкохолът, който се елиминира за часове. Най-кратко време наркотичното вещество се задържа в кръвта и оралната течност, като за метамфетамина, например, това е средно 24 до 36 часа след еднократна употреба от хора без зависимост. В урината се задържа по – дълго и може да бъде открит до три – четири дни след употреба.

Процедура за установяване на шофиране след употреба на наркотици

Проверката за шофиране след употреба наркотици се извършва при наличие на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС. Такава проверка, обаче, служителите на КАТ практически осъществяват най – често при рутинно спиране на автомобил, макар да нямат законово основание за това. В случай че, чрез използването на полеви тест, бъде установена концентрация на наркотици в изследваната слюнка, водачът се изпраща за изследване на кръв и урина. 

За това изследване се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. Изследването трябва да се извърши в срок от 45 минути след установяване на нарушението. Това важи за случаите, в които нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за извършване на медицинското изследване. В останалите случаи срокът за взимане на пробите е 120 минути.

Съществуват и определени изисквания, свързани със спазването на медицинския протокол във връзка с взимането и съхранението на пробите. Отклонението от тях може да доведе до отпадане валидността на взетите проби.

Наказания за шофиране с наркотици

Предвидените в закона наказания за шофиране след употреба на наркотици са няколко категории и се налагат едновременно. Това са:
1. лишаване от свобода от една до три години;
2. лишаване от право на дееца да управлява МПС;
3. прекратяване на регистрацията на МПС (за срок от 6 месеца до 1 година);
4. глоба от 500 до 1500 лв.
Конкретните размери на тези наказания се определят съобразно тежестта на престъплението.

ВАЖНО!!! През 2017 г. бяха приети промени в Наказателния кодекс, съобразно които при установяване на шофиране след употреба на наркотици, деецът не може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това означава, че във всички случаи срещу употребилия наркотици водач ще се води наказателно дело. То може да приключи с осъдителна или с оправдателна присъда.

Защита при повдигнато обвинение за шофиране след употреба на наркотици

В много случаи, установяването на шофиране след употреба на наркотици води до осъдителна присъда след споразумение с прокуратурата. В случаите, в които деецът има чисто съдебно минало, присъдата е условна. До този изход се стига обикновено тогава, когато има действителна употреба на наркотични вещества непосредствено или в близко време преди шофиране.

Съществуват множество хипотези на защита при повдигнато обвинение за шофиране след употреба на наркотици, които не можем да обхванем в настоящия анализ, но ще разгледаме най – често срещаните. Те са две.

Хипотеза 1: Употреба на наркотици известно (по – дълго) време преди шофиране

Колко би било това по – дълго време зависи от всеки конкретен случай и от физиологичните особености на конкретния употребяващ. Във всички случаи, обаче, това е легитимна линия на защита. С цел подобряване на шансовете за успешното ѝ провеждане, твърдението за употреба преди два – три дни, например, трябва да се заяви при установяване на концентрацията.

Хипотеза 2: Употреба на лекарства, съдържащи наркотици по медицински предписания

При взимането на проба за установяване употребата на наркотични вещества се съставя протокол по образец. В този протокол следва да се отбележи, че деецът приема определени лекарства по медицински предписания. В него се вписват конкретните лекарства и лекарят, който ги е предписал. Наличието на медицинско предписание и липсата на предупреждение от лекуващия лекар или в листовката на съответния медикамент, е основание за изключване на субективната страна на престъплението, а оттам и до отпадане на наказателната отговорност.

В заключение

Както при всеки наказателноправен въпрос, така и въпросът за защитата при установяване на шофиране след употреба на наркотици се решава за всеки конкретен случай. Въпреки това, обаче, съществуват общи методи на защита, като на първо място следва да се потърсят процедурни нарушения. На второ място, следва да се търси установяване на времето на употреба, както и изтекъл ли е ефектът на съответното наркотично вещество. На трето място, от особена важност е да се отбележи, че шофирането след употреба на наркотични вещества е престъпление, извършено при условията на пряк умисъл. Това означава, че в случаите, в които деецът изобщо не е знаел, че употребява наркотични вещества, той не следва да носи наказателна отговорност.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защита правата на обвиняемите и подсъдимите, четете в секцията „Наказателно право„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя адвокатска защита за шофиране под въздействие на наркотици, както и специализирана правна помощ при полицейско и прокурорско задържане, задържане под стража и при образувани досъдебни производства и съдебни наказателни дела.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

134 Comments

 • Мартин Иванов
  Отговор 02.02.2020 at 9:34

  Здравейте, законно ли е да ни отбиват от пътя(било то по път за работа, пътуване и т.н) и да ни размотават по час и на горе в службите на кат? Преди месец ми се случи, да бъда спрян и от единия край на града трябваше да отида до другия край придружаван от патрулката, за да ме тестват с дръг тест 5000. Аз притеснения за теста нямах, но определено не бях окей да ми губят времето за такива глупости. Като искат да тестват, не трябва ли да бъде директно в мобилна лаборатория? Друг е въпроса, че няма обучени служители които да работят с машините и се налага понякога да чакаме допълнително и тях да дойдат от „някъде си“

  • Силвия Петкова
   Отговор 05.02.2020 at 16:01

   Здравейте.
   Проверката за употреба на алкохол и/или наркотични вещества/техни аналози следва да се извърши на място с техническо средство (за алкохол), респ. тест (за наркотици и техни аналози).
   Единствено, в случай че при проверката на място бъде установена употреба на алкохол (над 0,5 промила)/наркотични вещества/техни аналози, се съставя акт за установяване на административно нарушение/протокол за установяване употребата на наркотични вещества, като само тогава проверяваното лице следва да се изпрати на „друго място“, а именно в лаборатория след попълване на талон за медицинско изследване.

 • Галина Банчева
  Отговор 01.03.2021 at 18:14

  Здравейте!
  Синът ми е хванат с наркотично марихуана 0,5 , като е шофирал колата. Взели са му проба с това дрегера. Взели са му номерата на колата и книжката.
  Каква ще бъде глобата и имат ли право да му взимат номерата на колата?
  Благодаря ви!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 01.03.2021 at 18:51

   Здравейте, г-жо Банчева.
   Във всички случаи на шофиране след употреба на наркотици се ангажира наказателна отговорност. Тоест, на сина Ви ще бъде повдигнато обвинение. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от триста до хиляда лева. Също така, във всички случаи се отнема регистрацията на автомобила (свалят се номерата) и временно се отнема свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността.
   В зависимост от това дали синът Ви е употребил наркотичното вещество в близко време преди проверката или няколко дни преди това, възможно е да се говори за осъдителна, но е възможно и да се потърси оправдателна присъда.
   Добре е да имате предвид, че наказателните дела се решават за всеки конкретен случай и без преглед на конкретните факти по конкретния случай на сина Ви не е възможно да се прецени каква линия на защита ще следва да се предприеме.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • Галина Банчева
    Отговор 02.03.2021 at 19:13

    Много благодаря за бързия и точен отговор !

