Адвокатска кантора „Петкова“

Правни консултации – адвокатска кантора „Петкова“

Адвокатска кантора "Петкова" 1

Силвия Петкова

          -Адвокат-

"Правото е изкуството да се създава равенство и справедливост, а адвокатът е техен закрилник от незапомнени времена до днес"

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага правни консултации

- За кантората -

image

Комплексно правно обслужване…

  Адвокатска кантора „Петкова“ предлага комплексно правно обслужване във всички сфери на правото – гражданско, наказателно и публично право, както и в областта на нормотворчеството. Водени от принципите независимост, доверие, почтеност и поверителност, специалистите на кантората гарантират персонално внимание и подход към правния проблем на всеки индивидуален и корпоративен клиент….

- Сфери на дейност -

сфери-на-дейност

Правни консултации във всички сфери на правото:

 • Авторско право
 • Защита на потрбителите
 • Наказателно право
 • Договорно право
 • Вещно право
 • Наследствено право
 • Трудово право
 • Търговско право
 • Принудително изпълнение
 • Конкурентно право
 • Домашно насилие
 • Административно право  и други…

- Контакт -

Ръка с телефон правни консултации

Имате правен проблем? Свържете се с нас!

      Можете да използвате формата за контакти, да посетите кантората, да се обадите в кантората или да попълните заявление за онлайн консултация на страницата Е-адвокат.

 

Извадка от текстовете по темата "Домашно насилие и сексуален тормоз" :

   Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), противоречи на Конституцията, като един от мотивите му беше, че:

   Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид“, че българската конституция възприема социалното измерение на пола само във взаимодействие с биологично детерминирания пол, а доказателство за това бил чл. 47, ал. 2 от основния закон, където биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля на „майка“, „раждане“ и „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конституираното.“.

   В една страна, в която не само обществото, но сериозна съдебна институция, каквато е Конституционния съд, счита че социалната роля на жената се свежда единствено до това да отглежда или да изражда деца, защитата от домашно насилие и сексуален тормоз е особено трудна, но и особено важна…

 

Извадка от текстовете по темата "Земеделски производители":

       Земеделието и животновъдството са отрасли, които имат особено важно значение за всяка една нация и заемат централно място в икономиката на страната. Не случайно Конституцията на Република България обявява земята за основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Поради това, държавата и Европейския съюз осигуряват възможност за финансово подпомагане на земеделските производители и животновъдите, чрез което да осигурят успешното извършване на своята дейност. Това подпомагане включва разнообразни схеми и мерки, като адвокатска кантора „Петкова“ предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на документация за кандидатстване за подпомагане, както и в случаите на необходимост от подаване на възражения и обжалване пред министъра на земеделието, храните и горите и по съдебен ред на обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП), както и на размера на отпуснатите суми и отказите за отпускане на финансова помощ по:…

Важно! При използване на формата за онлайн-правна консултация:

        За да можем да Ви бъдем полезни в най – голяма степен при изготвянето на становищата по Вашите правни въпроси, изпратени чрез платформата е-Адвокат, Ви препоръчваме да опишете своя проблем по възможно най – подробния начин. По този начин ще имаме възможност да вникнем във Вашия казус, да го проверим и да Ви отговорим по най – точния и задълбочен начин.