 • Иван
  Отговор 01.03.2021 at 19:42

  Знаете ли защо намирам смисъл да коментирам тук? Защото искам да дам една идея на адвокати, та евентуално поровят и постигнат правилната посока. Та, лично аз съм активен шофьор от 2009та. Във всеки един момент от които имам книжка и ми е бил направен тест той е щял да е положителен, което е крайно възмутително, нали? И на мен не ми харесва, и аз съм баща, и аз искам сигурност на пътя. От
  друга страна, за това време катастрофи по моя вина имам 2: Едно осуркване на паркинг като млад шофьор(разбира се още няколко дребни, все пак живея в София) и едно леко побутване отзад, тъй като се разсеях. Без сериозни щети, случва се ба всеки мисля.
  От друга страна, имам един път 400, втори 200лв подкупи за да не ми направят тест. Тест щяха да ми правят защото им излизаше че съм че (веднъж в живота ми) са ме заловили с марихуана. Най-страшното при употребата на марихуана е да те хванат, както са казали хората. Тогава нямаха тест и ми се размина само с държане.
  Та, от много добре развитото по-горе и от първо лице, реално застрашен, а не опасен: тестовете! Криминализирана е употребата, а не въздействието, тъй като няма как да се определи точно.
  Защо тогава са се спрели и са избрали да използват тестовете от серията, които биха „хванали“ и отчели употреба, възможно най-назад във времето? Какво се цели? Безопасност, или Да останем без млад неосъждан шофьор… Аз лично не разбирам. Очевадно от казаното употребявам наркотици и то не от вчера. Обаче колкото и някой да не доумява, го правя разумно и не съм под въздействие когато шофирам. Обаче всеки тест би ме вкарал в криминалните хроники. Ако използват не по-малко надеждните тестове, но по-слабислаби ще си постигнат резултата и ще се избегне например ситуация в която неразумен дрифтър предизвика верижна катастрофа на цариградско в Сряда, а в 6та пострадала кола се вози млад, интелигентен, амбициозен младеж, който в събота е бил на купон и е пушил трева за да разпусне. Та в този случай, виновен ще е тоя в 6тата кола, защото на всички ще им правят тестове, нали така? И никой няма да му плати щетите, а даже ще трябва той да плаща, нали така? И ще си му повдигнат обвинения и ще го оставят без книжка, а и ще му съсипят кариерата и възможността за развитие, нали така? И това следва да е справедливо и правилно, така ли? А може да се избегне изключително лесно, но някой трябва да си мръдне пръста…

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 02.03.2021 at 10:25

   Здравейте.
   Благодаря Ви за подробния коментар. Действително и особено, ако не е дадена кръвна проба, много трудно се доказва водачът бил ли е под въздействието на наркотичното вещество или е употребил преди три дни. Проблемът е и технически, и законодателен. Първо, заради това, че използваните тестове установяват употреба на наркотични вещества, когато употребилият не се намира под тяхното въздействие и второ, заради това, че Наказателният кодекс криминализира шофирането „след употреба“ на наркотични вещества и техни аналози, а не „под въздействието“ на такива вещества. Смисълът да бъде престъпно това деяние е да не се допускат неадекватни шофьори на пътя, тъй като са опасни за себе си и за околните.
   При тази формулировка излиза, че е криминализирана употребата, което е недопустима държавна намеса в правото на личен живот на гражданите.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • ГКУХК
    Отговор 01.06.2021 at 20:14

    като си невинен и да чакаш пробата на ВМА и 2 мсеца и полвина да ти вземат книжката без да си виновен .да ти обискират дома и автомобила .всичко това докато се прибираш от работа .и накря от полицията ти званят че ПРОБАТА ЗА НАРКОТИЧНИ ВАШТЕТВА Е ОТРИЦАТАТЕЛНА.и после наможем да садим МВР а трябва да садим даржавата.а ако ни спрат и да ми спретнат саштия номер че пак 3 месеца да седя без книжка.заради грешките на тестовете на КАТ

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 03.06.2021 at 12:54

     Здравейте.
     В конкретния случай исковете са насочени именно към Министерството на вътрешните работи, в качеството му на държавен орган.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     • ГКУХК
      03.07.2021 at 21:35

      БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ,ПО ЗАКОН ЗА ПОСТРДАЛИТЕ (ОТ ФАЛШИВО ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОБИ ЗА НАРОТИЦИ НА КАТ)НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ КОМПЕСАЦИИ.

     • адв. Силвия Петкова
      06.07.2021 at 10:25

      Напротив. Всяко увреждащо действие на администрацията подлежи на компенсация, стига претърпените вреди да бъдат доказани.
      Поздрави,
      адв. Силвия Петкова


      Адвокатска кантора “Петкова”
      За контакт:
      тел. 0885 47 77 57
      email: office@petkovalegal.com

 • Пепа
  Отговор 02.03.2021 at 22:17

  Здравейте! Синът ми е спрян на 27 02 2021 година в 22 и 40 минути за проверка за алкохол и наркотици. Спрян е по време на шофиране със сигнал на полицейска кола, като преди това е минал край колата без никакви нарушения. Прави се тест за алкохол който е 0 промила. Да отбележа, че синът ми е на 18 години и е водач на превозно средство от един месец, за първи път е спрян за такава проверка, и е в тъмен участък вследствие на което се е притеснил видимо .Полицейските служители решават да го тестват за наркотици, но нямат такива тестове в тях или не знам защо са повикали други колеги. През това време го държат извън колата. Правят му се два пъти тест Drager DrugTest 5000 .,който не отчитат нищо Тестовете са били правени в 23 50 часа, час и половина след спирането. Вследствие му се пише талон за изследване на кръвта на която синът ми е заявил че отказва и се подписва на акт който не е прочел че въобще е отказал всякакви видове тестове Акт е връчен в 00 и 25 часа на 28 02 2021 година Бихте ли ни дали някаква надежда за положителен изход от тази ситуация! Синът ми е без свидетел в момента на провеждане на всички проби. Свидетели на полицейския служител са също полицейски служители Благодаря Ви предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.03.2021 at 9:39

   Здравейте.
   В този случай единствената вероятна възможност за реакция е чрез Автоматизираната информационна система „Видеонаблюдение на пътния контрол“, с която са оборудвани автомобилите на секторите и отделите „Пътна полиция“ и с които автомобили поначало следва да се осъществяват проверките на пътя. Необходимо е да се прегледат подробно издадените документи – акт за установяване на административно нарушение и впоследствие, наказателно постановление, тъй като в 99,9% от случаите в тях има обичайни процесуални грешки, които водят до формална отмяна без да се разглежда случая по същество.
   Предвид, че казусът е административно – наказателен, въпросът за възможностите за защита следва да се реши за всеки конкретен случай след подробен преглед на наличната документация. Горното са само общи насоки.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Димитър
  Отговор 05.03.2021 at 17:37

  Здравейте! При проверка с дрегер 5000 излизат положителни проби на амфетамин, метаамфетамин, кокаин и метадон. Следва задържане за 24ч. и предоставяне на кръвна проба на медицинска лаборатория ВМА. Колко време е нужно да се разбере резултата от кръвния тест след като пробата е дадена на 20.01.21г, а днес е 05.03.21г и все още няма резултат. Имат ли някакъв срок за изпълнение и колко е? Не съм употребявал и 1м и половина вече съм без книжка и работа, заради грешка на дрегер очевидно. Как може да се задействат нещата резултата да излезе по-скоро. Звънял съм във ВМА, при което отговора беше, че нямат право да ми дадат каквато и да било информация, а предоставят единствено такава на служителите от МВР или по-точно водещата делото, с която като говорих ми обясни, че все още няма развитие по случая. Нямат ли определен срок?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 07.03.2021 at 10:42

   Здравейте.
   Срокът за обработване на кръвните проби е медицински въпрос, поради което не е обект на законодателно уреждане. В практиката ми се е случвало резултатът от кръвна проба да стане известен седмица след взимането, случвало ми се е това да стане и след три месеца. Имайте предвид, че е по – вероятно резултатът от кръвната проба да е готов и да е изпратен на компетентния полицейски орган, но последният да се бави с предприемането на съответни действия.
   Също така, моля да имате предвид, че впоследствие, ако кръвната проба излезе чиста, ще имате право на обезщетение за оставането без книжка и без работа, заради грешни показания на Dreger Drug Test 5000. Обезщетението е както за претърпени неимуществени вреди, така и под формата на имуществени вреди, изразяващи се в работните заплати, които не сте получил.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  • İvan
   Отговор 08.03.2021 at 16:27

   Shte mojeshli da si kajesh nomera i na men sishto mise sluci

   • адв. Силвия Петкова
    Отговор 08.03.2021 at 20:41

    Здравейте.
    За запазване на час за консултация, можете да позвъните на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
    Поздрави,
    адв. Силвия Петкова

  • Кристиян
   Отговор 31.03.2021 at 17:19

   ИЗЛЕЗНАХА ЛИТИ ТЕСТОВЕТЕ

  • Петър
   Отговор 20.04.2021 at 22:58

   Излезнаха ли твойте резултати димитър или още чакаш

  • Петър
   Отговор 20.04.2021 at 23:00

   Излезнаха ли твойте резултати димитър или още чакаш

 • И. Димитрова
  Отговор 11.03.2021 at 1:45

  Здравейте, приемам Клонарекс по лекарско предписание поради лечение на паническо разтройство. Ако ме спрат от КАТ дрегерът ще отчете ли лекарството? Как да процедирам ако дрегерът го отчете – да се съглася ли на кръвен тест или да откажа? Ако откажа, ще ми свалят ли номерата на автомобила, ще ми вземат ли книжката? Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 11.03.2021 at 8:39

   Здравейте.
   Лекарството Клонарекс съдържа Клоназепам, което представлява рисково вещество, разрешено за употреба в хуманната медицина и може да се засече при кръвен тест, но не и при Dreger DrugTest 5000, което техническо средство се използва за проверки от страна на КАТ. По характеристика Dreger DrugTest 5000 засича амфетамин, метамфетамин, опиати (хероин, морфин), кокаин, бензодиазепин, канабис (марихуана), метадон и кетамин.
   Във всички случаи, когато лекарствен продукт, съдържащ наркотично вещество е предписан от лекар, по – добре е да се направят тест и химически анализ, отколкото да се откаже проба, тъй като последното води до отнемане на регистрацията на автомобила за 6 месеца, отнемане на свидетелството за управление на МПС за 2 години и налагане на глоба в размер на 2000 лв.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • Архитект
    Отговор 10.06.2021 at 20:01

    Клоназепам ще даде положителна проба за бензодиазепини.

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 16.06.2021 at 14:30

     При използване на Dreger DrugTest 5000, да, защото това техническо средство може да засича бензодиазепини.
     При използване на Dreger DrugCheck 3000, ще се получи положителна проба за опиати, тъй като това техническо средство няма възможности за засичане конкретно на бензодиазепините.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 • Иван
  Отговор 21.03.2021 at 10:35

  Здравейте,
  При спиране за пътна проверка и последващ положителен слюнчен резултат (действителен или фалшиво-положителен) за канабис, но отрицателен кръвен тест, кой е решаващ. Прави ли се тест на урина? Тъй като при този тест метаболити от употреба могат да се засекат дълго време след употреба. В такъв случай кой тест е от значение, отрицателния кръвен или положителния уринен?
  Благодаря предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.03.2021 at 13:13

   Здравейте.
   Законът предвижда два варианта за изпробване за употреба на наркотични вещества:
   1. с тест (Dreger Drug Test 5000);
   2. с химико – токсикологично лабораторно изследване.
   В случай че проверяваното лице не приеме показанията на теста, може да даде проба за химико – токсикологично лабораторно изследване. Именно резултатите от последното се взимат предвид при решаване на въпроса извършено ли е закононарушение или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.03.2021 at 14:03

   Здравейте.
   Законът предвижда два начина за изпробване на водачи на моторни превозни средства за употреба на наркотични вещества:
   1. с тест (Dreger Drug Test 5000);
   2. с химико – токсикологично лабораторно изследване.
   Ако проверяваното лице не приема показанията на теста, може да даде проба за химико – токсикологично лабораторно изследване, чийто резултат е краен и се взима предвид при решаване на въпроса за отговорността на проверявания.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Кристиян
  Отговор 26.03.2021 at 0:05

  Здравейте! При проверка с дрегер 5000 излизат положителна проба на кокаин.
  Следва задържане за 24ч. и предоставяне на кръвна проба на медицинска лаборатория.
  Колко време е нужно да се разбере резултата от кръвния тест след като пробата е дадена на 5.02.2021 а днес сме 26.03.2021.
  Как може да се задействат нещата резултата да излезе по-скоро.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 26.03.2021 at 19:40

   Здравейте.
   Няма законовоопределен срок, в който да бъдат предоставени резултатите от кръвната проба, нито законов механизъм за ускоряване на процедурата. В практиката случаи, в които резултатите са излизали след седмица, но има случаи, в които резултатите са излизали и след 3-4 месеца.
   Моля да имате предвид, че резултатите се изпращат директно на органите на досъдебното производство. В случай че и кръвната проба е положителна, ще Ви се обадят за привличане в качеството на обвиняем. Ако сте употребил наркотика няколко дни преди проверката, възможно е провеждане на защита.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • Кристиян
    Отговор 26.03.2021 at 19:49

    Благодаря не съм употребявал никакви наркотични вещества.

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 26.03.2021 at 21:26

     Ако не сте употребявал, възможно е пробата отдавна да е излязла, да е отицателна, преписката да е прекратена и никой да не Ви е уведомил.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова

     • Кристиян
      01.04.2021 at 13:07

      Ходих до районото питах за изследванията каза че още не са излезнали резелтатите както си проверя книжката в актове онлайн излиза ми че имам само не платен акт за аптечка ако отида в кат да провера дали ще ми каж дали е излезнало нещо и може ли да ми върнат книжката

  • Петър
   Отговор 29.03.2021 at 23:44

   Как се развиха нещата при теб,още ли чакаш резултатите.Ако искаш си кажи номера да си поговориме за някои неща

   • Кристиян
    Отговор 31.03.2021 at 17:21

    Да ощте чакам

    • Husein
     Отговор 15.04.2021 at 21:39

     Чакашли още брат

     • Полина
      23.09.2021 at 9:32

      Здравейте, при проверка за наркотици с Drug тест 5000 на моят приятел пробата излезе положителна , беше задържан и отведен в спешното за кръвна проба и в районното управление за задържане. Пробата беше положителна за амфетамин и метамфетамин , той и с условна присъда за отнемане на книжка преди 2 години за положителен тест, какви са опциите за защита, ако и кръвната проба излезе положителна? Има ли вероятност от лишаване от свобода? Какви други медикаменти могат да дадат положителна проба освен самите наркотични вещества?

     • адв. Силвия Петкова
      28.09.2021 at 20:49

      Здравейте.
      Когато има нарушена условна присъда, изтърпява се наказанието, наложено по условната, а след изтърпяването му се търпи и наказанието за новото престъпление. Опциите за защита зависят от материалите, събрани срещу него по конкретното дело, като вкл. е възможно да се обоснове наличие на наркотична зависимост, което е основание за невменяемост в определени случаи.
      Не съществуват лекарства, които могат да дадат положителна проба за амфетамини и метаамфетамини. Когато са употребени лекарства със съдържание на наркотични вещества, дръг тестът показва или „опиати“, или „бензодиазепини“, в зависимост от вида медикамент и съдържанието му.
      В тази ситуация, ангажирането на адвокат по наказателно право е силно препоръчително.
      Поздрави,
      адв. Силвия Петкова


      Адвокатска кантора “Петкова”
      За контакт:
      тел. 0885 47 77 57
      email: office@petkovalegal.com

    • Петър
     Отговор 15.04.2021 at 21:49

     Чакашли о ще брат резултатите

     • Кристян
      15.04.2021 at 21:57

      Да чакам вече се минаха 2 месеца и полувина.
      При тебе как вървят нещата.

 • Петко
  Отговор 27.03.2021 at 15:52

  Кръвният тест показвали кога сам взимал последно и променеялисе нещто съда

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 29.03.2021 at 18:51

   Здравейте.
   Кръвният тест за употреба на наркотични вещества е само качествен, т.е. показва дали е употребено наркотично вещество и какво е то.
   За приблизителна преценка кога е последната употреба се използват съдебно – медицински експертизи, които, обаче, не могат да определят с точност времето на употреба.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Петър
  Отговор 30.03.2021 at 11:25

  Ако си вземал преди 15 дена можели да се защитиваш

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 30.03.2021 at 12:27

   Здравейте.
   Употребата на наркотични вещества не е престъпление. Престъпление е шофиране под въздействието на наркотици. Тоест, ако сте употребил наркотично вещество преди 15 дни, възможно е да се проведе ефективна защита по същество. Препоръчително е да се обърнете към специалист в областта.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  • Боби
   Отговор 30.03.2021 at 13:54

   На теб излезна ли ти положителен на 15- ия ден.Ако да за каква субстанция?

  • Боби
   Отговор 30.03.2021 at 16:17

   На теб на 15-ия ден ли ти отчете позитивен резултат.Ако е така за каква субстанция ти отчете положителен?Благодаря предварително.

 • Кристиян
  Отговор 02.04.2021 at 20:40

  Ходих до районото питах за изследванията каза че още не са излезнали резелтатите както си проверя книжката в актове онлайн излиза ми че имам само не платен акт за аптечка ако отида в кат да провера дали ще ми каж дали е излезнало нещо и може ли да ми върнат книжката

  • Петър
   Отговор 16.04.2021 at 12:28

   Брат кажи си номера да се чуем

 • Кристян
  Отговор 15.04.2021 at 12:51

  Здравейте минаха се 2 месеца и полувина и още няма кръвни изследвания.
  В акта ми пиша че ми е издаден мелицински талон за изследвания а при мен такъв талон няма ако отида до болницата където ми взимаха кръв може ли да ми извадат талонът да го имам.
  Ако си направя мой кръвен тест ще важи ли пред кат.

  • Петър
   Отговор 19.04.2021 at 15:37

   Чакаш ли още брат резултатите аз сам от бургас вие от къде сте

   • Кристян
    Отговор 19.04.2021 at 15:41

    Да още чакам а ти колко време чакаш

    • Петър
     Отговор 19.04.2021 at 15:49

     06.02 един ден след тебе на тебе какво ти изкара дрегера на мен амфетамин от къде си

     • Кристян
      19.04.2021 at 15:54

      Ако искаш си дай номера да говорим

 • Петър
  Отговор 19.04.2021 at 16:30

  0899601745

 • Кристян
  Отговор 20.04.2021 at 9:48

  Здрасти ето моят номер когато можеш ми звъни понеже аз не мога и да говорим.0879543453

 • Кристян
  Отговор 20.04.2021 at 9:51

  Звъни ми ти когато можеш че на мен ми дава като заето както ти звъня

 • Кристян
  Отговор 22.04.2021 at 19:18

  Здравейте имам следния въпрос.
  Ако отида и си направя мой кръвни тест ще важи ли пред съда или пред кат.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 22.04.2021 at 22:52

   Не.
   В закона са уредени изчерпателно лабораториите, в които се изследват кръвните проби за употреба на наркотични вещества, както и редът за тяхното взимане и изследване.
   Освен това, логически не е възможно да дадете кръв месеци след случая и този резултат да важи пред органите на досъдебното производство за същия случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • Кристиян
    Отговор 09.05.2021 at 15:29

    Здравейте ходих до кат питах за книжката си минаха вече 3 месеца и нямам резултати от кръвните проби.
    Имам един въпрос като съм се подписал на един докумен къде пише от 6 до 18 месеца да седа без книжка докато излезат кръвните нещо може ли да се направи

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 09.05.2021 at 22:03

     Здравейте.
     Зависи от резултата от кръвните изследвания. В случай че са отрицателни, книжката ще Ви бъде възстановена. В случай че са положителни, срещу Вас ще бъде образувано досъдебно производство и книжката ще бъде задържана до решаване на случая, но не повече от 18 месеца.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова

 • Янко
  Отговор 13.05.2021 at 18:09

  Здравейте моя въпрос е следния как би показало дрегера че съм употребявал наркотично вещество след като никога несъм употребявъл и дали има вероятност дрегера да отчете тази положителна проба при употребяване единствено на енергийни напитки

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 14.05.2021 at 15:02

   Здравейте.
   В последните два – три месеца в кантората получихме множество сигнали за фалшиво положителни дръг тестове, както и за дръг тестове, които са показали положителен резултат след употреба на енергийни напитки. В тези случаи, задължително е необходима кръвна проба, която да установи точността на дръг теста.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   гр. София
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Георги
  Отговор 05.06.2021 at 12:26

  Добър ден!Взеха ми книжката след отказ да дам проба за наркотици бях лишен от шофиране за 2години и глоба от 2000лв тези 2 години изминаха даже вече три въпроса ми е има ли някаква давност тази глоба или трябва да я платя за да си взема книжката

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.06.2021 at 11:42

   Здравейте.
   Към настоящия момент няма възможност да се отнема книжката, респ. да не се връща книжка, заради неплатени глоби. Последните подлежат на принудително изпълнение, но книжката трябва да се върне.
   Давностният срок за изпълнение на наложеното с влязло в сила наказателно постановление наказание е две години, като той може да спиран и прекъсван. При изтичане на 4 години и половина от налагане на наказанието, глобата не подлежи на изпълнение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Димитър велешки
  Отговор 22.06.2021 at 0:51

  Днес ми направиха тест дръг чекн3000 исках 5000 те казаха всички искате 5000 не дадох кръвна проба от 8 дена не бях пипал нищо преди три дена бях пушил мерихуана не показа имам ли право на възражения и обжалване

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 23.06.2021 at 12:49

   Здравейте.
   Ако DrugCheck 3000 не е показал положителна проба, няма срещу какво да възразявате или да обжалвате.
   Ако пробата е положителна, тогава се повдига обвинение за извършено престъпление и в този случай имате право на защитник – адвокат по наказателно право.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

  • Кирил
   Отговор 14.02.2022 at 13:46

   Извадил си късмет,че не са ти дали 5000!При ДръгЧек 5000 марихуаната показва до 10 и повече дни назад!Казал ми го е полицай!Така че радвай се и си мълчи по-добре!Отделно дръг чек 5000 дава повече отколонения от 3000 и това не се казва никъде,защото ще трябва да се премахнат съответните тестове и да се намерят други техники за тестване!Така предполагам!И двата дръгчека не показват реално,малко като тестовете за Ковид!Но нашата държава и по-скоро Патриотът от ВМРО и мой съгражданин,на който и двамата му сина употребяват, е подписал договор да се зареждат точно тези две машини(3000 и 5000)!Вадят ни престъпници без да сме такива!Ако аз съм пушил трева никога няма да се кача да карам,но и след като не бях пушил ми показа и бях с условна!Ако не беше трагично щеше да е смешно!

   • Станислав Станоев
    Отговор 07.08.2022 at 17:17

    Извинявай ,но можеш ли да кажеш като си получил условна кога ти върнаха книжката.Мерси.

 • Велислав
  Отговор 28.06.2021 at 18:36

  Здравейте,
  Бях спрях на сирени, претарашиха ми цялата кола и ми направиха тест за наркотици. Излезна отрицателен и си тръгнахме по живо по здраво,но не ми дадоха никакъв документ за проверката. Задължени ли са да ми издадът такъв или не.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.06.2021 at 19:58

   Здравейте.
   Задължително е издаването и връчването на протокол за проверка на превозно средство, кораб, въздухоплавателно средство, контейнер и на вещите, превозвани в тях.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Велислав
    Отговор 28.06.2021 at 20:19

    Тъй като нямам такъв издаден протокол,както и никакъв протокол за извършения ми отрицателен тест за наркотици. Какво мога да направя?

 • Борко
  Отговор 19.07.2021 at 17:12

  Бих искал да разбера след направен дръг тест5000 с положителна проба за канабис, нямам други провинения и отказах кръвен тест. Какво наказание бих очаквал и колко време без книжка…

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 20.07.2021 at 9:46

   Здравейте.
   Наказанията са еднакви при установяване на шофиране след употреба на който и да било от известните видове наркотични вещества. То се състои в лишаване от свобода до три години и отнемане на книжката за определен от съда срок, който зависи от определеното наказание „лишаване от свобода“. В обичайната практика, книжката се отнема за около 1 година.
   При правилно проведена защита, възможно е да се постигне максимално ниско наказание „лишаване от свобода“, чието изпълнение да бъде отложено (условно осъждане), както и да бъде постигнат по – нисък размер на наказанието лишаване от право да управлявате МПС. В редки случаи е възможно постигане и на оправдателна присъда.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Линдо
  Отговор 26.07.2021 at 20:35

  Здравейте, имам ли правото да излизам извън страната преди делото или след? Също така имам ли правото след условна присъда също да замина?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 26.07.2021 at 21:14

   Здравейте.
   Зависи от това дали Ви е наложена мярка за процесуална принуда „Забрана на обвиняемия/подсъдимия да напуска страната“.
   Ако Ви е наложена такава мярка, не можете да напускате страната.
   Ако не Ви е наложена такава мярка, можете да напускате страната.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Линдо
    Отговор 26.07.2021 at 22:08

    Благодаря, също да попитам гледат ли се чатове от телефон, въпреки че той не е доказателство ?

 • Асен
  Отговор 12.08.2021 at 19:04

  Здравейте преди пет месеца ми беше направен тест дрегер 3000 излезналаим положително което аз оспорвам сас тях почертавам не взимам наркотици затова ми предложеха тест кръв и урина 5 месеца нямам решение от кравната проба кам кого дасе обарна незнам свалиха номерата ок по законен ред е така ами защо ми взеха талоните на колата и кадето и да ида нямям отговор ако някой може дами помогне нека се обади на тел.0893266640 благодаря предварително

 • Асен
  Отговор 12.08.2021 at 19:11

  Имат ли право до вземат талоните на колата и по колко време се чака решението от кравниа тест наказателниа кодекс пише до 45 минути трябва дасе установи резултатат а за заселените места 120минути кадеса моите права децата спряха градини аз се наложи да сменя работата та по зле от това незнам на каде

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 13.08.2021 at 12:01

   Здравейте.
   В Наказателния кодекс, а и в нито един нормативен акт не съществува разпоредба, според която резултатите от кръвната проба да трябва да бъдат готови в рамките на 45 минути. Съществува единствено задължение за проверяваното лице да се яви в рамките на 45 минути в лечебно заведение за даване на биологична проба за химикотоксикологично изследване за употреба на наркотични вещества. Няма законовоопределен срок, в рамките на който лечебните заведения да са длъжни да обработват пробите. В зависимост от населеното място, това може да стане в интервал между един и шест месеца.
   В случай че резултатът от кръвната проба е отрицателен, ще имате право на обезщетение за времето, в което незаконно сте останал без книжка, както и за причиненото неудобство от свалянето на номерата на автомобила, осъщественото полицейско задържане и проведения личен обиск при задържането. В случай че упражнявате трудова дейност, която изисква шофиране и сте загубил работата си, заради незаконно отнемане на книжката, можете да потърсите и обезщетение за оставането без работа.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Полина
  Отговор 23.09.2021 at 9:38

  Здравейте, при проверка с DrugTest 5000на приятелят ми излезе положителна проба за амфетамин и метамфетамин, беше отведен за кръвна проба и задържан за 24ч. Той е с условна присъда (до юни 2022) за отнемане на книжката отново след положителен тест, какви са опциите за защита, ако и кръвната проба излезе положителна? Има ли вероятност от други медикаменти (тип стероиди) да излиза положителна проба? Има ли вероятност да бъде обжалвана пробата? Предвижда ли законът лишаване от свобода?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.09.2021 at 20:50

   Здравейте.
   Когато има нарушена условна присъда, изтърпява се наказанието, наложено по условната, а след изтърпяването му се търпи и наказанието за новото престъпление. Опциите за защита зависят от материалите, събрани срещу него по конкретното дело, като вкл. е възможно да се обоснове наличие на наркотична зависимост, което е основание за невменяемост в определени случаи.
   Не съществуват лекарства, които могат да дадат положителна проба за амфетамини и метаамфетамини. Когато са употребени лекарства със съдържание на наркотични вещества, дръг тестът показва или “опиати”, или “бензодиазепини”, в зависимост от вида медикамент и съдържанието му.
   В тази ситуация, ангажирането на адвокат по наказателно право е силно препоръчително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Йордан
  Отговор 10.10.2021 at 19:53

  Здравейте. Преди седмица бях спрян от КАТ, последва полужителен резултат за метадон, след това ме задържаха за 24 часа, дадох кръв и урина. Не ме разпита дознател, но говори с прокурор и засега това знам. Разбира се, книжката ми я взеха. Моя случай е интересен, защото аз бях зависим към хероина, след това се лекувах в програма с метадон бях, много тежък случай имам дела през годините за хероин, но сам реабилитуран, всички в полицията ме познават. Преди близо 2 години спрях метадона, изчистих се. Стъпих си на краката, така да се каже, вече си имам сериозна приятелка от 2 год., работя, дори започнах да си ремонтирам апартамента в който живея. Не съм се занимавал с криминална дейност. НО тъй като метадона е тежко лекарство и се спира много по трудно от хероина, има дълбока физ. И най вече психическа зависимост, и да си призная в годината се изкушавам да пия малко метадон, така стана и дни преди да ме заловят. Бях минали повече от 3,4 дни. Метадона стой в организма много по дълго от който и да било наркотик. Бях съвсем адекватен, та беше сутрин, тръгвах за работа. Дотук с историята ми. Сега има и друг проблем, преди 4 год. посъщия начин ме спряха ими показа канабис, аз не пуша, така накратко 3 гизпитатрлен срок, които изтекоха точно преди година, не съм реабилитиран… Ако се стигне до дело, може ли да ми кажете какво следва, п. С. Кръвния тест не е излязъл, но съм убеден, че няма да покаже нищо. Може ли, да ме оправдаят на основание, че са минали дни преди употребата и, че сам направил грешка, тъй като вече не съм зависим и си оправям живота, така да се каже. Не съм бил в затвор, кофти ще е сега след тези дълги години на мъчение и след като съм се измъкнал, да ме вкарат в затвора поради невинна грешка…?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.10.2021 at 14:04

   Здравейте.
   Отговорът на въпроса Ви зависи от резултата от кръвната проба. В случай че бъде отрицателна, няма да има никакви последици.
   В случай че се окаже положителна, ще бъде образувано досъдебно производство срещу Вас. Когато става въпрос за шофиране не под въздействието на наркотичното вещество, защитата се осъществява чрез поредица от експертизи. В този случай е препоръчително ангажирането на адвокат.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Йордан
    Отговор 18.10.2021 at 19:36

    Да, от кръвния тест, резултатът ще е положителен на метадон, защото само това сам приемал. Но той се води „лекарство“ предписано от лекар. В такъв случай, какво следва на делото. И тъй като не съм реабилитиран, проблем ли ще е? ..

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 21.10.2021 at 18:22

     Здравейте.
     Независимо дали наркотичното вещество е предписано от лекар или не, шофирането след употребата на такова вещество съставлява престъпление. Съответно, образува се наказателно дело. Какви конкретни стъпки за защита по такова дело могат да се предприемат, не мога да Ви дам становище без да съм запозната в подробности със самия случай, с обвинението и с доказателствата по него.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

   • Йордан
    Отговор 02.11.2021 at 2:59

    Теоритично само ако можеда ми отговорите? Правите престъпление, изтърпявате си наказанието (условна присъда). След време правите същото деяние, но не сте реабилитиран от първото.. Има ли вероятност присъдата да е ефективна и каква присъда се дава в такъв случай? За не реабилитиран? Благодаря предварително. Поздрави!

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 07.11.2021 at 22:08

     Здравейте.
     Не могат да се дават теоретични отговори на наказателноправни въпроси, тъй като преценката относно приложението на наказателното законодателство се прави за всеки конкретен случай въз основа на конкретните обстоятелства по него. Това е така най – малкото, поради факта, че по отношение на въпросите за условното осъждане и ефективното изтърпяване на наказанията има множество условия за преценка, вкл. и видът на престъплението. Причината се крие в това, че ефективна присъда може да се постанови независимо от предходни осъждания и реабилитации, вкл. и по отношение на лице, което няма съдебно минало, във всички случаи, в които съдът налага наказание лишаване от свобода повече от три години или, макар да налага по – ниско по размер наказание, прецени, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения е наложително той да изтърпи наказанието.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     • Йордан
      08.11.2021 at 18:38

      Опитах се по всякакъв начин да ви предоставя фактите по моя случай. За да ми просветлите малко полужението ми. Директно ето случая пак. Преди 4 години имам задържане, шофиране след употреба на наркотици(трева). Получавам изпитателен срок 3 год. Вече е приключила условната, но не съм реабилитиран. Преди месец правя пак същото престъпление, но този път не е трева, а метадон. Кръвните изследвания не показват наличието на друг наркотик. Каква може да бъде присъдата? Има ли шанс за глоба или условна…? Благодаря.

     • адв. Силвия Петкова
      15.11.2021 at 18:18

      Здравейте.
      Подробното разглеждане на факти по конкретни случаи и даването на становища по тях става само в рамките на правна консултация, която се осъществява след предварително записан час.
      Поздрави,
      адв. Силвия Петкова


      Адвокатска кантора “Петкова”
      За контакт:
      тел. 0885 47 77 57
      email: office@petkovalegal.com

 • Николай
  Отговор 03.11.2021 at 15:57

  Възможно ли е при положителен тест за наркотици ,на водачът на МПС да бъде наложено претърсване на жилището(обиск на адресът на местоживеене),при положение,че при направен обиск на място(личен и на МПС-то) не са открити наркотични вещества(притежание) ?Благодаря предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 07.11.2021 at 22:09

   Възможно е.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Николай
    Отговор 28.11.2021 at 18:45

    Toва ли е т. нар. неотложност?И може ли да бъде тълкувано като полицейски тормоз?На мен на такова ми прилича.Благодаря!

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 02.12.2021 at 18:05

     За съжаление, често срещани са случаите, в които извършването на процесуално – следствени действия по „неотложност“ всъщност не е необходимо и е налице произвол.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     • Станислав Станоев
      06.08.2022 at 0:56

      Здравейте адв.Петкова ето го и моя случай.В петък шмърках кристали(метаамфетамин) а ме излъгаха че е амфетамин.В понеелник на обяд ме спряха и ми направиха тест и показа опиати,метаамфетамин и метадон.Реабилитиран съм и от 9год. Съм с чисто минало.Кръв не съм давал защото признавам теста и няма смисъл.Познати ми казват че не е трябвало да давам тест защото и без това ще съм без книжка 2год. Докато минели делата.Дори и да ме осъдят на глоба или условна пак ще съм без книжка 2год.Така ли е.Благодаря ви предварително.
      С уважение:Станоев.

 • Галя Димитрова
  Отговор 21.11.2021 at 7:52

  Здравейте! Синът ми бе спрян от Кат,написали са му фиш за загасени фарове. След това единият от полицаите решава да му направят тест за наркотици,който се оказва положителен на амфетамини и марихуана.Той се съгласява на кръвен тест, но незнайно защо мед.сестри не са могли да му вземат кръв,вените са се запушвали, кръв почти не е потекла,едва е имало в едно шишенце. Също не е можел да даде урина,тъй като през деня не имал възможност да се храни или да пие вода.Дават му да пие няколко чашки вода и след това дава урина 2 шишенца. Въпросът ми е ако пробите на кръв или урина дадт положителен резултат, може ли по някакъв начин да се възползва от това,че не са могли да вземат необходимото количество кръв, или и само урината ще свърши работа? Благодаря Ви предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.11.2021 at 20:47

   Здравейте.
   В случай че пробите от кръв или урина се окажат невалидни, ще се вземат предвид пробите от полицейския тест.
   Моля да имате предвид, че поначало в кръвта може да се установява количеството на наркотичното вещество и да се преценява дали човекът е бил под въздействието му или го е употребил няколко дни преди проверката.
   Във всички случаи, ако кръвната и уринната проба дадат положителен резултат, ще бъде образувано досъдебно производство за извършено престъпление и синът Ви ще има право на защитник – адвокат.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Tillinf
  Отговор 02.12.2021 at 20:07

  Здравейте , преди пет-шест години ми отнеха книшката , за употреба на наркотици ( марихуана). Срокът на отнемане беше шест месеца , кръвната проба ( решението) , се забави осем. На полевия тест дадох положителен резултат , бях пушил един ден преди това . Имах право да шофирам след шестия месец , пробата( решението ) беше , че съм невинен :Д . Въпроса ми е имам ли право на обещетение , за случката . Мнението на адвоката нает от мен тогава , беше “ изкара късмет не се занимавай“ .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.12.2021 at 19:39

   Здравейте.
   Да, имал сте право на обезщетение, което към момента е погасено по давност, тъй като срокът за търсене на обезщетение е 5 години, считано от деня на отнемането на книжката.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Калоян
  Отговор 26.12.2021 at 10:48

  Здравейте ,интересно ми ,защо се взимат проба урина и проба кръв ,след положителен(фалшив)тест на пътна полиция .Ако кръвната проба е чиста ,а пробата от урина не е ,какво се случва .А възможно ли е лицето да даде кръвна проба,но да не даде урина ?Благодаря Ви !

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.12.2021 at 17:07

   Здравейте.
   На въпроса Ви защо се взима едновременно кръвна и уринна проба може да отговори медицински специалист.
   По отношение на останалото, не може да се даде едната от двете проби по избор на проверявания, тъй като законът предвижда задължителното взимане и на двете проби. В практиката си не съм попадала на случай, в който уринната и кръвната проба да дадат различен резултат, но така или иначе коя да се вземе предвид ще се преценява според конкретния случай, тъй като получаването на различен резултат обикновено ще означава, че някоя от пробите не е взета или не е съхранена според установените правила за това.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Валентин
  Отговор 29.12.2021 at 19:10

  Колко време показва назад кръвната проба за амфетамин и метамфетамин .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 29.12.2021 at 20:13

   Здравейте.
   Зададеният от Вас въпрос не е юридически, поради което няма как да Ви отговоря. Можете да потърсите отговор от медицински специалист.
   Това, което мога да потвърдя, обаче е, че когато се твърди употреба дни или седмици преди проверката задължително се иска назначаване на съдебно – медицинска експертиза, която да установи (приблизително) момента на употребата. Ако се окаже, че според установените количества на наркотичното вещество в кръвта, водачът не е бил под въздействието на наркотични вещества, възможно е да се иска постановяване на оправдателна присъда.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мариян
  Отговор 19.01.2022 at 19:28

  Здравейте. Имат ли право органите на МВР да ви вземат кръвна проба, ако тестът на място не е показал наличието на наркотични вещества? И имат ли право да изискват кръвна проба директно без направа на тест на място?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 19.01.2022 at 21:27

   Здравейте.
   Отговорът и на двата Ви въпроса е положителен.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Петкова
  Отговор 26.01.2022 at 11:21

  Здравейте,
  Написан ми е акт след положителен тест за наркотици, направен с DRUGTEST 5000. Очаквам да излезе кръвния тест, разбира се вече 2 месеца. Мога ли да проследя преписката по досъдебното производство, как се движи? Нямам номер на преписката, а както написах само акт. Как мога да се информирам за номера на преписката? Необхидим ли ми е адвокат? По какъв начин ще получа информация дали производството е прекратено или не? В писмена форма-писмо или..? Да уточня, че градът, в който ми е съставен акта и местоживеенето ми са различини и отдалечени.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.01.2022 at 19:44

   Здравейте.
   Ако не Ви е повдигнато обвинение за извършено престъпление, няма как да имате достъп до образуваното досъдебно производство. В случай че от кръвната проба се получи положителен резултат, тогава разследващ полицай ще се свърже с Вас с изискване да се явите при него за привличането в качеството на обвиняем. Поначало, според правилата на закона, това следва да стане с писмена призовка, но много разследващи предпочитат да се обадят по телефон. Как ще процедира конкретния разследващ и на какъв адрес ще изпрати призовката, ако избере този начин на действие, не мога да прогнозирам.
   При привличане в качеството на обвиняем, препоръчително е присъствието на опитен адвокат по наказателно право, който да е предварително запознат с обстоятелствата по случая, с оглед осигуряване правото Ви на защита.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Петкова
    Отговор 27.01.2022 at 20:07

    Благодаря много за коментара! А ако кръвния тест ми е отрицателен по какъв начин ще бъда уведомена- с писмо или с обаждане по телефона от разследващия полицай или по някакъв друг начин?

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 28.01.2022 at 8:29

     Здравейте.
     Прекратяването на досъдебното производство става с постановление на прокурор, което се изпраща на заинтересованите лица по поща на адресите, с които органите разполагат.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     • Петкова
      28.01.2022 at 11:55

      А имам ли право да се обадя и проверявам дали са получили кръвния ми резултат и как се развиват нещата? Разследващия полицай ли трябва да търся лично, да звъня в прокуратурата или адвокат само може да получи тази информация от мое име. Това чакане, особено когато си сигурен в невиността си е ужасно. Благодаря Ви предварително!!!

 • Кирил
  Отговор 14.02.2022 at 11:01

  Ако Вие адвокатската колегия и съдийте или прокурорите се опълчите на сегашните фалшиви тестове и на законите за тях ,както и накзанията,защото ние не можем,биха могли да се оправят нещата!Докато се усетите няма да има младеж без условна присъда или наказание в тази „европейска държава“!Няма как при доказано действие на марихуана от 4 до 8 часа да ме спрат след три дни и да ме обвинят,че съм употребил и да имам условна присъда и кола,която не става за нищо,защото 6 месеца ще седи пред гаража ми!Това е недопустимо!Защо да давам кръв след като лабораторията отчита само дали има или не ТХЦ,а не колко и кога е употребено!Разберете го накрая!Съсипваме цели поколения,заради цигара марихуана!За всички други наркотици нека наказанията бъдат сурови,нямам против!Тестовете са доказано неработещи!Моля ви предпиемете нещо!Заради децата в тази държава!Искаме младите да останат тук и да работят за 600 лева докато през това време ги репресират и изкарват престъпници като изнасилвача с условни и фиктивни присъди,заради цигара марихуана!В урината ТХЦ седи от 7 до 30 дни също!По закон ние всички сме престъпници!Ако аз взимам антидепресанти и покаже опиат ще загубя работата си,колата си,ще бъда държан 24 часа,ще ме пишат във вестниците както при мен и ще съсипят живота ми за нищо!Ако в малък град кажат,че сестра ти е проститутка,после ходи обяснявай,че нямяш сестра!Какво ще ме интересува след това за обезщетението,след като живота ми ще бъде съсипан!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.02.2022 at 16:00

   Здравейте.
   Благодаря за мнението, с което изразявам принципно съгласие. Голяма част от работата ми като адвокат по наказателни дела е свързана с борбата както с фалшиво положителните тестове за наркотици, така и с положителните резултати няколко дни преди употребата. Поради това и се стремя по всякакъв начин да информирам гражданите за техните правни възможности и една от тях е даването на кръвна проба, особено за случаите, в които не са употребени наркотични вещества или употребата предшества проверката с поне един ден. Тъй като адвокатурата, прокуратурата и съдът се занимават с правоприлагане, това е всичко, което можем да направим.
   От своя страна, българските граждани и организации на граждани разполагат със законодателна инициатива и могат да правят предложения до Народното събрание за приемане или промяна на законодателство. Тоест, Вие също можете да проявите гражданска инициатива и да направите предложение за промяна.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Коко
  Отговор 14.02.2022 at 11:08

  В нито една държава в Европа не се спират хора в 9 сутринта,ходейки на работа,за да бъдат тествани за наркотици и теста да покаже употребил след 12 до 24 часа!Никъде в Европа!това си ечевидна незаконна репресия върху обществото!Докога ние младите ще пълним бюджета на средношколниците в МВР с фалшиви тестове и глоби?Предприемете нещо,опълчете се на тези закони,вие знаетезче те са неправилни!

 • Красимир
  Отговор 14.03.2022 at 21:27

  Здравейте, отнеха ми книжката след направен тест с Drug Check 5000 – положителна проба за марихуана. Отказах кръвен тест. Случката се осъществява на 11.09.2021
  Получих писмо от КАТ, че колата, която е на мое име със свалени номера, може да се регистрира на 11.03.2022
  Минали са 6 месеца, а наказанието лишаване от правоспособност е от 6 месеца до 1 година. Днешната дата е 14.03.2022
  Все още не са ме осъдили, не се знае решението. Разследващата полицайка твърди, че се очаква само експертиза, за да е готово всичко. В какъв срок се очаква да бъда осъден?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.03.2022 at 12:32

   Здравейте.
   Преценката за евентуално възможните срокове за осъждане се осъществява с оглед на всеки конкретен случай след преглед на материалите по конкретното дело. Няма единен стандарт, според който да се каже „за този вид дела, след толкова време излиза присъда“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • андро
  Отговор 03.04.2022 at 8:41

  здравейте.на метадонова програма съм.сутринта след излизане от програмата и тръгнах към колата си бях спрян за проверка от патрул.след справка и след обичайното „преджобване“ бях освободен.обикалях 10мин . преди да се кача в колата и потеглих но явно същата патрулката ме е следяла и ме спряха веднага.знаеха че излизам от програмата веднага извикаха екип с тестове който чаках 2ч.понеже съм шофьор от по малко от година не знаех какво предстои.по някое време дойде шефа ми ако може да помогне с нещо.той говори известно време с полицаите.общо взето станаха приятели.докато чакахме имаше разговор с единия полицай който ми каза да си правя сметка дали ще давам пари или не на тестовия патрул че на него не му се рискувало за 200лв.няколко пъти полицайката от патрула който ме спря ми каза в никакъв случай да не правя теста за наркотици а само за алкохол.бях много притеснен и не знаех какво става.мислех че дрегера ще е достатъчен.но след като ми свалиха номерата разбрах че съм подведен като не ми е обяснено какво ще се се случи ако направя или не тест за наркотици.в редовна програма съм под лекарско наблюдение .макар и това да е без значение за закона.с чисто досие съм.има ли шанс за мен.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.04.2022 at 22:56

   Здравейте.
   Възможно е и да има. Това може да се прецени само след преглед на акта, талона за изследаване и наказателното постановление, което ще се издаде.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Христо
  Отговор 25.04.2022 at 20:59

  Здравейте адвокат Петкова аз бях употреби метаамфетамин 40 часа преди да шофирам съвсем малко количество отказах тест и след 45 мин дадох кръв във вма нямам никакви престъпления какво следва и ако е положителен какво да очаквам има ли възможност да е отрицателен благодаря предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.04.2022 at 21:17

   Здравейте .
   Времето за разграждане на конкретно наркотично вещество в конкретен организъм зависи от вида на веществото, състоянието на организма, честотата на употреба и е въпрос на медицинската, а не на юридическата наука. Доколкото задавате въпроса си под статия на адвокатска кантора, не е възможно да се даде отговор на въпроси, които се намират извън сферата на правото.
   По отношение на правния въпрос, а именно относно последиците от получаването на положителен резултат, образува се наказателно производство, което може да завърши с оправдателна присъда или с наказание от една до три години лишаване от свобода. Съществуват начини за установяване на приблизителното време на употреба на наркотичното вещество и начина му на разпад в конкретния организъм, като в случаите, когато се твърди шофиране не под въздействие на наркотика, винаги търсим възможност за оправдателна присъда. В случай че имаме данни за шофиране под въздействието на веществото, ориентираме се към сключване на споразумение, ако подсъдимият е с чисто съдебно минало.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Димитър
  Отговор 20.09.2022 at 10:16

  Здравейте,

  означава ли , че с наличните дрегери, от пътна полиция не могат да засечат псилицибин и LSD ?

 • Виктория Борисова
  Отговор 11.10.2022 at 20:00

  Здравейте!Спират приятеля ми и му правят тест за наркотици и излиза положителен за бензодиазепини.Той не е употребявал такива лекарства.Дава кръвна проба и му казват ,че ще му кажат резултат вечерта на същия ден!Вече 5ти ден,а резултат никакъв.Пише,че до 7мия ден може да се обжалва.Може би нарочно бавят резултатите.Ходихме до КАТ и те казват,че не можели да ни дадат никаква информация,нито има на разследващия полицай.Колата е със свалени номера и книжката е отнета.Никой не ни дава никаква информация.Какво може да се направи в такъв случай?

   • Виктория Борисова
    Отговор 14.10.2022 at 21:26

    Благодаря ви!Кръвната проба излезе отрицателна все пак.Ще видим какво следва.

 • Борко Николов
  Отговор 22.10.2022 at 17:19

  Здравейте спряха ме за проверка преди няколко месеца и решиха .че ще ми правят тест за алкохол и наркотици за алкохола нямах притеснение но за наркотици имах защото пия антидепресанти излезе ми на теста ми излезе бензодиазепин говорих с лекарката която ми ги изписа и каза че няма бензодиазепин във тези лекарства който пия отделно ми правиха операция със упойка чувал съм че някой път слагат бензодиазепин за успокоение преди операцията нещо такова но тя беше 1 месец и 2-3 дена преди да ме спрът възможно ли е организма ми да не се е изчистил за месец и притеснен съм да не излезе нещо положителен при тези бензодиазепини каква може да бъде защитата

 • Борко Николов
  Отговор 03.11.2022 at 10:43

  Здравейте преди 3 дена ми съобщи раследващия полицай че ми е излязла кръвната проба и съм чист сега какво следва трябва да се прекрати от прокоратурата досъдебното имат ли някакъв срок никой не ми дава никаква друга информация а искам работите да се случат по бързо да ми върнат всички документи и да започвам да ги съдя вече аз.

 • Борко Николов
  Отговор 16.11.2022 at 11:59

  Здравейте преди 2 дена ми дойде писмото от прокуратурата за прекратяване на делото за шофиране след употреба на наркотици отидох в КАТ и с документа и ми казват ,че те нямат още информация върнах се в прокуратурата казват че изпратено не знам какво да правя има ли някакъв срок как да си взема нещата по бързо нямам думи вече ми писна да се разправям с тях 3 месеца и половина вече седя лишен за няма нищо..

Leave a Comment